TSUE 8 września frankowicze – co dla frankowiczów oznaczać będzie wyrok TSUE?

BEZPŁATNA ANALIZA / 100% WYGRANYCH SPRAW / NAJLEPSI SPECJALIŚCI NIOSĄCY POMOC FRANKOWICZOM
TSUE 8 września frankowicze – co dla frankowiczów oznaczać będzie wyrok TSUE?

Spis treści:

Już niebawem, bo 8 września ogłoszony zostanie przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości wyrok, który dotyczy trzech spraw o sygnaturach: C-80/21, C-82/21 oraz C-82/21. Wszystkie z nich dotyczyć będą polskich Frankowiczów, a co za tym idzie – dowiemy się, jakie konsekwencji wyrok TSUE franki przyniesie dla spraw frankowych oraz banków. Europejski Trybunał Sprawiedliwości już wielokrotnie wypowiadał się na temat spraw frankowych w podobnym zakresie i stanowisko to było zdecydowanie prokonsumenckie. Jakich dokładnie kwestii dotyczyć będzie jutrzejszy wyrok? Czy będzie on kontynuacją już wykształconej linii orzeczniczej? Na jakie pytania odpowie TSUE?

  • Europejski Trybunał Sprawiedliwości wypowie się na temat możliwości wyeliminowania z umowy kredytowej tylko i wyłączne tego fragmentu postanowień, które są nieuczciwe.
  • Czy możliwym będzie zastąpienie klauzul abuzywnych przepisem depozytywnym oraz, czy w jego miejsce można będzie wprowadzić uśredniony kurs NBP.
  • Wyjaśnione zostaną kwestie rozpoczęcia biegu 10-letniego biegu przedawnienia roszczeń konsumenta.

TSUE 8 września frankowicze – czy wyrok coś zmieni?

Orzeczenie TSUE w zakresie powyższych pytań miało zostać wydane już w dniu 17 marca 2022 r., ale Europejski Trybunał Sprawiedliwości zadecydował o przesłuchaniu stron sporu, a także o przedstawienie stanowiska KE oraz rządów Państw: Finlandii, Hiszpanii oraz Polski. Warto pamiętać jednocześnie, iż odroczenie wspomnianego wyroku nie będzie miał związku ze zmianą linii orzeczniczej TSUE, a wcześniejsze orzeczenia wskazują na korzyść frankowiczów. Nadchodzący TSUE wyrok prawdopodobnie ugruntuje jeszcze bardziej pozycję frankowiczów na parkiecie sądowym, a tym samym zmniejszą szansę banków na wygrane.

TSUE 8 września frankowicze – co zmieni ważny wyrok TSUE franki?

Zadane pytania prejudykcyjne do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości stanowią temat, który stale powraca podczas rozpatrywania spraw frankowych, a kolejne orzeczenie, które potwierdzi dotychczasową linię orzeczniczą jedynie pomoże sądom krajowym w rozpatrywaniu spraw szybciej i z większą pewnością. W naszej ocenie nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że sądy mogą dokonywać modyfikacji umów, które zawierają klauzule abuzywne. To właśnie dyrektywa unijna 93/13 pozwala na zastępowanie niedozwolonych mechanizmów średnim kursem NBP. Niezależnie także od wyroku frankowicze nie powinni się przejmować o kwestię przedawnienia roszczeń, bowiem bieg 10-letniego okresu przedawnienia roszczeń nie może się rozpocząć, jeśli kredytobiorca nie wie o nieuczciwym charakterze swojej umowy kredytowej.

W naszej opinii wyrok TSUE franki pogrąży jeszcze bardziej banki w przegranych sprawach frankowych, bowiem od zawsze wiadomo, iż sądy krajowe zobowiązane są uwzględniać stanowisko oraz orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w rozpatrywaniu spraw frankowych. Spodziewamy się, iż orzeczenie to pozwoli na znaczne przyśpieszenie rozstrzygania spraw frankowych, dzięki rozwianiu tych znaczących wątpliwości.

TSUE frankowicze 2022 – czy wyrok jeszcze bardziej umocni pozycję frankowiczów w sądach?

Wszelkie znaki na niebie i ziemi, ale i w wykładni prawa oraz funkcjonujących już orzeczeń wskazują, iż 8 września 2022 roku będzie dla frankowiczów kolejnym ważnym dniem, który nie wywróci orzecznictwa do góry nogami, ale na pewno dołoży kolejną cegłę do budowli ochrony prawnej poszkodowanych frankowiczów.

Jesteśmy przekonani o tym, iż po orzeczeniu TSUE duża część frankowiczów zdecyduje się na pójście do sądu, bowiem będzie to kolejny sygnał i to od samego Trybunału Sprawiedliwości, iż pozwanie banku jest zasadne.

Zachęcamy do kontaktu wszystkich frankowiczów, którzy jeszcze powstrzymują się z różnych powodów od pozwania swojego banku, a zainteresowanych kontynuacją tematu najnowszego orzeczenia TSUE – do obserwowania naszego bloga. Gdy zapadnie orzeczenie, nie omieszkamy przeanalizować jego konsekwencji dla naszych czytelników. Bardziej zdecydowanych frankowiczów zapraszamy do skorzystania z narzędzia, jakim jest kalkulator frankowy i dowiedz się, ile można odzyskać od banku jeszcze dziś!

Oceń ten artykuł

0/5

Średnia ocen użytkowników: 5.0
na podstawie 198 opinii

BEZPŁATNA ANALIZA / 100% WYGRANYCH SPRAW / NAJLEPSI SPECJALIŚCI NIOSĄCY POMOC FRANKOWICZOM
Data publikacji: 7 września 2022
Ostatnia aktualizacja: 6 maja 2023

KONTAKT

BEZPŁATNA ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ CHF