SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Kredyt frankowy w BPH

Data ostatniej aktualizacji:

grafika zawierająca kalkulator, ołówki, symbole procenta, strzałkę wskazującą na wzrost oraz okulary

Kredyty frankowe w BPH stanowią bardzo duży odsetek kredytów hipotecznych w Polsce, bowiem w skład portfela, jakim są kredyty frankowe w BPH wchodzą kredyty indeksowane po przejęciu GE Money Banku, a także kredyty denominowane udzielane pierwotnie przez Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A., a po roku 2004 już bank BPH. Umowy o kredyty frankowe w BPH, czy też GE Money Banku zdawały się zbyt zawiłe, aby pełnomocnicy mogli się pochylić nad ich unieważnieniem, czy rozwiązaniu, jakim jest odfrankowienie kredytu frankowego w BPH. Trend ten uległ zmianie, gdy do głosu doszli frankowicze składający coraz większą liczbę pozwów oraz nasza kancelaria frankowa, która przez kilka lat pracowała nad rozpracowaniem zawiłości prawnych wynikających z umów o kredyty frankowe w BPH.

Kredyty frankowe w BPH (spis produktów hipotecznych)

  • BPH PBK S.A. – umowa kredytu hipotecznego z 2002 r.
  • BPH S.A. – umowa kredytu budowlano-hipotecznego z 2004 r. oraz 2005 r.
  • BPH S.A – umowa kredytu hipotecznego z 2006 r.
  • BPH S.A. (GE Money S.A.) – umowa o kredyt hipoteczny z 2005 r.
  • BPH S.A. (GE Money S.A.) – umowa o kredyt hipoteczny z 2006 r., 2007 r. oraz 2008 r.

Jak odzyskać pieniądze z kredytu frankowego BPH?

Frankowicze posiadający swoje kredyty frankowe w BPH mają o tyle szczęście, iż bank ten nie przestał istnieć, tak jak to było w przypadku kredytobiorców GE Money Banku. W takiej sytuacji ze swoim roszczeniem związanym z umową o kredyt frankowy w BPH należy wystąpić właśnie do tego banku, nawet jeśli umowa zawierana była z bankiem GE Money. W umowach o kredyty frankowe w BPH zawarte były klauzule niedozwolone, które pozwalały na określenie kursu kupna i sprzedaży waluty według tabeli kursów banku BPH, a także brakuje w nich jakiegokolwiek odniesienia do sposobu jego ustalania. W związku z tym, daje to możliwość do podważenia umowy w całości i jej ważności w świetle prawa. Ponadto, jak pokazuje doświadczenie, żaden z frankowiczów nie został dostatecznie poinformowany o konsekwencjach rzeczonej umowy o kredyt frankowy w BPH. Frankowicze mogą odzyskać swoje pieniądze, składając pozew z żądaniem o usunięcie klauzul abuzywnych z umowy kredytowej lub też o unieważnienie umowy kredytu. Sąd rozpatrując sprawę, weryfikuje okoliczności sprawy i wydaje wyrok, na podstawie którego bank zobligowany jest do zwrotu należnych pieniędzy z niesłusznie pobranych rat.

Odfrankowienie kredytu BPH

Odfrankowienie kredytu BPH, to tak naprawdę zabieg polegający na tym, iż z umowy kredytowej zostają usunięte niedozwolone klauzule abuzywne, które powodują problemy ze spłatą dla frankowiczów. Zarówno kredyty denominowane, jak i indeksowane w swoich umowach zawierają klauzule, które niekorzystnie wpływają na sytuację konsumenta. Odfrankowienie kredytu BPH powoduje, iż umowa kredytowa nadal jest ważna, ale jej odfrankowienie sprawia, iż znikają z niej te mechanizmy, które wpływają na wysokość i chwiejność miesięcznych rat kredytu. W przypadku odfrankowienie kredytu BPH frankowicze otrzymują także zwrot niesłusznie naliczonych oraz pobranych przez bank rat kredytu (tzw. nadpłatę).

Ugody z frankowiczami BPH

Banki, w tym bank BPH, proponują kredytobiorcom ugody, jednak postanowienia tych ugód pozostawiają wiele do życzenia. Negatywne aspekty zawarcia ugody z bankiem, to między innymi zmniejszenie salda tylko o około 20%, czy też zastosowanie toksycznego wskaźnika oprocentowania opartego na stawce WIBOR, który aktualnie kredytobiorcom złotówkowym przysparza ogromne problemy ze spłatą swojego kredytu. Ugody z frankowiczami BPH, które bank proponuje swoim klientom, nie są w żaden sposób atrakcyjne, bowiem bank BPH zwyczajnie nie jest zainteresowany zawieraniem ugód z frankowiczami. Co niezwykle istotne, zawarcie ugody zamyka kredytobiorcy drogę do późniejszego pozwania banku.

