SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Długoterminowa prognoza kursu franka

Data ostatniej aktualizacji:

Długoterminowa prognoza kursu franka

Prognoza franka szwajcarskiego żywo interesuje frankowiczów, gdyż wpływa na ich losy, a przede wszystkim domowy budżet. W 2023 roku frank szwajcarski był na wysokim poziomie. Początek 2024 r. nie przyniósł istotnych zmian. Zgodnie z prognozami ekonomistów, nie zapowiada się, aby w drugiej połowie 2024 roku kurs franka znacząco spadł.

Kurs franka maj 2024

Na dzień 24 maja 2024 roku średni kurs franka szwajcarskiego według NBP wynosi 4,3039 zł. Dostrzec można niewielki spadek kurs franka. Dla przykładu miesiąc wcześniej tj. 24 kwietnia 2024 roku kurs ten wynosił 4,4202 zł, zaś 2 miesiące wcześniej tj. 25 marca 2024 roku wynosił 4,4371 zł.

Co z frankiem w 2024 roku?

W 2024 roku prawdopodobnie frank będzie tańszy. Będzie to jednak następować stopniowo w kolejnych miesiącach. Nie należy liczyć jednak na znaczące spadki kursu franka. Frank szwajcarski z pewnością w 2024 roku nie powróci do poziomu 3 zł.

Aktualny kurs franka szwajcarskiego publikowany jest na stronie Narodowego Banku Polskiego. Prognoza franka zależy między innymi od relacji podaż – popyt na walutę CHF. Oznacza to, że jeśli popyt na franka szwajcarskiego jest wyższy niż jego dostępność na rynku, kurs CHF idzie w górę. Wysokość waluty zależy również od poziomu inflacji, a także ustalanych stóp procentowych. Należy również pamiętać, że na wysokość kursu franka ma również wpływ ogólnoświatowa sytuacja gospodarcza, czy nawet tempo wzrostu gospodarczego.

Jakie są długoterminowe prognozy franka?

Aktualny kurs franka szwajcarskiego cały czas utrzymuje się na wysokim poziomie i obecnie wynosi ok. 4,3 zł. Prognozy kursu franka szwajcarskiego wskazują, że frank szwajcarski jest walutą na stabilnym poziomie. Małe jest prawdopodobieństwo, aby kurs franka szwajcarskiego znacząco spadł. Jeśli stopa inflacji w Szwajcarii pozostanie poniżej docelowego poziomu banku centralnego, a inflacja w Polsce nadal będzie spadać, istnieje możliwość, że frank szwajcarski osłabi się w stosunku do złotego o kilkadziesiąt groszy.  

Należy jednak pamiętać, że wysokość kursu jest uzależniona od wielu czynników, których nie da się w 100% przewidzieć. Na kursy walut, w tym kurs i prognozy franka szwajcarskiego ma wpływ nie tylko sytuacja polityczno – gospodarcza w Szwajcarii, ale również na całym świecie.

Kurs franka prognozy – możliwe scenariusze dla frankowiczów

Kurs franka w oczywisty sposób wpływa na sytuację kredytobiorców frankowych. Im wyższy jest bowiem kurs szwajcarskiej waluty, tym większa jest (w przeliczeniu na złote) kwota pozostałego do spłaty kapitału. Tym samym wraz ze wzrostem kursu franka szwajcarskiego rośnie kwota miesięcznego zobowiązania z tytułu raty kredytu frankowego.

Prognozy kursu franka dla frankowiczów można określić jako pozytywne, bowiem w 2024 roku ekonomiści przewidują niewielkie spadki waluty. Niestety prognozy CHF nie wskazują na to, żebyśmy mogli spodziewać się istotnych obniżek szwajcarskiej waluty.

Rozwiązaniem dla frankowiczów jest zakwestionowanie ważności swojej umowy kredytu i złożenie pozwu do sądu. Już na początku postępowania sądowego istnieje możliwość wstrzymania płatności rat kredytu frankowego. Wówczas kredytobiorca nie musi martwić się wysokim kursem franka. Dzięki kalkulatorowi frankowemu kredytobiorca może wyliczyć ile zyska na unieważnieniu umowy frankowej.

