SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Decyzja mBanku o zwiększenie rezerwy na ryzyko frankowe o ponad miliard złotych

Data ostatniej aktualizacji:

mbank zwiększa rezerwy

Orzecznictwo w sprawach kredytów frankowych obecnie sprzyja kredytobiorcom, którzy coraz chętniej decydują się na wytaczanie pozwów przeciwko bankom do sądów. Korzystne orzecznictwo przyczynia się do tego, że banki decydują się na zwiększanie rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami frankowymi.

MBank podjął decyzję o planowanym zwiększeniu rezerw związanych z kredytami frankowymi w III kwartale tego roku o kwotę 1.061 miliarda złotych. Prawdopodobnie na decyzję tą miał wpływ wyrok TSUE z dnia 21 września 2023 roku, który został wydany właśnie w sprawie mBanku. Wskazać należy, że mBank w drugim kwartale 2023 roku zanotował stratę netto w wysokości 15,5 miliona złotych. Na wyniki banku istotnie wpływają właśnie wysokie rezerwy na kredyty hipoteczne indeksowane i denominowane do franka szwajcarskiego. MBank znajduje się w czołówce banków, które udzielały najwięcej kredytów frankowych (łączna kwota udzielonych kredytów we franku szwajcarskim wynosiła około 14,8 miliardów złotych), stąd też kredyty te stanowią dla niego duży kłopot.

Sprawdź również: mBank problemy finansowe

Czego dotyczył wyrok TSUE z 21 września 2023 roku?

Wyrok TSUE z 21 września 2023 roku dotyczył kilku istotnych dla frankowiczów kwestii. W wyroku tym Trybunał wskazał między innymi, że sąd nie musi z każdym razem analizować klauzul niedozwolonych, jeśli ich treść pokrywa się z zapisami zawartymi w Rejestrze Klauzul Niedozwolonych. Ponadto, TSUE zaznaczył, że bank musi poinformować konsumenta o typie zawieranej umowy i ryzyku związanym z tą umową, niezależnie od tego czy konsument ten jest pracownikiem banku czy też nie. Zatem nawet przy założeniu, że pracownik banku ma większą wiedzę w danej dziedzinie niż przeciętny konsument, to nie oznacza to, że nie może on skorzystać z ochrony wynikającej z unijnej Dyrektywy 93/13. TSUE po raz kolejny podkreślił, że w przypadku braku stwierdzenia nieważności nieuczciwego warunku mogłoby to doprowadzić do sytuacji, kiedy brak byłoby skutku odstraszającego banki przed stosowaniem nieuczciwych postanowień w umowach zawieranych przez przedsiębiorców z konsumentami.

W celu wyliczenia korzyści jakie możesz uzyskać po pozwaniu banku sprawdź kalkulator frankowicza.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Wynagrodzenie za korzystanie z kapitału – co z pozwami banków?

Wynagrodzenie za korzystanie z kapitału – co z pozwami banków?
Obecnie przed sądami toczy się wiele spraw nie tylko z powództwa kredytobiorców, ale także banków. Banki jeszcze nie tak dawno...

Sądy nadal odnotowują duży napływ spraw frankowych

Sądy nadal odnotowują duży napływ spraw frankowych
Frankowicze nadal chętnie składają pozwy do sądów. Nic w tym dziwnego, bowiem masowo wygrywają oni z bankami. Co więcej, najnowszy...

​​​Uchwała frankowa – co oznacza dla frankowiczów?

​​​Uchwała frankowa – co oznacza dla frankowiczów?
W dniu 25 kwietnia 2024 roku Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której rozstrzygnął zagadnienia prawne dotyczące kredytów frankowych. Zapadłe orzeczenie...