SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Sąd Najwyższy szokuje wyrokami. Dwie skargi Prokuratora Generalnego rozpatrzone pozytywnie! Frankowicze w dobrej sytuacji

sąd najwyższy szokuje wyrokami kolejne skargi nadzwyczajne rozpatrzone pozytywnie

Frankowicze nie poddają się w walce o sprawiedliwość i swoje roszczenia sukcesywnie podejmując decyzję o kierowaniu swoich spraw na wokandy sądowe. Ostatnie dwa miesiące opiewają w nadzieję dla strudzonych rosnącymi spłatami kredytobiorców, a z odsieczą przychodzi Sąd Najwyższy, który tylko w maju zamierza rozpatrzyć 50 spraw frankowych na zaplanowanych posiedzeniach. Nadzieja przeobraża się jednak w realne pozytywne decyzje, bowiem w zeszłą środę Sąd Najwyższy poparł dwie skargi Prokuratora Generalnego kierując sprawy do ponownego rozpatrzenia.

  • Sąd Najwyższy w maju rozstrzygnie około 50 spraw frankowych, wypowiadając się w bardzo znaczących sprawach, które wyznaczą tor dalszego działania
  • W środę 11 maja 2022 r. Sąd Najwyższy uwzględnia skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego związaną z nakazami zapłaty w sprawach frankowych (sygn.. akt I NSNc 619/19 oraz I NSNc 408/21)
  • Sąd Najwyższy dotychczas uwzględnił 2 z 15 skarg nadzwyczajnych Prokuratora Generalnego skierowanych w obronie interesów Frankowiczów, sprawy te zostały przekazane do ponownego rozpatrzenia

Frankowicze doczekali się ważnego głosu Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy w ostatnim czasie pochyla się nad dużą ilością spraw frankowych, które w tym miesiącu będą rozpatrywane wręcz masowo. To idealna wiadomość dla Frankowiczów, którzy nadal nie dowierzają w swoją szansę na wygraną z bankiem. Po decyzji rządu, której efektem jest brak pomocy w związku z ogromnymi podwyżkami, także w zobowiązaniach kredytowych – głos Sądu Najwyższego w sprawach frankowych może po pierwsze przynieść realną pomoc, a po drugie pomóc podjąć decyzję tym Frankowiczom, którzy obawiają się przegranej z bankiem.

Sąd Najwyższy nadal w obronie Frankowiczów

Ostatnie dwa wyroki Sądu Najwyższego dotycząc dwóch spraw frankowych związanych z nakazem zapłaty z powództwa banków, które złożone były przez bank. Prokurator Generalny w swoich skargach w przedmiotowych sprawach podniósł zarzut naruszenia prawa, z uwagi na brak zbadania abuzywności klauzul w umowie kredytowej. Zdaniem Sądu Najwyższego, Sąd Okręgowy w Białymstoku oraz we Wrocławiu nie podjęły próby zbadania ważności umowy frankowej, co w przypadku dochodzenia zapłaty ze strony banku jest warunkiem obligatoryjnym. Brak dostatniego przeanalizowania umowy kredytowej pod kątem abuzywności klauzul wskazuje na niespełnienie zasad wynikających z ochrony konsumentów, która winna zostać zapewniona. W ocenie specjalistów Kancelarii Frejowski CHF, decyzja Sądu Najwyższego to kolejne potwierdzenie dla Frankowiczów, iż abuzywne postanowienia w ich umowach świadczą jedynie o potwierdzeniu i przyzwoleniu na sprawiedliwą walkę z bankiem.

Frankowicze mają teraz idealny czas na złożenie pozwu?

Kto obserwuje sytuację Frankowiczów i toczących się bojów o sprawiedliwość z bankiem, ten wie, że gdy do głosu dochodzi Sąd Najwyższy mamy do czynienia z nadchodzącymi wielkimi krokami zmianami. Właśnie teraz, gdy do głosu dochodzi Sąd Najwyższy, wypowiadając się w ważnych dla Frankowiczów sprawach – jest najlepszy czas by zdecydować się na złożenie pozwu przeciwko bankowi. Kolejne decyzje Sądu Najwyższego będą jedynie coraz bardziej klarować frankowe orzecznictwo. Wiemy, jak ważne w prowadzeniu sprawy frankowej jest jej sprawne i w miarę jak najkrótsze przeprowadzenie. Nasi specjaliści doskonale wiedzą, do którego sądu skierować pozew frankowy, aby sprawa została wygrana, ale również, aby nie ciągnęła się latami.

Zachęcamy do kontaktu z naszą frankową kancelarią, na której czele stoi ekspert z zakresu prawa bankowego unieważniający wszystkie wadliwe umowy!


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kancelaria frankowa Gorzów Wielkopolski

Kancelaria frankowa Gorzów Wielkopolski
Posiadasz kredyt frankowy? Mieszkasz lub zawarłeś kredyt w Gorzowie Wielkopolskim i interesuje Cię profesjonalna pomoc dla frankowiczów ? Jeśli tak,...

Pomoc frankowiczom Puławy

Pomoc frankowiczom Puławy
Pomoc na jaką mogą liczyć frankowicze zamieszkujący Puławy oraz okolice może polegać na odfrankowieniu kredytu lub też jego unieważnieniu. Odfrankowienie,...

Kancelarie frankowe opinie

Kancelarie frankowe opinie
Na rynku usług prawnych istnieje już wiele wyspecjalizowanych kancelarii, które oferują usługi z zakresu prowadzenia procesów związanych z umowami kredytu...