Frankowicze wygrywają około 95% spraw. Mimo to istnieje jeszcze spora liczba Frankowiczów, którzy nic nie zrobili ze swoimi zobowiązaniami we frankach szwajcarskich. Wysoki kurs franka szwajcarskiego powinien zachęcić osoby posiadające umowy kredytowe we frankach szwajcarskich do podjęcia działań prawnych przeciwko bankom. W tym celu należy skontaktować się z doświadczoną kancelarią frankową, która sporządzi pozew frankowy.

Czy kurs franka będzie rósł?

Obecnie ekonomiści przewidują, że frank pozostanie mniej więcej na stałym poziomie lub też odnotuje niewielkie spadki. Dla frankowiczów jest to pozytywna wiadomość, bowiem dla nich podwyżki franka oznaczają wyższe raty kredytu. Szwajcarska waluta traktowana jest od lat przez inwestorów, jako bezpieczna przystań, zatem nie ma co liczyć na drastyczne spadki waluty.

korzyści z unieważnienia kredytu frankowego

Czy frank szwajcarski będzie spadał?

Wielu Frankowiczów zastanawia się, jak będzie się kształtował kurs franka szwajcarskiego? Czy kurs franka szwajcarskiego będzie rósł, czy spadał?  Prognozy CHF można określić jako pozytywne. Jeżeli w 2024 roku inflacja w Szwajcarii nie wzrośnie znacząco, to prawdopodobnie będzie to skutkować niższym kursem CHF względem złotego. Dodatkowo szanse te są większe, jeżeli również w Polsce inflacja będzie spadać. A takie też są przewidywania. Wówczas złoty będzie się umacniać.

Kiedy frank po 3 zł?

Na taki scenariusz w najbliższym czasie oraz jeszcze długo nie można liczyć. Obecnie wiele inwestorów traktuje franka szwajcarskiego jako stabilną walutę, co przemawia za tym, że kurs franka nie spadnie. Stabilizacja wysokości kursu franka szwajcarskiego oznacza dla kredytobiorców brak dalszego wzrostu rat kredytu oraz jego salda w złotych polskich. Jednak wciąż raty w większości przypadków są dwukrotnie wyższe niż w momencie zawierania umowy.

Wpływ na kurs franka szwajcarskiego ma inflacja, a w konsekwencji konieczność zatrzymania rosnących cen dóbr konsumpcyjnych w Szwajcarii i umocnienie pozycji franka szwajcarskiego na tle innych walut. Dodatkowo wpływ na kurs franka szwajcarskiego ma również wysoka inflacja w państwach europejskich, wojna na Ukrainie, kryzys energetyczny.

Skorzystaj z oferty: Unieważnienie kredytu

Autorzy: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162

Źródła: https://nbp.pl/statystyka-i-sprawozdawczosc/kursy/archiwum-kursow-srednich-tabela-a/

Długoterminowa prognoza kursu franka

Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Dlaczego banki w czasie procesu frankowego pozywają Frankowiczów?

Dlaczego banki w czasie procesu frankowego pozywają Frankowiczów?
Zdarza się, że mimo trwania procesu frankowego z powództwa kredytobiorcy bank składa swój pozew do sądu przeciwko frankowiczowi. Nie ma...

Banki są świadome, że nie mają mocnych argumentów w sprawach frankowych

Banki są świadome, że nie mają mocnych argumentów w sprawach frankowych
Frankowicze masowo wygrywają z bankami sprawy dotyczące zaciąganych przez laty kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty obcej. Banki z miesiąca...

Pozew Frankowiczów przeciwko Skarbowi Państwa

Pozew Frankowiczów przeciwko Skarbowi Państwa
Setki tysięcy ludzi przez kredyty frankowe poniosło różnego rodzaju krzywdy – byli narażeni na ogromny stres, niektórzy stracili zdrowie, inni...