SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Najnowsze wyroki TSUE – co zmienią w sytuacji frankowiczów?

Data ostatniej aktualizacji:

Najnowsze wyroki TSUE w grudniu

W grudniu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał dwa orzeczenia odnoszące się do spraw frankowych. Pierwszy wyrok został wydany w dniu 7 grudnia 2023 r. w sprawie o sygn. C-140/22, drugi zaś w dniu 14 grudnia w sprawie o sygn. C-28/22. Orzeczenia TSUE wpisują się na listę kolejnych korzystnych orzeczeń dla frankowiczów.

O czym orzekł TSUE?

TSUE wypowiedział się między innymi co do nałożenia na konsumenta obowiązku złożenia sformalizowanego oświadczenia w celu dochodzenia przez niego roszczeń. Trybunał wskazał, że wymaganie od konsumenta złożenia takiego oświadczenia jest sprzeczne z dyrektywą unijną 93/13. Sprowadza się bowiem do tego, że zachęcałoby przedsiębiorców do odrzucania pozasądowych żądań konsumentów odwołujących się do bezskuteczności abuzywnych postanowień. Trybunał jednocześnie wskazał, że bank powinien zwrócić otrzymane od konsumenta świadczenia niezwłocznie po otrzymaniu wezwania. Jeżeli zatem tego nie uczyni, to konsument od tego momentu może domagać się odsetek za opóźnienie.

Trybunał odniósł się także do przedawnienia roszczeń banków. Termin rozpoczęcia przedawnienia nie może zaczynać się dopiero w chwili, gdy umowa kredytowa staje się trwale bezskuteczna. Termin przedawnienia dla banku nie może rozpoczynać się później niż dla konsumenta. TSUE ograniczył także prawo banków do korzystania z prawa zatrzymania.

Co zmienią orzeczenia TSUE w sytuacji frankowiczów?

Najnowsze orzeczenia TSUE stanowią kolejny mocny argument w rękach frankowiczów. Byc może spowodują one, że do sądów trafi kolejna fala pozwów frankowych od dotychczas niezdecydowanych frankowiczów. 

Przede wszystkim wskazać należy, że część sądów odejdzie od odbierania od frankowiczów sformalizowanych oświadczeń o skutkach nieważności umowy. Dotychczas zdarzało się, że sądy orzekając o odsetkach za opóźnienie, ustalały je od dnia wyroku lub też od dnia złożenia przez kredytobiorcę sformalizowanego oświadczenia o skutkach nieważności umowy. Jak potwierdził Trybunał, takie stanowisko jest błędne. Odsetki powinny być zasądzane niezwłocznie po otrzymaniu wezwania przez bank. Co więcej, na skutek orzeczeń TSUE sądy mogą uznawać część roszczeń banków za przedawnione. Prawdopodobnie sądy także zaczną przyglądać się dokładniej prawie zatrzymania, podnoszonym przez banki. Wyroki TSUE dały bowiem kolejne powody do tego, aby twierdzić, że nie ma ono uzasadnienia w sprawach frankowych. 

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Dlaczego banki w czasie procesu frankowego pozywają Frankowiczów?

Dlaczego banki w czasie procesu frankowego pozywają Frankowiczów?
Zdarza się, że mimo trwania procesu frankowego z powództwa kredytobiorcy bank składa swój pozew do sądu przeciwko frankowiczowi. Nie ma...

Banki są świadome, że nie mają mocnych argumentów w sprawach frankowych

Banki są świadome, że nie mają mocnych argumentów w sprawach frankowych
Frankowicze masowo wygrywają z bankami sprawy dotyczące zaciąganych przez laty kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty obcej. Banki z miesiąca...

Pozew Frankowiczów przeciwko Skarbowi Państwa

Pozew Frankowiczów przeciwko Skarbowi Państwa
Setki tysięcy ludzi przez kredyty frankowe poniosło różnego rodzaju krzywdy – byli narażeni na ogromny stres, niektórzy stracili zdrowie, inni...