Ilość wygranych spraw w sądzie jest bardzo wysoka, zatem warto zastanowić się nad złożeniem pozwu do sądu. Pozwy indywidualne składane przez frankowiczów w związku z umowami o kredyt frankowy BPH są pozytywnie rozpatrywane przez sądy. Wskazać należy, że lepszym rozwiązaniem jest złożenie pozwu indywidualnego aniżeli pozwu grupowego. Pozew zbiorowy przeciwko BPH uniemożliwia indywidualne podejście sędziego do sprawy, jak też często wielość kredytobiorców i umów kredytowych wydłuża czas trwania postępowania. Czas oczekiwania na zakończenie sprawy jest prawie trzykrotnie dłuższy niż w przypadku pozwu indywidualnego.

Jak unieważnić kredyt frankowy w BPH?

Umowę o kredyt frankowy w BPH można unieważnić przed sądem. Wystarczy  złożyć pozew frankowy ze wskazanym szczegółowym roszczeniem o unieważnienie umowy i zapłatę. Frankowicze wygrywają około 98% spraw w sądach, dlatego pozwanie banku o kredyt frankowy w BPH wiąże się z dużą szansą na wygraną sprawę.

Przykładowo w wyroku z dnia 21.03.2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXV C 81/21) stwierdził, że konstrukcja § 17 umowy kredytu (w umowach zawartych z GE Money Bank) gwarantuje bankowi możliwości nieskrępowanego wyznaczania kursów w tabeli kursów banku, a tym samym swobodnego kształtowania wysokości zobowiązania kredytobiorców i wysokości ich comiesięcznych świadczeń. Takich orzeczeń jest naprawdę wiele. Sądy wydają się dostrzegać, że umowy kredytów frankowych były pułapką finansową dla kredytobiorców.

Aby rozpocząć proces doprowadzający do unieważnienia umowy o kredyt frankowy w BPH, należy nawiązać współpracę z kancelarią frankową, która specjalizuje się w prowadzeniu spraw frankowych. Kancelaria Frejowski CHF prowadzi z dużym powodzeniem sprawy frankowe, w szczególności te dotyczące produktów hipotecznych z lat 2002-2008 w banku BPH. Działania rozpoczynamy od szczegółowej analizy prawnej umowy kredytowej, celem wyszczególnienia konkretnych klauzul niedozwolonych, które będą stanowić podstawę do unieważnienia umowy przed sądem. Następnie dzięki udzielonemu pełnomocnictwu, wnioskujemy o stosowne dokumenty do banku, na ich podstawie sporządzamy oraz składamy pozew, by na zakończenie procesu uzyskać pozytywny wyrok dla frankowiczów!

Kancelaria dla frankowiczów BPH

Decydując się na złożenie pozwu przeciwko bankowi, warto wiedzieć, iż wybór odpowiedniej kancelarii frankowej jest jednym z głównych elementów sukcesu. Ważne jest, aby kancelaria frankowa była doświadczona i wyspecjalizowana w prowadzeniu spraw o kredyty frankowe BPH. Nasza kancelaria specjalizuje się właśnie w tym zakresie prawa i osiąga znamienite sukcesy, dlatego też tak duża część umów o kredyty frankowe BPH jest przy naszej pomocy unieważniana. Zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią frankową! Wyjaśnimy Ci wszystkie zawiłości prawne Twojej umowy oraz przedstawimy Ci prawa, które Ci przysługują!


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyty frankowe Warszawa Praga – Bemowo

Kredyty frankowe Warszawa Praga – Bemowo
Wielu kredytobiorców posiadających kredyty frankowe Praga Bemowo szuka pomocy frankowiczom na forum. W celu uzyskania skutecznej i kompleksowej pomocy frankowicz...

Kancelaria frankowa Warszawa – którą kancelarię wybrać?

Kancelaria frankowa Warszawa – którą kancelarię wybrać?
Na rynku funkcjonuje całkiem sporo podmiotów, w tym niekoniecznie kancelarii, które zajmują się tematem kredytów frankowych. Jak wybrać dobrze? I...

Sądy Warszawa – wszystko, co musisz wiedzieć

Sądy Warszawa – wszystko, co musisz wiedzieć
Najwięcej spraw frankowych toczy się przed sądami w Warszawie. Dzisiaj przedstawię najważniejsze informacje o warszawskich sądach. Jakie są rodzaje sądów...