SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Frankowicze przedsiębiorcy podbijają sądy! Wzbiera kolejna fala pozwów frankowych

Data ostatniej aktualizacji:

Frankowicze przedsiębiorcy podbijają sądy! Wzbiera kolejna fala pozwów frankowych

Zdążyliśmy już zbadać temat spraw frankowych na tyle, aby stwierdzić, iż mechanizmy rządzące postanowieniami umowy godzą swą nieuczciwością w dobro konsumentów. Takimi są również frankowicze, którzy są przedsiębiorcami, których kwietniowe orzeczenie Sądu Najwyższego zachęciło do wejścia na drogę sądową. Gdy kurs franka szwajcarskiego rośnie odczuwają to w dokładnie taki sam sposób, jak zwykli konsumenci. Jak zatem radzą sobie przedsiębiorcy w sądach?

Frankowicze przedsiębiorcy poszli do sądu

Przedsiębiorcy spłacający kredyt frankowy stanowią grupę około 76 tys. kredytobiorców na tle praktycznie 700 tys. wszystkich zaciągniętych kredytów w walucie franka szwajcarskiego. W tym przypadku cel zaciągnięcia kredytu nie jest tak oczywisty, bowiem duża część z nich nie jest bezpośrednio powiązana z działalnością gospodarczą. Dlatego też duża część z tych spraw trafiała do wydziału gospodarczego, podczas gdy postanowienia zawarte w umowie, które kwalifikują się do podważenia zdają się być tożsame z tymi, które zawarte są w umowach konsumenckich.

Sąd Najwyższy w kwietniu przyczynił się do znacznego wzrostu świadomości wśród tej grupy kredytobiorców, którzy właśnie teraz rozpoczynają swoją drogę, której cel jest określony bardzo jasno – wyklarować orzecznictwo w taki sposób, jak konsumenci. Jak się okazało, banki przedstawiły zarówno jednej, jak i drugiej grupie frankowiczów praktycznie taki sam wzór umowy, a wiedza specjalistyczna niezbędna do określenia, czy zapisy w tych umowach mogą przynieść negatywne konsekwencje była taka sama u konsumentów, jak i przedsiebiorców. Powyższe pozwoliło na to, aby bank w sposób nieograniczony żonglował wysokością raty oraz wysokością zobowiązania, co wskazuje na to, że w przypadku obydwu grup bank zastosował swoją przewagę.

Frankowicze przedsiębiorcy idą szlakiem konsumentów

Ukształtowana linia orzecznicza w przypadku kredytów konsumenckich pozwala stwierdzić, że wygrana z bankiem jest już regułą, jednakże w przypadku przedsiębiorców orzeczenie o nieważności umowy wymaga zdecydowanie większego przygotowania oraz wiedzy. Przedsiębiorcy, mimo dokładnie takiego samego położenia co konsumenci, uważani są za grupę kredytobiorców, którzy posiadają wiedzę z zakresu ekonomii i finansów, a to zdaje się być abstrakcją, bowiem nie każdy prowadzi działalność związaną z finansami.

Frankowicze, których umowa powiązana jest z działalnością gospodarczą mogą podważyć umowę, która naraża ich na ogromne ryzyko. Zapisy zawarte w umowie naruszają zasady swobody umów, która godzi w definicję umowy kredytu oraz zasady współżycia społecznego. Powyższe doprowadza zatem do sytuacji, w której kredytobiorca będący przedsiębiorcą mierzy się z przekroczeniem równowagi kontraktowej, a tym samym staje się w pełni zależny jedynie od drugiej strony stosunku prawnego, jakim jest umowa.

Frankowicze przedsiębiorcy z szansą na wygrane?

Odpowiedź twierdząca dziwi zapewne czytelników, bowiem przez lata przedsiębiorcy byli wykluczani z możliwości podważania swoich umów, tendencja ta jednak uległa zmianie. W naszej ocenie umowę kredytu powiązanego z działalnością gospodarczą od zawsze można było podważyć, aktualnie jedynie można oprzeć swoją argumentację na zapadających orzeczeniach. 

Bank nie poinformował w sposób dostateczny kredytobiorcy o ryzyku, jakie niosą za sobą poszczególne zapisy umowy, zatem jest to sprzeczne z fundamentalną zasadą uczciwości w obrocie gospodarczym. Co jeszcze przeczy literze prawa? Swobodne ustalanie kursu waluty przez bank, co pozwalało bankom na wyliczenie wysokości kredytu w dniu wypłaty kredytu. Czy nie jest to jaskrawym naruszeniem prawa oraz kontrastowej przewadze jednej ze stron umowy? W naszej opinii jest to pytanie retoryczne. 

Sprawy przedsiębiorców za chwilę wyznaczą taki sam nurt, co konsumenci. Spraw będzie tylko przybywać, dlatego nie dostrzegamy żadnych przesłanek, co do tego, aby zwlekać czekając na ,,lepsze czasy”, bowiem w sprawach frankowych te właśnie nastały. 

Skorzystaj z naszego narzędzia, jakim jest kalkulator frankowy i dowiedz się, ile możesz odzyskać od swojego banku!


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Dlaczego banki w czasie procesu frankowego pozywają Frankowiczów?

Dlaczego banki w czasie procesu frankowego pozywają Frankowiczów?
Zdarza się, że mimo trwania procesu frankowego z powództwa kredytobiorcy bank składa swój pozew do sądu przeciwko frankowiczowi. Nie ma...

Banki są świadome, że nie mają mocnych argumentów w sprawach frankowych

Banki są świadome, że nie mają mocnych argumentów w sprawach frankowych
Frankowicze masowo wygrywają z bankami sprawy dotyczące zaciąganych przez laty kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty obcej. Banki z miesiąca...

Pozew Frankowiczów przeciwko Skarbowi Państwa

Pozew Frankowiczów przeciwko Skarbowi Państwa
Setki tysięcy ludzi przez kredyty frankowe poniosło różnego rodzaju krzywdy – byli narażeni na ogromny stres, niektórzy stracili zdrowie, inni...