Kredyt frankowy – czy pozew zbiorowy jest dobrym rozwiązaniem?

BEZPŁATNA ANALIZA / 100% WYGRANYCH SPRAW / NAJLEPSI SPECJALIŚCI NIOSĄCY POMOC FRANKOWICZOM
Kredyt frankowy - czy pozew zbiorowy jest dobrym rozwiązaniem?

Spis treści:

Jeśli jesteś frankowiczem i wiesz, jakie przysługują Ci prawa, masz dwie możliwości dochodzenia swoich roszczeń. Możesz pozwać bank,  występując jako konsument przy pomocy kancelarii frankowej lub złożyć pozwy zbiorowe przeciwko bankom. Obecnie frankowicze doprowadzili do sytuacji, w której wygrywają praktycznie w 95 proc. spraw frankowych, ale nie zawsze tak było. Pozew zbiorowy franki szwajcarskie stanowiło wówczas jedyną możliwość pozwania banku, ponieważ sprawy frankowe w tamtym czasie były niezbadanym gruntem.

Kredyt we frankach pozew zbiorowy – jak to wyglądało?

Frankowicze przez lata borykali się z przykrymi skutkami postanowień umowy frankowej, która co miesiąc powodowała, że raty kredytu stale były wyższe. W tamtym czasie nie mogliśmy rozważać żadnych propozycji ugodowych, a wsparcie rządu również nie przewidywało pomocy dla frankowiczów. Z czasem, okazało się, iż zdeterminowani frankowcy pozew zbiorowy przenieśli do porządku dziennego i coraz więcej osób zdecydowało się na dołączenie do walki z bankiem. 

Pozew zbiorowy kredytobiorców w chf niegdyś był jedyną możliwością, a część z nich w sposób faktyczny przyniosła rozwiązanie korzystne dla frankowiczów. Pozew zbiorowy frankowicze uznali za jedyną drogę do wolności od kredytu w tamtym czasie. Aktualnie są one jedynie alternatywą dla samodzielnej drogi sądowej. Z czasem pozwy zbiorowe frankowiczów ustąpiły miejsca pozwom indywidualnym. 

Kredyt we frankach szwajcarskich pozew zbiorowy – co zrobić,  by go złożyć?

Żeby kredyt we franku pozew zbiorowy miał szansę zmaterializować się przed sądem, należy spełnić kilka ważnych wymagań. Pozwy zbiorowe w sprawie kredytów we frankach muszą zrzeszać minimalnie grupę 10 osób, których żądania w pozwie są tego samego rodzaju. Powyższe rodzi pewną trudność, bowiem banki proponowały frankowiczom różne warianty umów kredytowych. Co jeszcze utrudnia wygraną sprawę w przypadku, gdy mamy pozew zbiorowy kredytobiorców we frankach? Sąd nie ma w takiej sytuacji możliwości rozpatrywania, czy umowa frankowa nosi znamiona nieważności, co znacznie obniża szansę na pozytywny wyrok, co ma miejsce, gdy pozew jest indywidualny. 

Pozwy zbiorowe frankowicze – jak wygląda proces?

Frankowicze chcący złożyć pozew zbiorowy franki powinni mieć świadomość tego, jak wygląda proces w sądzie, aby określić, czy pozew zbiorowy frank jest bardziej opłacalny niż pozew indywidualny. 

  • Pierwszym etapem jest posiedzenie niejawne, na którym sąd rozstrzyga, czy sprawa kwalifikuje się na pozew zbiorowy czy indywidualny.
  • Jeśli tak, sąd wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania grupowego w sprawie kredyty we frankach pozew zbiorowy.
  • Ustalany jest skład frankowiczów, których roszczenia obejmują kredyt we frankach pozew zbiorowy.
  • Po ustaleniu składu, który obejmuje pozew zbiorowy frank szwajcarski, bank ma czas na odniesienie się do poszczególnych frankowiczów i określić może indywidualne kwestie, takie jak negocjacje z niektórymi członkami pozew zbiorowy franki szwajcarskie.

Powyższe kwestie, choć ważne, są nieuniknione w procesie kredyt we frankach pozew zbiorowy, bowiem sąd ma obowiązek z dochowaniem szczególnej staranności określić, jakie były okoliczności oraz, czy żądania poszczególnych frankowiczów są zasadne. Składając pozew zbiorowy kredyty we frankach, należy mieć na uwadze, iż proces ten będzie trwał zdecydowanie dłużej, nawet dwu lub trzykrotne. Przykładem przewlekłości postępowania są pozwy zbiorowe mbank oraz pozew zbiorowy bre bank. Ten proces wydłużył się aż do 10 lat, a pozywający w efekcie wycofali swoje żądania.

Kredyty w chf pozew zbiorowy – opłaca się?

