SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Czemu frankowicze stracili pieniądze?

Data ostatniej aktualizacji:

Dlaczego frankowicze stracili pieniądze?

Kryzys na rynku kredytów we frankach trwa już od wielu lat. Jakie są jednak przyczyny kryzysu kredytów we frankach i dlaczego frankowicze stracili na podpisaniu umów kredytowych we franku szwajcarskim?

Sprawdź również: KALKULATOR KREDYTU FRANKOWEGO

Analizując historię kredytów we frankach można zaobserwować jak bardzo wzrosły kredyty frankowe. Tak naprawdę to przede wszystkim znaczący skok kursu franka odpowiada za kryzys kredytów frankowych. Większość ludzi kredyty we frankach brała w pierwszej dekadzie XXI w. W początkowych latach XXI w. kurs franka szwajcarskiego był relatywnie niski i nie dochodził nawet do granicy 3 zł, a w powszechnym przekonaniu waluta ta uchodziła za wyjątkowo stabilną i niepodatną na czynniki zewnętrzne. Takie podejście do franka okazało się jednak zupełnie błędne, czego najlepszym przykładem jest obecny kurs franka szwajcarskiego, utrzymujący się od lat na poziomie 4-4,5 złotych za jednego franka.

Konsekwencją wzrostu kursu franka szwajcarskiego było zwiększenie się kwoty kapitału wyrażonego w złotych do zwrotu przez kredytobiorcę oraz istotny wzrost oprocentowania kredytów we frankach. Wzrost oprocentowania doprowadził natomiast do znacznego zwiększenia się wysokości raty. To właśnie te czynniki przyczyniły się do tego, że frankowicze stracili na podpisaniu umów frankowych.

Co dalej z kredytami frankowymi?

Prognozuje się, że w bieżącym roku Szwajcarski Bank Centralny zdecyduje się na pierwsze obniżki stóp procentowych, z uwagi na spadek inflacji do poziomu 1,4%. Stanie się to przypuszczalnie wcześniej niż w strefie euro oraz w Polsce. Pod koniec 2024 roku frank szwajcarski może wynosić 4,25 zł.

Co zrobić z kredytami frankowymi w 2024?

Próbując udzielić odpowiedzi na pytanie, co kredytobiorcy powinni dalej robić z kredytami frankowymi w 2024 r., trzeba odnieść się do roku zeszłego. W 2024 r. frankowicze konsekwentnie wygrywali większość (około 95%) spraw frankowych, z których przeważająca część zakończyła się orzeczeniem o unieważnieniu umowy frankowej. Wydaje się, że trend ten kontynuowany będzie również w roku 2024. 

Co w takim razie zrobić z kredytami frankowymi w 2024 r.? W dalszym ciągu najrozsądniejszym rozwiązaniem wydaje się złożenie pozwu o unieważnienie umowy kredytowej. Wyrok unieważniający umowę pozwala na całkowite uwolnienie się od kredytu frankowego. Kredytobiorca frankowy otrzymuje od banku zwrot wszystkich wypłaconych świadczeń, w szczególności rat wraz z odsetkami, ale też prowizji, czy innych opłat manipulacyjnych. W zamian, na żądanie banku, zobowiązany jest oddać jedynie kwotę faktycznie wypłaconego kapitału.

Co istotne w roku 2023 TSUE wydał kolejne orzeczenia w istotnych dla frankowiczów sprawach i korzystne dla frankowiczów w sprawie C-520/21 dotyczącej
wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału.

Kredytobiorcy niezdecydowani co do podjęcia tego rodzaju działań mogą zawsze poradzić się w swojej indywidualnej sprawie profesjonalistów działających w kancelariach prawnych specjalizujących się w sporach z bankami takich jak kancelaria frankowa. Niezależnie każdy kredytobiorca może skorzystać z dostępnych w sieci, darmowych kalkulatorów kredytu we frankach. Kalkulator kredytu frankowego pozwala, w przybliżeniu, oszacować korzyści finansowe z ewentualnego wygrania sprawy sądowej. 

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Pozew frankowy przedsiębiorcy – co i jak?

Pozew frankowy przedsiębiorcy – co i jak?
Umowy kredytów we frankach szwajcarskich zawierali nie tylko konsumenci, ale również przedsiębiorcy. W przypadku przedsiębiorców banki również wykorzystywały swoją dominującą...

Jaka kancelaria dla Frankowiczów z Mazowsza?

Jaka kancelaria dla Frankowiczów z Mazowsza?
Na skutek trudnej sytuacji wielu kredytobiorców z kredytami frankowymi, wiele kancelarii prawnych specjalizuje się w obsłudze spraw związanych z kredytami...

Bank PKO BP ugody z frankowiczami kalkulator

Bank PKO BP ugody z frankowiczami kalkulator
W roku 2024 w dalszym ciągu toczyć będą się przed sądami liczne sprawy frankowe. Jednoznacznie korzystne dla kredytobiorców orzecznictwo sądów...