SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

TSUE 8 września frankowicze – co dla frankowiczów oznaczać będzie wyrok TSUE?

Data ostatniej aktualizacji:

TSUE 8 września frankowicze – co dla frankowiczów oznaczać będzie wyrok TSUE?

Już niebawem, bo 8 września ogłoszony zostanie przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości wyrok, który dotyczy trzech spraw o sygnaturach: C-80/21, C-82/21 oraz C-82/21. Wszystkie z nich dotyczyć będą polskich Frankowiczów, a co za tym idzie – dowiemy się, jakie konsekwencji wyrok TSUE franki przyniesie dla spraw frankowych oraz banków. Europejski Trybunał Sprawiedliwości już wielokrotnie wypowiadał się na temat spraw frankowych w podobnym zakresie i stanowisko to było zdecydowanie prokonsumenckie. Jakich dokładnie kwestii dotyczyć będzie jutrzejszy wyrok? Czy będzie on kontynuacją już wykształconej linii orzeczniczej? Na jakie pytania odpowie TSUE?

  • Europejski Trybunał Sprawiedliwości wypowie się na temat możliwości wyeliminowania z umowy kredytowej tylko i wyłączne tego fragmentu postanowień, które są nieuczciwe.
  • Czy możliwym będzie zastąpienie klauzul abuzywnych przepisem depozytywnym oraz, czy w jego miejsce można będzie wprowadzić uśredniony kurs NBP.
  • Wyjaśnione zostaną kwestie rozpoczęcia biegu 10-letniego biegu przedawnienia roszczeń konsumenta.

TSUE 8 września frankowicze – czy wyrok coś zmieni?

Orzeczenie TSUE w zakresie powyższych pytań miało zostać wydane już w dniu 17 marca 2022 r., ale Europejski Trybunał Sprawiedliwości zadecydował o przesłuchaniu stron sporu, a także o przedstawienie stanowiska KE oraz rządów Państw: Finlandii, Hiszpanii oraz Polski. Warto pamiętać jednocześnie, iż odroczenie wspomnianego wyroku nie będzie miał związku ze zmianą linii orzeczniczej TSUE, a wcześniejsze orzeczenia wskazują na korzyść frankowiczów. Nadchodzący TSUE wyrok prawdopodobnie ugruntuje jeszcze bardziej pozycję frankowiczów na parkiecie sądowym, a tym samym zmniejszą szansę banków na wygrane.

TSUE 8 września frankowicze – co zmieni ważny wyrok TSUE franki?

Zadane pytania prejudykcyjne do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości stanowią temat, który stale powraca podczas rozpatrywania spraw frankowych, a kolejne orzeczenie, które potwierdzi dotychczasową linię orzeczniczą jedynie pomoże sądom krajowym w rozpatrywaniu spraw szybciej i z większą pewnością. W naszej ocenie nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że sądy mogą dokonywać modyfikacji umów, które zawierają klauzule abuzywne. To właśnie dyrektywa unijna 93/13 pozwala na zastępowanie niedozwolonych mechanizmów średnim kursem NBP. Niezależnie także od wyroku frankowicze nie powinni się przejmować o kwestię przedawnienia roszczeń, bowiem bieg 10-letniego okresu przedawnienia roszczeń nie może się rozpocząć, jeśli kredytobiorca nie wie o nieuczciwym charakterze swojej umowy kredytowej.

W naszej opinii wyrok TSUE franki pogrąży jeszcze bardziej banki w przegranych sprawach frankowych, bowiem od zawsze wiadomo, iż sądy krajowe zobowiązane są uwzględniać stanowisko oraz orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w rozpatrywaniu spraw frankowych. Spodziewamy się, iż orzeczenie to pozwoli na znaczne przyśpieszenie rozstrzygania spraw frankowych, dzięki rozwianiu tych znaczących wątpliwości.

TSUE frankowicze 2022 – czy wyrok jeszcze bardziej umocni pozycję frankowiczów w sądach?

Wszelkie znaki na niebie i ziemi, ale i w wykładni prawa oraz funkcjonujących już orzeczeń wskazują, iż 8 września 2022 roku będzie dla frankowiczów kolejnym ważnym dniem, który nie wywróci orzecznictwa do góry nogami, ale na pewno dołoży kolejną cegłę do budowli ochrony prawnej poszkodowanych frankowiczów.

Jesteśmy przekonani o tym, iż po orzeczeniu TSUE duża część frankowiczów zdecyduje się na pójście do sądu, bowiem będzie to kolejny sygnał i to od samego Trybunału Sprawiedliwości, iż pozwanie banku jest zasadne.

Zachęcamy do kontaktu wszystkich frankowiczów, którzy jeszcze powstrzymują się z różnych powodów od pozwania swojego banku, a zainteresowanych kontynuacją tematu najnowszego orzeczenia TSUE – do obserwowania naszego bloga. Gdy zapadnie orzeczenie, nie omieszkamy przeanalizować jego konsekwencji dla naszych czytelników. Bardziej zdecydowanych frankowiczów zapraszamy do skorzystania z narzędzia, jakim jest kalkulator frankowy i dowiedz się, ile można odzyskać od banku jeszcze dziś!


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Czy przewalutowanie kredytu frankowego jest odwracalne?

Czy przewalutowanie kredytu frankowego jest odwracalne?
Przewalutowanie kredytu we frankach szwajcarskich polega na tym, że w umowie kredytu zmianie ulega waluta z franka szwajcarskiego na złoty...

Restrukturyzacja Getin Noble Bank – jaki wyrok TSUE?

Restrukturyzacja Getin Noble Bank – jaki wyrok TSUE?
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w związku z ogromną liczbą skarg wniesionych na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o objęciu Getin...

Banki zapowiadają, że będą dochodzić odsetek za opóźnienie

Banki zapowiadają, że będą dochodzić odsetek za opóźnienie
Z informacji medialnych wynika, że banki mają nowy pomysł na sprawy frankowe. Prawnicy reprezentujący instytucje finansowe zapowiadają, że banki będą...