SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Najgorsze banki w Polsce

Data ostatniej aktualizacji:

Najgorsze banki w Polsce

W dzisiejszym świecie trudno znaleźć osobę, która nie korzystałaby z usług banków. Założenie konta, wyrobienie karty kredytowej, czy zawarcie umowy kredytu to nieodzowne elementy naszego życia. Wybierając bank, z którym nawiążemy współpracę warto nie popełnić błędów i zaufać najrzetelniejszym podmiotom. Warto więc wiedzieć jakie banki uchodzą za najgorsze w Polsce.

Jaki jest najgorszy bank w Polsce?

Wybierając bank klienci kierują się różnymi kryteriami. Przykładowo dla części osób ważna będzie dobra funkcjonalność aplikacji mobilnej, a dla części duża ilość własnych bankomatów. Trudno jest więc określić jaki jest najgorszy bank, a jaki najlepszy. Każda osoba ma bowiem inne oczekiwania i potrzeby finansowe, a w związku z tym inaczej będzie oceniać poszczególne oferty banków.

Poza opinią konsumentów, na rzeczywistą ocenę banku wpływ ma Komisja Nadzoru Finansowego. Organ ten sprawuje nadzór m.in. nad instytucjami finansowymi w Polsce. Do podstawowych kryteriów oceny dokonywanej przez KNF zaliczyć można analizę następujących składowych:

 1. jakości aktywów;
 2. płynności finansowej;
 3. ryzyka stopy procentowej;
 4. ryzyka operacji walutowych;
 5. ryzyka operacyjnego;
 6. kapitału;
 7. zarządzania.

Co się stanie gdy bank upadnie?

W przypadku upadłości banku, kredytobiorca nie jest zwolniony z obowiązku spłaty kredytu, a sama umowa nie wygasa. Kredytobiorca w dalszym ciągu uiszcza raty kredytu na rachunek wskazany w umowie kredytowej. W przypadku przejęcia banku jego prawa i obowiązki przechodzą na inną instytucję, która poinformuje kredytobiorcę o kontynuacji umowy oraz dalszych warunkach spłaty kredytu.

Banki zagrożone upadłością w Polsce

Kredytobiorców na pewno najbardziej interesuje, które z banków udzielających kredytów frankowych w Polsce są zagrożone upadłością? Trzeba pamiętać, że gdy kredyty frankowe weszły na rynek, większość banków wprowadziła te produkty do swojej oferty. Części z nich już nie ma, spośród tych, które pozostały w różny sposób oceniana jest ich bieżąca kondycja finansowa.

Aktualnie Narodowy Bank Polski ocenia, że po przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku nie ma już instytucji, której sytuacja finansowa groziłaby upadłością. Konsumenci powinni przy tym pamiętać, że warto cyklicznie poszukiwać informacji na temat ewentualnych problemów poszczególnych banków oraz ewentualnego zagrożenia upadłością takich banków. W tym celu rozsądnym jest śledzenie komunikatów NBP i KNF.

Odpowiednio szybka reakcja, może pomóc uniknąć niepotrzebnych stresów i kłopotów po stronie klientów banków zagrożonych upadłością w Polsce.

Jaki jest najpewniejszy bank w Polsce?

Według danych Komisji Nadzoru Finansowego, 10 największych polskich banków biorąc pod uwagę sumę aktywów banku to:

Kryterium wielkości sumy aktywów banku to jeden z najważniejszych wyznaczników, które bierze pod uwagę Komisja Nadzoru Finansowego, określając znaczenie i bezpieczeństwo danej instytucji finansowej oraz gwarancje stabilności.

PKO Bank Polski, który otwiera ranking, jest najstarszym, największym i najbogatszym polskim bankiem, w konsekwencji cieszy się dużym zaufaniem klientów. Dominującym akcjonariuszem PKO Banku Polskiego jest Skarb Państwa. 

Upadłe banki w Polsce

Który bank ogłosił upadłość? Otóż banki, których sądy ogłosiły upadłość w Polsce to:

 • Bank Komercyjny Posnania,
 • Agrobank,
 • Bank Promocji Eksportu Animex,
 • Savim Bank,
 • Bank Staropolski.

