SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Porównanie kosztów restrukturyzacji kredytu vs. kosztów sądowych

Data ostatniej aktualizacji:

Porównanie kosztów restrukturyzacji kredytu vs. kosztów sądowych

Obecnie niezmiennie ponad 95% spraw frankowych kończy się zwycięstwem kredytobiorców. Nie może więc dziwić fakt, że każdego dnia kolejne osoby posiadające umowę kredytu frankowego decydują się na pozwanie banku. Część kredytobiorców zastanawia się jednak, czy nie lepszym rozwiązaniem jest restrukturyzacja kredytu frankowego.

Wiele osób stara się przeprowadzić porównanie opłaty sądowe vs. koszty doradztwa finansowego. Kredytobiorcy zastanawiają się co wlicza się w koszty prawne w sprawie frankowej? Jaka jest efektywność kosztowa restrukturyzacji kredytu? Odpowiedzi na te pytania są z pewnością istotne, nie wystarczą natomiast żeby przesądzić czy ewentualna efektywność kosztowa restrukturyzacji kredytu jest wystarczającym argumentem dla zrezygnowania z prowadzenia sprawy frankowej.

Czy restrukturyzacja kredytu jest tańsza niż proces sądowy?

Restrukturyzacja kredytu a proces sądowy koszty – sporo osób zastanawia się co bardziej się im opłaci, wystąpienie na drogę sądową, czy porozumienie się z bankiem w sprawie restrukturyzacji. Porównanie opłat restrukturyzacji i sądowych może prowadzić do wniosku, że to pierwsze rozwiązanie jest bardziej opłacalne. Jest to jednak spojrzenie dość krótkowzroczne.

Efektywność kosztowa restrukturyzacji kredytu nie oznacza, że restrukturyzacja to bardziej korzystne rozwiązanie niż unieważnienie kredytu. Porównanie opłat restrukturyzacji i sądowych prowadzi co prawda do wniosku, że proces sądowy jest bardziej kosztowny, dodatkowo trwa znacznie dłużej. Korzyść ekonomiczna z unieważnienia kredytu jest jednak nieporównywalnie większa niż ma to miejsce przy restrukturyzacji kredytu.

Unieważnienie kredytu prowadzi bowiem do sytuacji, w której umowa przestaje istnieć, a bank musi zwrócić kredytobiorcy wszystko to co od niego otrzymał w związku z kredytem. Kredytobiorca natomiast zwraca jedynie kwotę czystego kapitału. Wstępną wartość roszczenia możliwego do uzyskania od banku po unieważnieniu kredytu można wyliczyć samodzielnie korzystając z ogólnie dostępnego, intuicyjnego i darmowego kalkulatora frankowego. Zastanawiając się nad porównaniem opłaty sądowe vs. koszty doradztwa finansowego miejmy więc w pamięci olbrzymie korzyści dla kredytobiorcy z wygrania sprawy frankowej.

Czy opłaca się nadpłacać kredyt we frankach

Jakie są typowe koszty restrukturyzacji kredytu?

Same koszty restrukturyzacji kredytu nie są znaczne, choć koszty mogą być różne w zależności od konkretnego banku. Wniosek o restrukturyzację kredytu z reguły nie podlega opłacie. Banki nie raz żądają natomiast uiszczenia opłaty za podpisanie aneksu, jest to jednak z reguły niewielka kwota – do kilkuset złotych. Banki mogą pobierać również inne opłaty manipulacyjne, ich łączny koszt nie powinien jednak przekraczać kilkuset złotych.

Warto również pamiętać, że koszty restrukturyzacji to nie tylko koszty opłat manipulacyjnych. Jeżeli na skutek restrukturyzacji kredytu wydłuży się okres kredytowania, rata kredytu spadnie, wzrośnie jednak całkowita kwota do oddania bankowi (kwota odsetek rośnie wraz z długością trwania umowy). Warto mieć to na uwadze analizując jaka jest efektywność kosztowa restrukturyzacji kredytu.

Ile mogę zapłacić za proces sądowy dotyczący kredytu frankowego?

