SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Czy przewalutowanie kredytu frankowego jest odwracalne?

Data ostatniej aktualizacji:

Czy przewalutowanie kredytu frankowego jest odwracalne

Przewalutowanie kredytu we frankach szwajcarskich polega na tym, że w umowie kredytu zmianie ulega waluta z franka szwajcarskiego na złoty polski. Przewalutowanie kredytu we frankach szwajcarskich wiąże się z ryzykiem oparcia kredytu o wskaźnik WIBOR, który obecnie również jest na wysokim poziomie.

Cofnięcia przewalutowania kredytu frankowego

Główna idea ugód frankowych to przewalutowanie kredytu frankowego poprzez przeliczenie hipoteki i potraktowanie jej tak, jakby od początku była udzielona w złotych polskich. W toku rozmów ugodowych bank prezentuje propozycję ugodową zawierającą warunki przekształcenia kredytu w frankach szwajcarskich  na kredyt w złotych polskich. Frankowicz z kolei powinien się do niej odnieść lub przedstawić swoją propozycję rozwiązania problemu. W sytuacji wypracowania satysfakcjonującej dla obu stron ugody, bank może dokonać umorzenia części zobowiązania kredytobiorcy.

Przewalutowanie kredytu frankowego na złotówki następuje po kursie franka szwajcarskiego z dnia przewalutowania. Mając na uwadze wysoki kurs franka szwajcarskiego, działanie takie jest niekorzystne dla kredytobiorcy. Przewalutowanie kredytu wiąże się również z innymi dodatkowymi kosztami, takimi jak: prowizja za przewalutowanie w wysokości 0,5% – 1,5% salda zadłużenia, opłata za sporządzenie aneksu do umowy kredytu.

Czy istnieje możliwość cofnięcia przewalutowania kredytu frankowego?

Frankowicze najczęściej podważają ugody z uwagi na zawarcie ich pod presją banków, które często straszą Frankowiczów pozwami sądowymi i wysokimi kosztami, w przypadku niepodpisania ugody. W konsekwencji Frankowicze wielokrotnie decydują się na podpisanie ugody pomimo niesatysfakcjonujących warunków.

Coraz więcej Frankowiczów, którzy podpisali ugody z bankami, zastanawia się nad ich podważeniem. W tym celu Frankowicz musi złożyć pozew do sądu przeciwko bankowi, w którym wskaże przyczynę nieważności ugody. Przykładowe powody uznania ugody za nieważną to:

  • niedopełnienie obowiązku informacyjnego przez bank,
  • występowanie klauzul abuzywnych w umowie ugody,
  • wprowadzenie frankowicza w błąd przez bank.

Odwrócenia przewalutowania kredytu

Czy banki umożliwiają odwrócenie przewalutowania kredytu frankowego w razie zmiany sytuacji finansowej kredytobiorcy? Banki nie umożliwiają przewalutowania kredytu frankowego w razie zmiany sytuacji finansowej kredytobiorcy. Jedynym sposobem na odwrócenie przewalutowania kredytu frankowego jest unieważnienie umowy na podstawie, której dokonano przewalutowania.

Czy proces odwrócenia przewalutowania kredytu wiąże się z dodatkowymi opłatami dla kredytobiorcy? Proces odwrócenia przewalutowania kredytu wiąże się z dodatkowymi opłatami, bowiem polega na unieważnieniu zawartej ugody w sądzie, co wiąże się poniesieniem opłaty od pozwu.

Posiadasz umowę kredytu we frankach szwajcarskich i zastanawiasz się czy skierować pozew frankowy do sądu? Przed wszczęciem postępowania sądowego możesz samodzielnie oraz bezpłatnie dokonać analizy swojej umowy, aby dowiedzieć się ile można odzyskać z kredytu frankowego. Skorzystaj z opcji, jakie daje kalkulator Frankowicza i sprawdź możliwości odzyskania swoich pieniędzy.

Kancelaria frankowa to specjaliści, którzy szczegółowo przeanalizują twoją umowę kredytu, określą szansę na wygranie sprawy z bankiem, wyjaśnią w zrozumiały sposób wszelkie wątpliwości, złożą reklamacje do banku w twoim imieniu, a jeżeli zdecydujesz się na skierowanie sprawy do sądu, pomogą w uzyskaniu z banku wszystkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do sporządzenia pozwu oraz przygotują go. Po skierowaniu sprawy do sądu nasi specjaliści z należytą starannością poprowadzą postępowanie sądowe, informując na bieżąco o jego postępach.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Sąd Najwyższy powraca do prac nad uchwałą III CZP 25/22

Sąd Najwyższy powraca do prac nad uchwałą III CZP 25/22
Orzecznictwo sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego w sprawach frankowych jest w przeważającej większości prokonsumenckie. Sporadycznie zdarzają się jednak orzeczenia, które...

Już 25 kwietnia 2024 r. Frankowicze poznają stanowisko Sądu Najwyższego!

Już 25 kwietnia 2024 r. Frankowicze poznają stanowisko Sądu Najwyższego!
Na 25 kwietnia 2024 r. został wyznaczony termin posiedzenia Sądu Najwyższego. W tym też dniu Sąd Najwyższy zajmie stanowisko w...

Restrukturyzacja Getin Noble Bank – jaki wyrok TSUE?

Restrukturyzacja Getin Noble Bank – jaki wyrok TSUE?
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w związku z ogromną liczbą skarg wniesionych na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o objęciu Getin...