SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Po wyroku sądu II instancji banki mają jeszcze jedno wyjście

Data ostatniej aktualizacji:

Po wyroku sądu II instancji banki mają jeszcze jedno wyjście

Wyrok sądu drugiej instancji jest prawomocny z momentem jego wydania. Z takim wyrokiem można już iść do komornika. Nie zawsze jednak wydanie przez sąd drugiej instancji wyroku oznacza koniec sporu z bankiem. Banki mają jeszcze jedno wyjście.

Co po wyroku frankowym sądu drugiej instancji?

W niektórych sprawach możliwe jest skorzystanie z prawa do złożenia skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego. I zdarza się, że banki z takiej możliwości korzystają. Jednak nie można złożyć takiej skargi w każdej sprawie, istnieją pewne wymogi formalne, które trzeba spełnić. Co istotne postępowanie przed Sądem Najwyższym nie jest trzecią instancją. Skarga kasacyjna to bowiem nadzwyczajny środek zaskarżenia.

Co powoduje wniesienie skargi kasacyjnej przez bank w sprawie frankowej?

W przypadku złożenia skargi kasacyjnej należy liczyć się z kolejnym czasem oczekiwania. Mimo że wyrok sądu drugiej instancji jest prawomocny, to po złożeniu skargi kasacyjnej może jeszcze dojść do zmiany rozstrzygnięcia. Jeżeli Sąd Najwyższy uwzględni skargę kasacyjną banku, sprawa zostanie skierowana do ponownego rozpoznania przez sąd drugiej instancji. Jeżeli zaś skarga kasacyjna zostanie odrzucona, to wyrok sądu drugiej instancji będzie ostateczny.

Zobacz również: Skarga kasacyjna od wyroku frankowego – ile trwa, czym jest?

Czy banki składają zawsze skargi kasacyjne od wyroku frankowego?

Banki nie zawsze składają skargi kasacyjne od wyroku frankowego. Często zdarza się, że sprawa ostatecznie zostanie już zakończona po wyroku sądu drugiej instancji. To czy bank wniesie skargę kasacyjną, czy też nie zależy od okoliczności sprawy oraz polityki banku. Warto wskazać, że bank na wniesienie skargi kasacyjnej od wyroku sądu drugiej instancji ma dwa miesiące od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

Nawet biorąc pod uwagę, że banki zaskarżają wyroki dla nich niekorzystne – składają apelacje a niekiedy i skargę kasacyjną, szanse frankowiczów na wygraną są naprawdę duże. Orzecznictwo w sprawach frankowych jest korzystne dla kredytobiorców, dlatego też wielu z nich decyduje się właśnie na spór sądowy z bankiem.

Kancelaria frankowa Frejowski pomaga kredytobiorcom na każdym etapie sprawy, aż do jej ostatecznego zakończenia. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i odpowiedniej strategii doprowadziliśmy do wygranych setki frankowiczów.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Pozew frankowy przedsiębiorcy – co i jak?

Pozew frankowy przedsiębiorcy – co i jak?
Umowy kredytów we frankach szwajcarskich zawierali nie tylko konsumenci, ale również przedsiębiorcy. W przypadku przedsiębiorców banki również wykorzystywały swoją dominującą...

Jaka kancelaria dla Frankowiczów z Mazowsza?

Jaka kancelaria dla Frankowiczów z Mazowsza?
Na skutek trudnej sytuacji wielu kredytobiorców z kredytami frankowymi, wiele kancelarii prawnych specjalizuje się w obsłudze spraw związanych z kredytami...

Bank PKO BP ugody z frankowiczami kalkulator

Bank PKO BP ugody z frankowiczami kalkulator
W roku 2024 w dalszym ciągu toczyć będą się przed sądami liczne sprawy frankowe. Jednoznacznie korzystne dla kredytobiorców orzecznictwo sądów...