SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Już 25 kwietnia 2024 r. Frankowicze poznają stanowisko Sądu Najwyższego!

Data ostatniej aktualizacji:

Już 25 kwietnia 2024 r. frankowicze poznają stanowisko Sądu Najwyższego!

Na 25 kwietnia 2024 r. został wyznaczony termin posiedzenia Sądu Najwyższego. W tym też dniu Sąd Najwyższy zajmie stanowisko w istotnych dla Frankowiczów sprawach. O czym rozstrzygnie SN i jaki wpływ uchwała może mieć dla Frankowiczów?

Uchwała SN w sprawie Frankowiczów już niedługo!

Na kwietniowym posiedzeniu Izba Cywilna Sądu Najwyższego ma udzielić odpowiedzi na pytania zadane przez Pierwszą Prezes SN. Co ciekawe, pytania zadane były przed ponad trzema laty! Jednak dopiero teraz sprawa będzie rozstrzygnięta. Tzw. duża uchwała frankowa ma w sposób kompleksowy rozwiewać rozbieżności dotyczące rozstrzygania sporów frankowych.

O czym będzie rozstrzygał Sąd Najwyższy?

1. Czy w razie uznania, że postanowienie umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego odnoszące się do sposobu określania kursu waluty obcej stanowi niedozwolone postanowienie umowne i nie wiąże konsumenta, możliwe jest przyjęcie, że miejsce tego postanowienia zajmuje inny sposób określenia kursu waluty obcej wynikający z przepisów prawa lub zwyczajów? a w razie odpowiedzi przeczącej;

2. Czy w razie niemożliwości ustalenia wiążącego strony kursu waluty obcej w umowie kredytu indeksowanego do takiej waluty umowa może wiązać strony w pozostałym zakresie?

3. Czy w razie niemożliwości ustalenia wiążącego strony kursu waluty obcej w umowie kredytu denominowanego w walucie obcej umowa ta może wiązać strony w pozostałym zakresie?

4. Czy w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytowej, w wykonaniu której bank wypłacił kredytobiorcy całość lub część kwoty kredytu, a kredytobiorca dokonywał spłat kredytu, powstają odrębne roszczenia z tytułu nienależnego świadczenia na rzecz każdej ze stron, czy też powstaje jedynie jedno roszczenie, równe różnicy spełnionych świadczeń, na rzecz tej strony, której łączne świadczenie miało wyższą wysokość?

5. Czy w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytowej z powodu niedozwolonego charakteru niektórych jej postanowień bieg przedawnienia roszczenia banku o zwrot kwot wypłaconych z tytułu kredytu rozpoczyna się od chwili ich wypłaty?

6. Czy, jeżeli w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytowej którejkolwiek ze stron przysługuje roszczenie o zwrot świadczenia spełnionego w wykonaniu takiej umowy, strona ta może również żądać wynagrodzenia z tytułu korzystania z jej środków pieniężnych przez drugą stronę?

Co uchwała SN może zmienić w sporach frankowych?

Większość z pytań zadanych przed laty przez Prezes SN ma już swoje odpowiedzi. Tak naprawdę, odpowiedni na zadane wyżej pytania są już znane dzięki bogatemu orzecznictwu TSUE, a także Sądu Najwyższego, który w niektórych kwestiach wypowiadał się już wcześniej. Nieaktualne jest zupełnie pytanie szóste, które dotyczy wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. W tym zakresie stanowisko Sądu Najwyższego jest już znane – bankom nie należy się żadne wynagrodzenie. Trzy lata temu uchwała z pewnością byłaby bardziej “kluczowa” aniżeli obecnie.

Frankowicze nie powinni mieć zatem przyczyn do obaw. Uchwała może jedynie pomóc w przyśpieszeniu procesów frankowiczów. Jak pokazują statystyki, Frankowicze wygrywają w około 95 procentach spraw, a zatem nawet bez uchwały SN świetnie sobie radzą.

Nie bój się pytać! Ważne jest, abyś rozumiał swoje prawa i możliwości. Kancelaria frankowa odpowie na wszystkie pytania i wątpliwości. Zapraszamy do kontaktu: tel.22 688 75 50

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Odsetki w procesach frankowych

Odsetki w procesach frankowych
Frankowicze unieważniając kredyt frankowy mogą uzyskać wiele korzyści, w tym odsetki za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu. Jeżeli więc posiadasz...

Wynagrodzenie za korzystanie z kapitału – co z pozwami banków?

Wynagrodzenie za korzystanie z kapitału – co z pozwami banków?
Obecnie przed sądami toczy się wiele spraw nie tylko z powództwa kredytobiorców, ale także banków. Banki jeszcze nie tak dawno...

Sądy nadal odnotowują duży napływ spraw frankowych

Sądy nadal odnotowują duży napływ spraw frankowych
Frankowicze nadal chętnie składają pozwy do sądów. Nic w tym dziwnego, bowiem masowo wygrywają oni z bankami. Co więcej, najnowszy...