Kredyty frankowe – druga instancja

BEZPŁATNA ANALIZA / 100% WYGRANYCH SPRAW / NAJLEPSI SPECJALIŚCI NIOSĄCY POMOC FRANKOWICZOM
Kredyty frankowe – druga instancja

Spis treści:

Decydując się na rozpoczęcie sporu sądowego z bankiem należy mieć na uwadze, że postępowanie sądowe nie zakończy się w pierwszej instancji. Oznacza to, że po wyroku sądu bank wniesie od tego wyroku apelację. A zatem sprawa będzie rozpatrywana kolejny raz przez sąd wyższej instancji. Co ważne sąd drugiej instancji ponownie analizuje cały zgromadzony w sprawie materiał dowodowy i ocenia czy wyrok jest prawidłowy. Dla frankowiczów wniesienie przez bank apelacji oznacza oczywiście przedłużenie całego postępowania.

Kredyt frankowy – czy zawsze sprawa toczy się w drugiej instancji?

Sprawy frankowe w zdecydowanej większości toczą się najpierw przed sądem pierwszej instancji na następnie przed sądem drugiej instancji. To czy sprawa będzie toczyła się przed dwoma instancjami zależy od tego czy strona wniesie apelację od wyroku. W przypadku niekorzystnego dla banku wyroku należy się spodziewać, że bank taką apelację złoży. Niezłożenie przez bank apelacji raczej należy wiązać z „przegapieniem” przez niego terminu, co zdarza się rzadko. Bankom opłaca się bowiem przedłużanie postępowania sądowego.

Kredyt frankowy – co po wyroku sądu pierwszej instancji?

Sąd I instancji może wydać wyrok na rozprawie bądź na posiedzeniu niejawnym. W przypadku wydania wyroku na rozprawie strona ma 7 dni od dnia jego ogłoszenia na złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku. Jeżeli zaś wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym wówczas strona ma 7 dni od dnia doręczenia mu wyroku na złożenie wniosku o uzasadnienie.

Jeżeli do sądu wpłynie wniosek o uzasadnienie wyroku sąd co do zasady ma dwa tygodnie na sporządzenie uzasadnienia. Termin ten może być jednak przedłużony na czas oznaczony, w rzeczywistości nawet o kilka miesięcy.

Kredyt frankowy – ile bank ma na wniesienie apelacji?

Po sporządzeniu uzasadnienia sąd doręcza je stronie, która o nie wnioskowała. Dopiero od tego doręczenia zaczyna biec termin na wniesienie apelacji. Termin na wniesienie apelacji wynosi 14 dni od dnia doręczenia uzasadnienia wyroku. Jednak w przypadku gdy sąd przedłużył termin do sporządzenia uzasadnienia również i termin na wniesienie apelacji ulega przedłużeniu do 21 dni.

Po wniesieniu apelacji Sąd I instancji musi przesłać akta wraz z apelacją do sądu II instancji. Ile to trwa? Trudno powiedzieć, gdyż biorąc pod uwagę, że samo wysłanie akt jest czynnością techniczną a sekretariaty sądów są niezwykle obciążone może to zająć nawet kilka miesięcy. Zazwyczaj jednak przekazanie akt wraz z apelacją trwa nie dłużej niż miesiąc.

Kredyty frankowe – odpowiedź na apelację

Na złożoną apelację strona może wnieść odpowiedź. Termin na wniesienie apelacji wynosi dwa tygodnie od dnia doręczenie jej odpisu stronie. W odpowiedzi na apelację należy zakwestionować zarzuty postawione przez bank. Wskazać należy, że postępowanie apelacyjne nie jest tak rozbudowane jak postępowanie w pierwszej instancji. Dobra wiadomość jest taka, że istnieją duże szanse, że wyznaczona przez sąd drugiej instancji rozprawa apelacyjna będzie jedyną i już na niej zapadnie wyrok sądu. Wyrok sądu drugiej instancji będzie już prawomocny. A zatem w przypadku zasądzenia na rzecz kredytobiorcy danej kwoty winna być ona wypłacona przez bank niezwłocznie po wyroku sądu drugiej instancji.

Kredyt frankowy – ile trwa druga instancja?  

Kiedy akta dotrą do sądu II instancji do sprawy zostaje przydzielony sędzia i to od niego zależy dalszy bieg sprawy. Znaczenia ma to czy sąd drugiej instancji wyznaczy w sprawie rozprawę czy też rozpozna sprawę na posiedzeniu niejawnym – bez udziału stron. Co istotne, w przypadku gdy w treści apelacji został zawarty wniosek o rozpoznanie sprawy na rozprawie sąd taką rozprawę musi wyznaczyć.

Zazwyczaj terminy oczekiwania na rozpoznanie apelacji banku w przypadku gdy przeprowadzana będzie rozprawa są dłuższe niż w przypadku gdy sprawa będzie rozpoznana na posiedzeniu niejawnym.

To jak długo będzie trwało postępowanie w drugiej instancji w sprawie frankowej w dużej mierze zależy od sądu, który będzie sprawę w II instancji rozpatrywał. Z pewnością na długie terminy oczekiwania muszą się nastawić kredytobiorcy, których sprawy frankowe toczą się w Warszawie. W związku tym, że sprawy są rozpatrywane w kolejności wpływu ich do sądu drugiej instancji z apelacją terminy na rozpoznanie wynoszą nawet powyżej jednego roku.

Oceń ten artykuł

0/5

Średnia ocen użytkowników: 5.0
na podstawie 198 opinii

BEZPŁATNA ANALIZA / 100% WYGRANYCH SPRAW / NAJLEPSI SPECJALIŚCI NIOSĄCY POMOC FRANKOWICZOM
Data publikacji: 21 grudnia 2022
Ostatnia aktualizacja: 6 maja 2023

KONTAKT

BEZPŁATNA ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ CHF