Porównanie – koszty restrukturyzacji kredytu vs. koszty sądowe nie mogłoby być rzetelnie przeprowadzone bez wyjaśnienia jakie są koszty prawne w sprawie frankowej. Pierwszym niezbędnym do poniesienia kosztem jest ten związany z wydaniem przez bank zaświadczenia o wysokości dokonanych spłat w okresie obowiązywania umowy. Dokument ten pozwala ocenić wysokość przysługującego kredytobiorcy roszczenia z tytułu unieważnienia umowy kredytu frankowego. Zaświadczenie jest więc ważnym załącznikiem pozwu, wydaje je bank udzielający kredytu, a koszty z tym związane oscylują w granicach ok. 100,00 – 300,00 zł.

Kolejnym wydatkiem jest opłata od pozwu. Na szczęście dla kredytobiorców, ustawodawca w sprawach frankowych odstąpił od zasady, w myśl której opłata wynosi 5% wartości dochodzonego roszczenia. W sprawach kredytów frankowych z roszczeniem powyżej 20 000,00 zł opłata ta jest stała i wynosi 1 000,00 zł.

Podczas trwania procesu sądowego mogą wystąpić również inne koszty prawne w sprawie frankowej. Często w postępowaniach frankowych powoływany jest biegły celem sporządzenia opinii. W takim przypadku trzeba liczyć się z kosztem wniesienia zaliczki na biegłego, której wysokość jest zróżnicowana i z reguły waha się w przedziale między kilkaset, a 1 000,00 – 3 000,00 zł. Pocieszającym może być, że w przypadku wygrania sprawy frankowej, bank zwraca kredytobiorcy wszystkie koszty procesu, co w istotny sposób obniża ostateczne koszty prawne w sprawie frankowej.

Oprócz kosztów sądowych należy uwzględnić również koszty porady prawnej kredyt frankowy. Należy pamiętać, że sprawy kredytów CHF powinny być powierzane specjalistom. Nasza kancelaria frankowa, od lat pomaga frankowiczom. Wynagrodzenie kancelarii jest przy tym z reguły indywidualnie wyceniane. Koszty prawne w sprawie frankowej, w zakresie wynagrodzenia kancelarii to przede wszystkim ryczałtowe wynagrodzenie za przyjęcie i prowadzenie sprawy frankowej oraz uzgodniona z klientem kwota za stawiennictwo na rozprawie.

Dodatkowo koszty prawne w sprawie frankowej pobierane przez kancelarię to również tzw. koszty zastępstwa procesowego, a więc koszty, które opłaca bank w przypadku przegrania sprawy oraz tzw. wynagrodzenie success fee. Jest to określony w umowie obsługi prawnej % od uzyskanej dla klienta frankowego kwoty, który przypada kancelarii frankowej jako dodatkowy element wynagrodzenia.

Jak obniżyć koszty związane z kredytem frankowym?

Analizując wady i zalety różnych rozwiązań trzeba z całą stanowczością przyznać, że najbardziej efektywnym sposobem na obniżenie kosztów kredytu frankowego jest pozwanie banku. W wypadku unieważnienia umowy kredyt przestanie istnieć. Jeżeli nawet sąd nie unieważni kredytu (co obecnie zdarza się bardzo rzadko) może uwzględnić roszczenie o tzw. odfrankowienie. W takim wypadku kredyt frankowy zostanie przekształcony w kredyt w PLN. Umowa będzie co prawda w dalszym ciągu wiązać, ale wysokość rat powinna być niższa i przede wszystkim niezależna od wahań kursów CHF.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyt frankowy a wpływ na życie codzienne Polaków

Kredyt frankowy a wpływ na życie codzienne Polaków
Kredyty frankowe wpłynęły i nadal wpływają na życie wielu tysięcy Polaków. Spirala zadłużenia, w jaką zostali wciągnięci frankowicze, odciska piętno...

Kredyt frankowy a naruszenie praw konsumentów: co to oznacza?

Kredyt frankowy a naruszenie praw konsumentów: co to oznacza?
Jeżeli przedsiębiorca postępuje w sposób bezprawny lub niezgodny z dobrymi obyczajami, co ma wpływ na sytuację konsumenta, to możemy mówić...

Reklamacja do banku kredyt frankowy

Reklamacja do banku kredyt frankowy
Kredyty frankowe masowo unieważniane są przez sądy. Warto jednak wiedzieć, jakie działania podjąć, aby doprowadzić do sytuacji, jaką jest unieważnienie...