Kredyt frank pozew zbiorowy jest jakimś rozwiązaniem w przypadku problemów ze spłatą kredytu, jednakże warto zauważyć, że podczas procesu sądowego pozew zbiorowy frankowiczów można było zaprzestać spłaty rat na czas postępowania tak, jak to jest w przypadku pozwu indywidualnego. Jeśli składany jest pozew zbiorowy bank warto mieć również na uwadze, iż korzyści finansowe, jakie płynąć mogą z wygranej sprawy nie są w stanie zaspokoić potrzeb kredytobiorców i oddać adekwatnego zadośćuczynienia. Należy pamiętać, że pozwy zbiorowe przeciwko bankom nie dają możliwości indywidualnych żądań dotyczących zwrotu nadpłaconych rat, kwestia pozew zbiorowy czy indywidualny zdaje się być prosta. 

Kredyt we franku pozew zbiorowy – jakie są koszty?

Pozwy zbiorowe frank szwajcarski mają swoje określone koszty odnośnie postępowania sądowego, a jest to połowa opłaty pozwu indywidualnego, czyli 500 zł. Biorąc pod uwagę koszty, jakie wygenerować może pozew zbiorowy kredytobiorców we frankach należy pamiętać o tym, iż znacznie mniejsze koszty ponoszą frankowicze za usługę prawną, bowiem reprezentację sprawy przez prawnika podzielić można na wszystkich kredytobiorców występujących w sprawie.

 Pozew zbiorowy kredyty we frankach wybierany jest najczęściej z uwagi na kwestie materialne, rozłożenie kosztów prawnych, ale warto zatem wiedzieć, iż Kancelaria Frejowski CHF posiada dla klientów indywidualnych skrojone koszty prowadzenia sprawy, na których poniesienie stać będzie nawet tych kredytobiorców, którzy mają problemy ze spłatą kredytu. Pozew zbiorowy franki szwajcarskie w naszej opinii nie jest skutecznym rozwiązaniem i decydowanie się na niego tylko z uwagi na poniesienie mniejszych kosztów jest decyzją, która może wpłynąć na przyszłość kredytobiorcy. 

Pozew zbiorowy kredyty we frankach – pozew zbiorowy czy indywidualny

Pozwy zbiorowe w sprawie kredytów we frankach cieszyły się ogromną popularnością w czasach, gdy dopiero kształtowało się orzecznictwo frankowe i nie do końca było wiadomo, jak do spraw frankowiczów podejdą sędziowie w powództwach indywidualnych. Przez lata orzecznictwo w sprawach indywidualnych wyklarowało się na tyle, że frankowicze wygrywają w 95 proc. spraw i zapychają sądy nowymi pozwami indywidualnymi. 

Pozwy zbiorowe frankowicze wymaga od pozywających ujednolicenia wszystkich rat kredytu dotyczących wszystkich członków pozwu, co jest niemożliwe, bowiem w przypadku pozwy zbiorowe chf nie można dochodzić swoich roszczeń w taki sposób. Nawet jeśli pozew zbiorowy kredyt we frankach zakończy się wygraną sprawą, to frankowicz po zakończeniu procesu jednocześnie musi złożyć do sądu oddzielnie wezwanie do zapłaty od banku o nadpłacone raty kredytu, zatem i tak konieczne jest złożenie pozwu indywidualnego. W naszej ocenie, kredyt we frankach pozew zbiorowy nie jest dobrym rozwiązaniem, bowiem pozew indywidualny jest w stanie dać frankowiczowi więcej korzyści, takich jak unieważnienie umowy, zwrot nadpłaconych rat, czy zatrzymanie płatności rat na czas procesu, a tym samym daje gwarancję indywidualnego podejścia oraz szybszego procesu.

Kredyt we frankach szwajcarskich pozew zbiorowy – składać?

Jest dużo kancelarii, które składają: pozew zbiorowy bank millennium, pozew zbiorowy millennium, pozew zbiorowy mbank, pozew zbiorowy bre bank, pozew zbiorowy kredyt bank, czy nawet pozwy zbiorowe przeciwko getin bankowi. Powyższe pozwy zbiorowe przeciwko wymienionym bankom są najbardziej popularne, bowiem to właśnie z tymi bankami najczęściej walczą frankowicze i od tych banków się zaczęło. Jednakże mała część z tych pozwów zakończyła się sukcesem kredytobiorców, to wszystko za sprawą ograniczonych możliwości dotyczących indywidualnego podejścia do sprawy każdego z kredytobiorców. Nawet jeśli pozew zbiorowy millennium kancelaria głosi, że wygrała sprawę z bankiem, to warto mieć na uwadze, iż ten sukces nie jest tak korzystny jak mógłby być, gdyby pozew został złożony indywidualnie. 

Nasza kancelaria posiada opracowany sposób na wygranie samodzielnego procesu z bankiem, ponadto również sądy orzekają w sposób prokonsumencki, dlatego też warto podjąć decyzję o pozwaniu banku z konkretnym roszczeniem, które kancelaria może wykazać przed sądem. Skontaktuj się z z nami i weź sprawy w swoje ręce!

