SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Kolejny korzystny dla frankowiczów wyrok TSUE C-140/22 z 7 grudnia 2023

Data ostatniej aktualizacji:

wyrok TSUE C-14022 z 7 grudnia 2023 korzystny dla Frankowiczów

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 7 grudnia 2023 r. orzeczenie w sprawie o sygn. C-140/22. Jest to kolejne korzystne dla frankowiczów orzeczenie Europejskiego Trybunału. Umacnia ono sprzyjającą kredytobiorcom frankowym linię orzeczniczą TSUE.

Wyrok w sprawie C-140/22

Orzeczenie TSUE w sprawie C-140/22 było długo wyczekiwane przez frankowiczów, gdyż w wyroku C-140/22 TSUE miał orzec o istotnych dla kredytobiorców kwestiach, o których dotychczas Trybunał nie wypowiadał się wprost. Wyrok C-140/22 z 7 grudnia 2023 r. może zadowolić kredytobiorców frankowych, gdyż Trybunał ponownie wyraźnie opowiedział się po ich stronie.

Z najważniejszych kwestii wynikających z orzeczenia TSUE C-140/22 wyróżnić można, że TSUE potwierdził, iż nieważność umowy kredytowej istnieje od momentu jej zawarcia tj. działa wstecz, niezależnie od daty złożenia oświadczenia w tym zakresie przez kredytobiorcę. TSUE orzekł również, że kredytobiorca-konsument, który chce skorzystać z ochrony jaką daje dyrektywa unijna 93/13 jest nią objęty automatycznie, nie musi składać jakichkolwiek oświadczeń o świadomości tego, że umowa jest nieważna i skutków jakie to za sobą pociąga. W dotychczasowej praktyce polskich sądów często wymagane było złożenie takiego oświadczenia.

Inną istotną kwestią poruszoną w wyroku C-140/22 jest uznanie, że bank nie ma prawa domagać się od kredytobiorcy – konsumenta odsetek kapitałowych od udzielonego mu kredytu. Dodatkowo TSUE jednoznacznie wykluczył możliwość żądania przez bank od konsumenta pomniejszenia wypłacanych mu w związku z nieważnością umowy środków o odsetki, które bank otrzymałby gdyby umowa była ważnie zawarta.

Wyrok TSUE w sprawie C-28/22 jeszcze w grudniu

Jedyną kwestią, której TSUE wprost nie rozstrzygnął w wyroku C-140/22 jest data, od której biegnie okres przedawnienia roszczeń banku w związku z unieważnieniem umowy kredytu. Najpewniej TSUE odpowie na powyższe jeszcze w grudniu, gdyż na 14 grudnia 2023 r. zapowiedziano wydanie wyroku w sprawie C-28/22. W orzeczeniu C-28/22 poza kwestią przedawnienia TSUE wypowie się także m.in. o możliwości zgłaszania przez banki zarzutu zatrzymania.

Nasza Kancelaria Frankowa wspiera Frankowiczów w unieważnianiu kredytów we frankach. Nie pozwól, by bank ponownie Cię oszukał!

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Dlaczego banki w czasie procesu frankowego pozywają Frankowiczów?

Dlaczego banki w czasie procesu frankowego pozywają Frankowiczów?
Zdarza się, że mimo trwania procesu frankowego z powództwa kredytobiorcy bank składa swój pozew do sądu przeciwko frankowiczowi. Nie ma...

Banki są świadome, że nie mają mocnych argumentów w sprawach frankowych

Banki są świadome, że nie mają mocnych argumentów w sprawach frankowych
Frankowicze masowo wygrywają z bankami sprawy dotyczące zaciąganych przez laty kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty obcej. Banki z miesiąca...

Pozew Frankowiczów przeciwko Skarbowi Państwa

Pozew Frankowiczów przeciwko Skarbowi Państwa
Setki tysięcy ludzi przez kredyty frankowe poniosło różnego rodzaju krzywdy – byli narażeni na ogromny stres, niektórzy stracili zdrowie, inni...