SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Orzeczenie TSUE C-488/23 dotyczące waloryzacji

Data ostatniej aktualizacji:

Orzeczenie TSUE C-48823 dotyczące waloryzacji

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 12 stycznia 2024 r. orzeczenie w sprawie o sygn. C-488/23. Po raz kolejny w ostatnich miesiącach TSUE rozstrzygał w istotne z punktu widzenia kredytobiorców frankowych sprawie – waloryzacji roszczeń banku. Przypomnieć należy, że w efekcie unieważnienia umowy kredytu wyrokiem sądowym, kredytobiorca może żądać od banku tego, co zapłacił w związku z umową kredytu (raty, prowizje, opłaty manipulacyjne itp.). Bank może natomiast żądać zwrotu wypłaconego kapitału. Banki od pewnego czasu próbowały sądownie waloryzować przysługujące im roszczenia.

Orzeczenie TSUE C-488/23 – czy żądanie waloryzacji przez banki jest zasadne?

W treści orzeczenia C-488/23 TSUE wypowiedział się jednoznacznie, że banki nie mają prawa waloryzować roszczenia o zwrot kapitału. Przeciwne regulacje prawne stałyby w sprzeczności do Dyrektywy nr 93/13. TSUE wskazał w uzasadnieniu, że w kontekście uznania za nieważną w całości umowy kredytu hipotecznego zawartej z konsumentem przez instytucję kredytową, a to ze względu na to, że umowa ta zawierała nieuczciwe warunki, bez których nie mogła dalej obowiązywać, przepisy te stoją na przeszkodzie wykładni sądowej prawa państwa członkowskiego, zgodnie z którą instytucja ta ma prawo żądać od tego konsumenta, poza zwrotem kwot kapitału wypłaconego z tytułu wykonania tej umowy oraz ustawowych odsetek za opóźnienie od dnia wezwania do zapłaty, rekompensaty polegającej na sądowej waloryzacji świadczenia wypłaconego kapitału w przypadku istotnej zmiany siły nabywczej danego pieniądza po wypłaceniu tego kapitału rzeczonemu konsumentowi.

Sprawdź również: unieważnienie kredytu

Jaki wpływ orzeczenie C-488/23 ma dla kredytobiorców?

Orzeczenie C-488/23 ma istotne znaczenie dla kredytobiorców, którzy mogą liczyć obecnie, że roszczenia waloryzacyjne banków będą oddalane. Co prawda sądy polskie nie są związane wykładnią TSUE, to jednak dotychczasowa praktyka pokazuje, że zdecydowana większość sądów wydaje rozstrzygnięcia zgodne z linią prezentowaną przez TSUE.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyty frankowe Warszawa Praga – Bemowo

Kredyty frankowe Warszawa Praga – Bemowo
Wielu kredytobiorców posiadających kredyty frankowe Praga Bemowo szuka pomocy frankowiczom na forum. W celu uzyskania skutecznej i kompleksowej pomocy frankowicz...

Kancelaria frankowa Warszawa – którą kancelarię wybrać?

Kancelaria frankowa Warszawa – którą kancelarię wybrać?
Na rynku funkcjonuje całkiem sporo podmiotów, w tym niekoniecznie kancelarii, które zajmują się tematem kredytów frankowych. Jak wybrać dobrze? I...

Sądy Warszawa – wszystko, co musisz wiedzieć

Sądy Warszawa – wszystko, co musisz wiedzieć
Najwięcej spraw frankowych toczy się przed sądami w Warszawie. Dzisiaj przedstawię najważniejsze informacje o warszawskich sądach. Jakie są rodzaje sądów...