SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Sąd Najwyższy szokuje wyrokami. Dwie skargi Prokuratora Generalnego rozpatrzone pozytywnie! Frankowicze w dobrej sytuacji

Data ostatniej aktualizacji:

sąd najwyższy szokuje wyrokami kolejne skargi nadzwyczajne rozpatrzone pozytywnie

Frankowicze nie poddają się w walce o sprawiedliwość i swoje roszczenia sukcesywnie podejmując decyzję o kierowaniu swoich spraw na wokandy sądowe. Ostatnie dwa miesiące opiewają w nadzieję dla strudzonych rosnącymi spłatami kredytobiorców, a z odsieczą przychodzi Sąd Najwyższy, który tylko w maju zamierza rozpatrzyć 50 spraw frankowych na zaplanowanych posiedzeniach.

Nadzieja przeobraża się jednak w realne pozytywne decyzje, bowiem w zeszłą środę Sąd Najwyższy poparł dwie skargi Prokuratora Generalnego kierując sprawy do ponownego rozpatrzenia.

  • Sąd Najwyższy w maju rozstrzygnie około 50 spraw frankowych, wypowiadając się w bardzo znaczących sprawach, które wyznaczą tor dalszego działania
  • W środę 11 maja 2022 r. Sąd Najwyższy uwzględnia skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego związaną z nakazami zapłaty w sprawach frankowych (sygn.. akt I NSNc 619/19 oraz I NSNc 408/21)
  • Sąd Najwyższy dotychczas uwzględnił 2 z 15 skarg nadzwyczajnych Prokuratora Generalnego skierowanych w obronie interesów Frankowiczów, sprawy te zostały przekazane do ponownego rozpatrzenia

Frankowicze doczekali się ważnego głosu Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy w ostatnim czasie pochyla się nad dużą ilością spraw frankowych, które w tym miesiącu będą rozpatrywane wręcz masowo. To idealna wiadomość dla Frankowiczów, którzy nadal nie dowierzają w swoją szansę na wygraną z bankiem. Po decyzji rządu, której efektem jest brak pomocy w związku z ogromnymi podwyżkami, także w zobowiązaniach kredytowych – głos Sądu Najwyższego w sprawach frankowych może po pierwsze przynieść realną pomoc, a po drugie pomóc podjąć decyzję tym Frankowiczom, którzy obawiają się przegranej z bankiem.

Sąd Najwyższy nadal w obronie Frankowiczów

Ostatnie dwa wyroki Sądu Najwyższego dotycząc dwóch spraw frankowych związanych z nakazem zapłaty z powództwa banków, które złożone były przez bank. Prokurator Generalny w swoich skargach w przedmiotowych sprawach podniósł zarzut naruszenia prawa, z uwagi na brak zbadania abuzywności klauzul w umowie kredytowej. Zdaniem Sądu Najwyższego, Sąd Okręgowy w Białymstoku oraz we Wrocławiu nie podjęły próby zbadania ważności umowy frankowej, co w przypadku dochodzenia zapłaty ze strony banku jest warunkiem obligatoryjnym. Brak dostatniego przeanalizowania umowy kredytowej pod kątem abuzywności klauzul wskazuje na niespełnienie zasad wynikających z ochrony konsumentów, która winna zostać zapewniona.

W ocenie specjalistów Kancelarii Frejowski CHF, decyzja Sądu Najwyższego to kolejne potwierdzenie dla Frankowiczów, iż abuzywne postanowienia w ich umowach świadczą jedynie o potwierdzeniu i przyzwoleniu na sprawiedliwą walkę z bankiem.

Frankowicze mają teraz idealny czas na złożenie pozwu?

Kto obserwuje sytuację Frankowiczów i toczących się bojów o sprawiedliwość z bankiem, ten wie, że gdy do głosu dochodzi Sąd Najwyższy mamy do czynienia z nadchodzącymi wielkimi krokami zmianami. Właśnie teraz, gdy do głosu dochodzi Sąd Najwyższy, wypowiadając się w ważnych dla Frankowiczów sprawach – jest najlepszy czas by zdecydować się na złożenie pozwu przeciwko bankowi.

Kolejne decyzje Sądu Najwyższego będą jedynie coraz bardziej klarować frankowe orzecznictwo. Wiemy, jak ważne w prowadzeniu sprawy frankowej jest jej sprawne i w miarę jak najkrótsze przeprowadzenie. Nasi specjaliści doskonale wiedzą, do którego sądu skierować pozew frankowy, aby sprawa została wygrana, ale również, aby nie ciągnęła się latami.

Zachęcamy do kontaktu z naszą frankową kancelarią, na której czele stoi ekspert z zakresu prawa bankowego unieważniający wszystkie wadliwe umowy!


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Dlaczego banki w czasie procesu frankowego pozywają Frankowiczów?

Dlaczego banki w czasie procesu frankowego pozywają Frankowiczów?
Zdarza się, że mimo trwania procesu frankowego z powództwa kredytobiorcy bank składa swój pozew do sądu przeciwko frankowiczowi. Nie ma...

Banki są świadome, że nie mają mocnych argumentów w sprawach frankowych

Banki są świadome, że nie mają mocnych argumentów w sprawach frankowych
Frankowicze masowo wygrywają z bankami sprawy dotyczące zaciąganych przez laty kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty obcej. Banki z miesiąca...

Pozew Frankowiczów przeciwko Skarbowi Państwa

Pozew Frankowiczów przeciwko Skarbowi Państwa
Setki tysięcy ludzi przez kredyty frankowe poniosło różnego rodzaju krzywdy – byli narażeni na ogromny stres, niektórzy stracili zdrowie, inni...