Pozwy frankowiczów cieszą się ogromną popularnością i nie powinno się tego uważać za mrzonki, ponieważ w I kwartale 2022 roku do sądów wpłynęło ponad 16 tysięcy spraw frankowiczów. Nie budzi więc żadnych wątpliwości fakt, że najbardziej skutecznym sposobem na pozbycie się toksycznych kredytów frankowych są CHF pozwy, które są możliwe do złożenia w trybie grupowym oraz indywidualnym. Dziś pozwy zbiorowe frankowiczów nie wzbudzają już takiego zainteresowania. Ma to swoje źródło w rekordowej ilości wygranych spraw w postępowaniach niezespołowych. Linia orzecznictwa również wskazuje na fakt, iż pozwy zbiorowe frankowiczów niekoniecznie są dla nich opłacalnym rozwiązaniem.

Sprawdź również: kredyt frankowy kalkulator

Pozew zbiorowy frankowiczów mniej atrakcyjny niż indywidualny

Jak zostało już wspomniane, pozwy frankowiczow można podzielić na pozwy grupowe oraz CHF pozwy w trybie indywidualnym. Czy można uznać, że jedno z tych rozwiązań jest korzystniejsze? Przede wszystkim należy zacząć od tego, iż w przypadku pozwów zbiorowych zawiłość formalności oraz określenie szans na wygraną jest bardziej skomplikowane.

Taki pozew powinien obejmować minimalnie 10 osób z roszczeniem tego samego rodzaju oraz musi być oparty na tej samej argumentacji, co jest ogromnie trudne do osiągnięcia z uwagi na fakt, że umowy frankowe mają różne wzorce oraz konstrukcje. Pozwy zbiorowe frankowiczów mogą być również mało skuteczne ze względu na brak rozpatrywania okoliczności towarzyszących zawieraniu umowy, co ma ogromne znaczenie i jest z powodzeniem praktykowane w przypadku pozwów indywidualnych.

Należy również wspomnieć, że CHF pozwy zbiorowe nie dają możliwości dochodzenia zwrotu nadpłaconych rat. Frankowicze, którym zależy na czasie i szybszym rozpatrzeniu ich sprawy, w przypadku pozwu zbiorowego napotkają kolejny minus, ponieważ tego typu sprawy ciągną się latami, a sam proces jest nawet trzykrotnie dłuższy, niż ma to miejsce w przypadku jednego, osobnego pozwu. Można tu jako przykład przypomnieć sprawę pozwu zbiorowego, która trwała aż 10 lat. 

Oddalony przez sąd pozew zbiorowy frankowicze

Nie tak dawno temu Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił pozew zbiorowy frankowiczów, który obejmował aż 3,2 tysięcy umów frankowych. Żądania, które zawarte zostały w powództwie, dotyczyły znajdujących się w umowach klauzul abuzywnych, a te należy traktować jak kredyt udzielony w złotówkach, a tym samym oparty na stawce LIBOR. Widać tu zatem, że zbiorowe pozwy frankowiczow nie są oparte na skutecznej argumentacji, zaś ilość spraw obejmujących pozew zbiorowy uniemożliwia określenie sytuacji każdej z umów frankowych. 

Pozew zbiorowy frankowicze — mniejsze koszty, mniejsze korzyści 

Według obowiązujących w Polsce przepisów opłata sądowa za pozew zbiorowy wynosi połowę kwoty pobieranej w przypadku pozwu indywidualnego, tj. 500 zł. Dodatkowo zmniejsza się koszt obsługi prawnej z powodu podziału kosztów na wszystkich występujących w sprawie frankowiczów. W ocenie naszej kancelarii funkcjonujące na rynku frankowym opłaty za usługę prawną nie są kuriozalnie wysokie, a ryzyko, jakie mogą ponieść kredytobiorcy decydujący się na zbiorowe CHF pozwy, może przynieść więcej strat, niż korzyści.

Zbiorowe pozwy frankowiczów pozwalają zaoszczędzić finansowo, jednak jednocześnie sprawiają, że frankowicze Ci tracą czas, czekając w niepewności co do tego, czy taki pozew w ogóle zostanie rozpatrzony pozytywnie. Składając pozew zbiorowy, należy liczyć się również z tym, iż chcąc uzyskać zwrot nadpłaconych rat, należy mimo wszystko złożyć pozew indywidualny. 

Pytanie o to, czy warto złożyć pozew zbiorowy, nasza kancelaria frankowa uznaje za pytanie retoryczne. Pozytywne orzecznictwo w indywidualnych sprawach frankowych daje ogromny wachlarz możliwości i z tego też powodu oczekiwanie na pozytywne rozpatrzenie pozwu zbiorowego byłoby ogromną stratą czasu.

Pragniemy z tego miejsca zachęcić do kontaktu wszystkich frankowiczów, których interesuje pozew zbiorowy i określenie szans na wygraną z bankiem w ich sprawie! Zespół naszych profesjonalistów pomoże wskazać najkorzystniejsze warianty odnośnie każdego kredytu frankowego!

Oceń ten artykuł

0/5

Średnia ocen użytkowników: 5.0
na podstawie 198 opinii

BEZPŁATNA ANALIZA / 100% WYGRANYCH SPRAW / NAJLEPSI SPECJALIŚCI NIOSĄCY POMOC FRANKOWICZOM
Data publikacji: 30 września 2022
Ostatnia aktualizacja: 6 maja 2023

KONTAKT

BEZPŁATNA ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ CHF