SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Jak obliczany jest spread w kredytach frankowych?

Data ostatniej aktualizacji:

Jak obliczany jest Spread w kredytach frankowych?

Frankowicze pozywający banki wygrywają obecnie około 95% spraw w sądach. Sprawy frankowe są jednak bardzo złożone, toteż nieodzowną jest pomoc doświadczonej i profesjonalnej kancelarii. Kancelaria frankowa w najpełniejszy sposób będą potrafili argumentować zasadność roszczeń i wskazać dlaczego w efekcie złożenia pozwu powinno dojść do unieważnienia umowy kredytu frankowego.

Jedną z często podnoszonych w sprawach frankowych kwestii jest tzw. spread w kredytach frankowych. Co wpływa na wysokość spreadu w kredytach frankowych? Na czym polega obliczanie spreadu w kredytach frankowych? Jak banki ustalają spread w kredytach we frankach?

Co determinuje wysokość spreadu w kredycie we frankach?

Na wstępie warto wytłumaczyć czym w ogóle jest spread w kredycie walutowym i jak jest obliczany. Spread to różnica, pomiędzy kwotą za jaką bank sprzedaje daną walutę, a kwotą za jaką ją kupuje. Oczywistym jest przy tym, że banki kupują walutę po cenach niższych niż ją sprzedają.

Przykładowo jeżeli dany bank oferuje kupno jednego CHF za cenę 4,39 PLN, a sprzedaż jednego CHF za 4,50 PLN to spread wynosi w takim wypadku 11 gr. Gdy mówimy o różnicy na jednym franku, przykładowa kwota 11 gr nie jest znacząca. Przy kredycie np. na 100 000,00 CHF spread wyniesie jednak już, w omawianym przykładzie, 11 0000,00 PLN.

Co jednak determinuje koszt spreadu w kredycie CHF? Koszt spreadu w kredycie CHF może zależeć od kilku czynników, niestety na żaden z nich bezpośredniego wpływu nie ma kredytobiorca.  Pierwszym czynnikiem jest kurs danej waluty. Z reguły banki kupują walutę po kursie niższym niż średni opublikowany przez NBP, a sprzedają po nieco wyższym. Ta różnica stanowi więc swego rodzaju prowizję banku.

Drugim czynnikiem jest popyt na daną walutę. Spread jest z reguły tym wyższy im bardziej egzotyczna i mniej popularna jest konkretna waluta. Wysokość spreadu zależy wreszcie od polityki danego banku. Tego samego dnia wartość spreadu dla tej samej waluty może więc różnić się w zależności od tego, w którym banku sprawdzamy dane odnośnie spread.

Ile trwa skarga kasacyjna od wyroku frankowego

Czy spread w kredycie frankowym może się zmieniać?

Największym problemem ze spreadem w kredycie frankowym jest fakt, że w praktyce zależy on wyłącznie od banku, jak również, że może ulegać zmianom w trakcie obowiązywania umowy frankowej. Zmiana spreadu w trakcie trwania kredytu frankowego jest więc jak najbardziej możliwa. Między innymi z tego tytułu obliczanie spreadu w kredytach frankowych nastręcza problemów..

Kalkulacja spreadu w umowie kredytowej to zadanie dla fachowca biegłego w rachunkowości i umowach kredytowych. Z takimi ekspertami finansowymi współpracują doświadczone kancelarie frankowe. Jednocześnie obliczanie spreadu w kredytach frankowych ma znaczenie dla oszacowania wartości roszczenia dochodzonego przed sądem.

Dlatego też przed pozwaniem banku warto pozyskać opinię eksperta finansowego, w czym pomóc może również kancelaria. Kredytobiorcy frankowi mają przy tym możliwości zorientowania się w orientacyjnej wysokości należnej im od banku kwoty jeszcze przed udaniem się do kancelarii frankowej. Wstępną wartość roszczenia frankowego można obliczyć korzystając z prostego w obsłudze i darmowego narzędzia jakim jest: kalkulator frankowy

Jakie są konsekwencje wysokiego spreadu w kredycie frankowym?

Wysoki spread walutowy w kredycie frankowym miał istotne znaczenie dla wysokości raty kredytu. Marża kredytu frankowego i kwota pożyczonego kapitału oraz kurs franka miały przeważające znaczenie dla wysokości rat kredytu. Banki wzbogacały się jednak w jeszcze jeden sposób – korzystając z wysokich spreadów walutowych przy umowach CHF.

Banki w umowach stosowały zapisy, zgodnie z którymi przeliczały kwotę kredytu w momencie jego wypłaty po kursie kupna, a w momencie spłaty po kursie sprzedaży. W ten sposób kredytobiorca zwracał bankowi różnicę między kursem kupna, a spłaty, czyli spread walutowy. Przynosiło to dodatkowy zysk bankom, o wartości nieraz nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Oczywiście klauzule tego rodzaju mają abuzywny charakter i nadają się do kwestionowania przed sądem.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyt frankowy a wpływ na życie codzienne Polaków

Kredyt frankowy a wpływ na życie codzienne Polaków
Kredyty frankowe wpłynęły i nadal wpływają na życie wielu tysięcy Polaków. Spirala zadłużenia, w jaką zostali wciągnięci frankowicze, odciska piętno...

Kredyt frankowy a naruszenie praw konsumentów: co to oznacza?

Kredyt frankowy a naruszenie praw konsumentów: co to oznacza?
Jeżeli przedsiębiorca postępuje w sposób bezprawny lub niezgodny z dobrymi obyczajami, co ma wpływ na sytuację konsumenta, to możemy mówić...

Reklamacja do banku kredyt frankowy

Reklamacja do banku kredyt frankowy
Kredyty frankowe masowo unieważniane są przez sądy. Warto jednak wiedzieć, jakie działania podjąć, aby doprowadzić do sytuacji, jaką jest unieważnienie...