Sąd Najwyższy szokuje wyrokami. Dwie skargi Prokuratora Generalnego rozpatrzone pozytywnie! Frankowicze w dobrej sytuacji

BEZPŁATNA ANALIZA / 100% WYGRANYCH SPRAW / NAJLEPSI SPECJALIŚCI NIOSĄCY POMOC FRANKOWICZOM
sąd najwyższy szokuje wyrokami kolejne skargi nadzwyczajne rozpatrzone pozytywnie

Spis treści:

Frankowicze nie poddają się w walce o sprawiedliwość i swoje roszczenia sukcesywnie podejmując decyzję o kierowaniu swoich spraw na wokandy sądowe. Ostatnie dwa miesiące opiewają w nadzieję dla strudzonych rosnącymi spłatami kredytobiorców, a z odsieczą przychodzi Sąd Najwyższy, który tylko w maju zamierza rozpatrzyć 50 spraw frankowych na zaplanowanych posiedzeniach. Nadzieja przeobraża się jednak w realne pozytywne decyzje, bowiem w zeszłą środę Sąd Najwyższy poparł dwie skargi Prokuratora Generalnego kierując sprawy do ponownego rozpatrzenia.

  • Sąd Najwyższy w maju rozstrzygnie około 50 spraw frankowych, wypowiadając się w bardzo znaczących sprawach, które wyznaczą tor dalszego działania
  • W środę 11 maja 2022 r. Sąd Najwyższy uwzględnia skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego związaną z nakazami zapłaty w sprawach frankowych (sygn.. akt I NSNc 619/19 oraz I NSNc 408/21)
  • Sąd Najwyższy dotychczas uwzględnił 2 z 15 skarg nadzwyczajnych Prokuratora Generalnego skierowanych w obronie interesów Frankowiczów, sprawy te zostały przekazane do ponownego rozpatrzenia

Frankowicze doczekali się ważnego głosu Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy w ostatnim czasie pochyla się nad dużą ilością spraw frankowych, które w tym miesiącu będą rozpatrywane wręcz masowo. To idealna wiadomość dla Frankowiczów, którzy nadal nie dowierzają w swoją szansę na wygraną z bankiem. Po decyzji rządu, której efektem jest brak pomocy w związku z ogromnymi podwyżkami, także w zobowiązaniach kredytowych – głos Sądu Najwyższego w sprawach frankowych może po pierwsze przynieść realną pomoc, a po drugie pomóc podjąć decyzję tym Frankowiczom, którzy obawiają się przegranej z bankiem.

Sąd Najwyższy nadal w obronie Frankowiczów

Ostatnie dwa wyroki Sądu Najwyższego dotycząc dwóch spraw frankowych związanych z nakazem zapłaty z powództwa banków, które złożone były przez bank. Prokurator Generalny w swoich skargach w przedmiotowych sprawach podniósł zarzut naruszenia prawa, z uwagi na brak zbadania abuzywności klauzul w umowie kredytowej. Zdaniem Sądu Najwyższego, Sąd Okręgowy w Białymstoku oraz we Wrocławiu nie podjęły próby zbadania ważności umowy frankowej, co w przypadku dochodzenia zapłaty ze strony banku jest warunkiem obligatoryjnym. Brak dostatniego przeanalizowania umowy kredytowej pod kątem abuzywności klauzul wskazuje na niespełnienie zasad wynikających z ochrony konsumentów, która winna zostać zapewniona. W ocenie specjalistów Kancelarii Frejowski CHF, decyzja Sądu Najwyższego to kolejne potwierdzenie dla Frankowiczów, iż abuzywne postanowienia w ich umowach świadczą jedynie o potwierdzeniu i przyzwoleniu na sprawiedliwą walkę z bankiem.

Frankowicze mają teraz idealny czas na złożenie pozwu?

Kto obserwuje sytuację Frankowiczów i toczących się bojów o sprawiedliwość z bankiem, ten wie, że gdy do głosu dochodzi Sąd Najwyższy mamy do czynienia z nadchodzącymi wielkimi krokami zmianami. Właśnie teraz, gdy do głosu dochodzi Sąd Najwyższy, wypowiadając się w ważnych dla Frankowiczów sprawach – jest najlepszy czas by zdecydować się na złożenie pozwu przeciwko bankowi. Kolejne decyzje Sądu Najwyższego będą jedynie coraz bardziej klarować frankowe orzecznictwo. Wiemy, jak ważne w prowadzeniu sprawy frankowej jest jej sprawne i w miarę jak najkrótsze przeprowadzenie. Nasi specjaliści doskonale wiedzą, do którego sądu skierować pozew frankowy, aby sprawa została wygrana, ale również, aby nie ciągnęła się latami.

Zachęcamy do kontaktu z naszą frankową kancelarią, na której czele stoi ekspert z zakresu prawa bankowego unieważniający wszystkie wadliwe umowy!

Oceń ten artykuł

0/5

Średnia ocen użytkowników: 5.0
na podstawie 198 opinii

BEZPŁATNA ANALIZA / 100% WYGRANYCH SPRAW / NAJLEPSI SPECJALIŚCI NIOSĄCY POMOC FRANKOWICZOM
Data publikacji: 16 maja 2022
Ostatnia aktualizacja: 10 października 2022

KONTAKT

BEZPŁATNA ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ CHF