Frankowicze przedsiębiorcy podbijają sądy! Wzbiera kolejna fala pozwów frankowych

BEZPŁATNA ANALIZA / 100% WYGRANYCH SPRAW / NAJLEPSI SPECJALIŚCI NIOSĄCY POMOC FRANKOWICZOM
frankowicze przedsiębiorcy

Spis treści:

Zdążyliśmy już zbadać temat spraw frankowych na tyle, aby stwierdzić, iż mechanizmy rządzące postanowieniami umowy godzą swą nieuczciwością w dobro konsumentów. Takimi są również frankowicze, którzy są przedsiębiorcami, których kwietniowe orzeczenie Sądu Najwyższego zachęciło do wejścia na drogę sądową. Gdy kurs franka szwajcarskiego rośnie odczuwają to w dokładnie taki sam sposób, jak zwykli konsumenci. Jak zatem radzą sobie przedsiębiorcy w sądach?

Frankowicze przedsiębiorcy poszli do sądu

Przedsiębiorcy spłacający kredyt frankowy stanowią grupę około 76 tys. kredytobiorców na tle praktycznie 700 tys. wszystkich zaciągniętych kredytów w walucie franka szwajcarskiego. W tym przypadku cel zaciągnięcia kredytu nie jest tak oczywisty, bowiem duża część z nich nie jest bezpośrednio powiązana z działalnością gospodarczą. Dlatego też duża część z tych spraw trafiała do wydziału gospodarczego, podczas gdy postanowienia zawarte w umowie, które kwalifikują się do podważenia zdają się być tożsame z tymi, które zawarte są w umowach konsumenckich.

Sąd Najwyższy w kwietniu przyczynił się do znacznego wzrostu świadomości wśród tej grupy kredytobiorców, którzy właśnie teraz rozpoczynają swoją drogę, której cel jest określony bardzo jasno – wyklarować orzecznictwo w taki sposób, jak konsumenci. Jak się okazało, banki przedstawiły zarówno jednej, jak i drugiej grupie frankowiczów praktycznie taki sam wzór umowy, a wiedza specjalistyczna niezbędna do określenia, czy zapisy w tych umowach mogą przynieść negatywne konsekwencje była taka sama u konsumentów, jak i przedsiebiorców. Powyższe pozwoliło na to, aby bank w sposób nieograniczony żonglował wysokością raty oraz wysokością zobowiązania, co wskazuje na to, że w przypadku obydwu grup bank zastosował swoją przewagę.

Frankowicze przedsiębiorcy idą szlakiem konsumentów

Ukształtowana linia orzecznicza w przypadku kredytów konsumenckich pozwala stwierdzić, że wygrana z bankiem jest już regułą, jednakże w przypadku przedsiębiorców orzeczenie o nieważności umowy wymaga zdecydowanie większego przygotowania oraz wiedzy. Przedsiębiorcy, mimo dokładnie takiego samego położenia co konsumenci, uważani są za grupę kredytobiorców, którzy posiadają wiedzę z zakresu ekonomii i finansów, a to zdaje się być abstrakcją, bowiem nie każdy prowadzi działalność związaną z finansami.

Frankowicze, których umowa powiązana jest z działalnością gospodarczą mogą podważyć umowę, która naraża ich na ogromne ryzyko. Zapisy zawarte w umowie naruszają zasady swobody umów, która godzi w definicję umowy kredytu oraz zasady współżycia społecznego. Powyższe doprowadza zatem do sytuacji, w której kredytobiorca będący przedsiębiorcą mierzy się z przekroczeniem równowagi kontraktowej, a tym samym staje się w pełni zależny jedynie od drugiej strony stosunku prawnego, jakim jest umowa.

Frankowicze przedsiębiorcy z szansą na wygrane?

Odpowiedź twierdząca dziwi zapewne czytelników, bowiem przez lata przedsiębiorcy byli wykluczani z możliwości podważania swoich umów, tendencja ta jednak uległa zmianie. W naszej ocenie umowę kredytu powiązanego z działalnością gospodarczą od zawsze można było podważyć, aktualnie jedynie można oprzeć swoją argumentację na zapadających orzeczeniach. 

Bank nie poinformował w sposób dostateczny kredytobiorcy o ryzyku, jakie niosą za sobą poszczególne zapisy umowy, zatem jest to sprzeczne z fundamentalną zasadą uczciwości w obrocie gospodarczym. Co jeszcze przeczy literze prawa? Swobodne ustalanie kursu waluty przez bank, co pozwalało bankom na wyliczenie wysokości kredytu w dniu wypłaty kredytu. Czy nie jest to jaskrawym naruszeniem prawa oraz kontrastowej przewadze jednej ze stron umowy? W naszej opinii jest to pytanie retoryczne. 

Sprawy przedsiębiorców za chwilę wyznaczą taki sam nurt, co konsumenci. Spraw będzie tylko przybywać, dlatego nie dostrzegamy żadnych przesłanek, co do tego, aby zwlekać czekając na ,,lepsze czasy”, bowiem w sprawach frankowych te właśnie nastały. 

Skorzystaj z naszego narzędzia, jakim jest kalkulator frankowy i dowiedz się, ile możesz odzyskać od swojego banku!

Oceń ten artykuł

0/5

Średnia ocen użytkowników: 5.0
na podstawie 198 opinii

BEZPŁATNA ANALIZA / 100% WYGRANYCH SPRAW / NAJLEPSI SPECJALIŚCI NIOSĄCY POMOC FRANKOWICZOM
Data publikacji: 3 sierpnia 2022
Ostatnia aktualizacja: 11 października 2022

KONTAKT

BEZPŁATNA ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ CHF