SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Mieszany cel kredytu frankowego, a unieważnienie umowy

Data ostatniej aktualizacji:

Mieszany cel kredytu frankowego, a unieważnienie umowy

W 2024 r. nikogo nie może już dziwić fakt, że sądy w zdecydowanej większości przypadków unieważniają umowy kredytu, uwzględniając tym samym pozwy frankowe. Sprawy wytaczane przez frankowiczów z reguły dotyczą umów kredytowych zawartych przez konsumentów. Powszechnie wiadomo, że umowy kredytów frankowych zawartych przez przedsiębiorców na cele ich działalności gospodarczych są dużo trudniejsze do unieważnienia.

Występują jednak również takie przypadki gdy umowa kredytu ma przeznaczenie mieszane tj. w części na potrzeby konsumenckie, a w części na działalność gospodarczą. Co w takim wypadku z unieważnieniem umowy?

Uzasadnienie orzeczenia SN sygn. II CSKP 863/23

Ostatnimi czasy opublikowane zostało uzasadnienie orzeczenia SN o sygn. II CSKP 863/23 z października 2023 r. Sprawa dotyczyła umowy kredytu frankowego, z którego zdecydowana część środków (ponad 96%) przeznaczonych było na potrzeby związane z działalnością gospodarczą kredytobiorcy.

Sąd Najwyższy stwierdził w treści orzeczenia, że umowa tego rodzaju nie powinna zostać unieważniona. Jak uzasadnił SN w przypadku, gdy tylko w minimalny stopniu kredyt dotyczy potrzeb konsumenckich, kredytobiorca nie powinien korzystać z ochrony przysługującej konsumentom. Podkreślić trzeba jednak, że orzeczenie to zapadło na kanwie sprawy, w której kredyt niemal w całości dotyczył wydatków przedsiębiorcy.

Czy mieszany charakter umowy zawsze uniemożliwia jej unieważnienie?

Większość prawników jest zgodna – mieszany cel przeznaczenia środków z umowy kredytu frankowego niekoniecznie musi wykluczać unieważnienie takiej umowy. Każdorazowo należy patrzeć na konkretny przypadek, w szczególności jaka część kredytu wykorzystana została na cele konsumenckie, a jaka na związane z działalnością gospodarczą. W tym zakresie warto posłużyć się wsparciem doświadczonej kancelarii frankowej oraz wstępnie wycenić wartość roszczenia za pomocą darmowego kalkulatora frankowego.

Potwierdza to również orzecznictwo TSUE. W wyroku z dnia 8 czerwca 2023 r. sygn. C-570/21 TSUE opowiedział się za rozszerzającą wykładnią pojęcia konsumenta i wskazał, że ochrona konsumencka będzie również miała zastosowanie w przypadku umów mieszanych, w których cel gospodarczy nie miał charakteru dominującego.

Zobacz również: Jakie są skutki unieważnienia kredytu frankowego?

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Sąd Najwyższy powraca do prac nad uchwałą III CZP 25/22

Sąd Najwyższy powraca do prac nad uchwałą III CZP 25/22
Orzecznictwo sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego w sprawach frankowych jest w przeważającej większości prokonsumenckie. Sporadycznie zdarzają się jednak orzeczenia, które...

Już 25 kwietnia 2024 r. Frankowicze poznają stanowisko Sądu Najwyższego!

Już 25 kwietnia 2024 r. Frankowicze poznają stanowisko Sądu Najwyższego!
Na 25 kwietnia 2024 r. został wyznaczony termin posiedzenia Sądu Najwyższego. W tym też dniu Sąd Najwyższy zajmie stanowisko w...

Czy przewalutowanie kredytu frankowego jest odwracalne?

Czy przewalutowanie kredytu frankowego jest odwracalne?
Przewalutowanie kredytu we frankach szwajcarskich polega na tym, że w umowie kredytu zmianie ulega waluta z franka szwajcarskiego na złoty...