Podmioty te w większości działały na rynku lokalnym i nie miały nazbyt dużej grupy klientów. Nie znaczy to jednak, że upadłością zagrożone są jedynie małe banki, czego najlepszym przykładem może być sytuacja jaka ma obecnie miejsce w przypadku Getin Noble Bank.

Upadłość banku ma istotne znaczenie dla kredytów frankowych, wbrew temu co może się wydawać większości konsumentów, upadłość banku wcale nie zwalnia z obowiązku spłaty kredytu. Pomimo, że w takim wypadku umowa kredytu ulega rozwiązaniu, nie wpływa to w żaden sposób na wysokość i termin regulowania rat kredytu. Boleśnie przekonali się o tym kredytobiorcy z Getin Noble Bank, których produktów kredytowych nie przejął nowoutworzony Velo Bank.

Upadłość banku a kredyt frankowy

W przypadku upadłości banku Frankowiczów chronią tzw. rezerwy frankowe, czyli odpisy, które musi dokonać bank w rocznym bilansie finansowym, z przeznaczeniem na poczet ewentualnych przegranych spraw sądowych. Wartość rezerw frankowych powinna być równa wartości przedmiotu sporu, czyli sumie wszystkich wpłat kredytobiorców frankowych. Dane dotyczące rezerw frakowych są jawne, więc każda zainteresowana osoba może sprawdzić ile dany bank przeznacza środków na przegrane procesy frankowe w sądach.

W przypadku zagrożenia upadłością, bank zostaje objęty przymusową restrukturyzacją, która umożliwia przygotowanie planu naprawczego. W procesie przymusowej restrukturyzacji Bankowy Fundusz Gwarancyjny może

 • sprzedać akcje zagrożonego banku,
 • sprzedać działalność (lub część działalności) zagrożonego banku,
 • utworzyć instytucję pomostową, do której zostaną przeniesione dobre aktywa i zobowiązania zagrożonego banku,
 • obciążyć stratami właścicieli i niektórych wierzycieli zagrożonego banku, tak aby umożliwić mu dalszą działalność,
 • przenieść wątpliwe aktywa do wyspecjalizowanej instytucji,
 • wystąpić do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości albo likwidacji podmiotu pozostałego po sprzedaży całości lub części jego działalności,
 • prowadzić likwidację niekontynuowanej działalności podmiotu.

Jednym z elementów systemu gwarancyjnego w sytuacji upadłości banku jest działający od 1995 roku Bankowy Fundusz Gwarancyjny, którego zadaniem jest ochrona głównie depozytów podmiotów, które samodzielnie nie mają możliwości oceny ryzyka finansowego oraz pomoc bankom tracącym płynność finansową. Banki i inne podmioty wpłacają co roku obowiązkowe kwoty, które trafiają na konto Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Autor: radca prawny Karolina Marczak, nr wpisu LB-2649

Najgorsze banki w Polsce

Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Odwołanie rzecznika finansowego

Odwołanie rzecznika finansowego
W dniu 20 czerwca 2024 roku premier Donald Tusk odwołał Bohdana Pretkiela z funkcji Rzecznika Finansowego. Oficjalnym powodem odwołania rzecznika...

BPH poinformował o znacznej stracie za rok 2023 – czy kredytobiorcy frankowi mają powody do niepokoju?

BPH poinformował o znacznej stracie za rok 2023 – czy kredytobiorcy frankowi mają powody do niepokoju?
Ostatnimi czasy bank BPH opublikował sprawozdanie finansowe, z którego wynika, że za rok 2023 poniósł stratę w wysokości ok. 5,5...

Wyrok SN II CSKP 544/24 – oddalona skarga kasacyjna syndyka

Wyrok SN II CSKP 544/24 – oddalona skarga kasacyjna syndyka
Getin Noble Bank Wyrokiem z dnia 21 czerwca 2024 r. w sprawie II CSKP 544/24 Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną...