SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Czy przewalutowanie kredytu frankowego jest odwracalne?

Data ostatniej aktualizacji:

Czy przewalutowanie kredytu frankowego jest odwracalne

Przewalutowanie kredytu we frankach szwajcarskich polega na tym, że w umowie kredytu zmianie ulega waluta z franka szwajcarskiego na złoty polski. Przewalutowanie kredytu we frankach szwajcarskich wiąże się z ryzykiem oparcia kredytu o wskaźnik WIBOR, który obecnie również jest na wysokim poziomie.

Cofnięcia przewalutowania kredytu frankowego

Główna idea ugód frankowych to przewalutowanie kredytu frankowego poprzez przeliczenie hipoteki i potraktowanie jej tak, jakby od początku była udzielona w złotych polskich. W toku rozmów ugodowych bank prezentuje propozycję ugodową zawierającą warunki przekształcenia kredytu w frankach szwajcarskich  na kredyt w złotych polskich. Frankowicz z kolei powinien się do niej odnieść lub przedstawić swoją propozycję rozwiązania problemu. W sytuacji wypracowania satysfakcjonującej dla obu stron ugody, bank może dokonać umorzenia części zobowiązania kredytobiorcy.

Przewalutowanie kredytu frankowego na złotówki następuje po kursie franka szwajcarskiego z dnia przewalutowania. Mając na uwadze wysoki kurs franka szwajcarskiego, działanie takie jest niekorzystne dla kredytobiorcy. Przewalutowanie kredytu wiąże się również z innymi dodatkowymi kosztami, takimi jak: prowizja za przewalutowanie w wysokości 0,5% – 1,5% salda zadłużenia, opłata za sporządzenie aneksu do umowy kredytu.

Czy istnieje możliwość cofnięcia przewalutowania kredytu frankowego?

Frankowicze najczęściej podważają ugody z uwagi na zawarcie ich pod presją banków, które często straszą Frankowiczów pozwami sądowymi i wysokimi kosztami, w przypadku niepodpisania ugody. W konsekwencji Frankowicze wielokrotnie decydują się na podpisanie ugody pomimo niesatysfakcjonujących warunków.

Coraz więcej Frankowiczów, którzy podpisali ugody z bankami, zastanawia się nad ich podważeniem. W tym celu Frankowicz musi złożyć pozew do sądu przeciwko bankowi, w którym wskaże przyczynę nieważności ugody. Przykładowe powody uznania ugody za nieważną to:

  • niedopełnienie obowiązku informacyjnego przez bank,
  • występowanie klauzul abuzywnych w umowie ugody,
  • wprowadzenie frankowicza w błąd przez bank.

Odwrócenia przewalutowania kredytu

Czy banki umożliwiają odwrócenie przewalutowania kredytu frankowego w razie zmiany sytuacji finansowej kredytobiorcy? Banki nie umożliwiają przewalutowania kredytu frankowego w razie zmiany sytuacji finansowej kredytobiorcy. Jedynym sposobem na odwrócenie przewalutowania kredytu frankowego jest unieważnienie umowy na podstawie, której dokonano przewalutowania.

Czy proces odwrócenia przewalutowania kredytu wiąże się z dodatkowymi opłatami dla kredytobiorcy? Proces odwrócenia przewalutowania kredytu wiąże się z dodatkowymi opłatami, bowiem polega na unieważnieniu zawartej ugody w sądzie, co wiąże się poniesieniem opłaty od pozwu.

Posiadasz umowę kredytu we frankach szwajcarskich i zastanawiasz się czy skierować pozew frankowy do sądu? Przed wszczęciem postępowania sądowego możesz samodzielnie oraz bezpłatnie dokonać analizy swojej umowy, aby dowiedzieć się ile można odzyskać z kredytu frankowego. Skorzystaj z opcji, jakie daje kalkulator Frankowicza i sprawdź możliwości odzyskania swoich pieniędzy.

Kancelaria frankowa to specjaliści, którzy szczegółowo przeanalizują twoją umowę kredytu, określą szansę na wygranie sprawy z bankiem, wyjaśnią w zrozumiały sposób wszelkie wątpliwości, złożą reklamacje do banku w twoim imieniu, a jeżeli zdecydujesz się na skierowanie sprawy do sądu, pomogą w uzyskaniu z banku wszystkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do sporządzenia pozwu oraz przygotują go. Po skierowaniu sprawy do sądu nasi specjaliści z należytą starannością poprowadzą postępowanie sądowe, informując na bieżąco o jego postępach.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Odwołanie rzecznika finansowego

Odwołanie rzecznika finansowego
W dniu 20 czerwca 2024 roku premier Donald Tusk odwołał Bohdana Pretkiela z funkcji Rzecznika Finansowego. Oficjalnym powodem odwołania rzecznika...

BPH poinformował o znacznej stracie za rok 2023 – czy kredytobiorcy frankowi mają powody do niepokoju?

BPH poinformował o znacznej stracie za rok 2023 – czy kredytobiorcy frankowi mają powody do niepokoju?
Ostatnimi czasy bank BPH opublikował sprawozdanie finansowe, z którego wynika, że za rok 2023 poniósł stratę w wysokości ok. 5,5...

Wyrok SN II CSKP 544/24 – oddalona skarga kasacyjna syndyka

Wyrok SN II CSKP 544/24 – oddalona skarga kasacyjna syndyka
Getin Noble Bank Wyrokiem z dnia 21 czerwca 2024 r. w sprawie II CSKP 544/24 Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną...