SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Sąd Najwyższy: pozew frankowy musi być sporządzony rzetelnie

pozew frankowy musi być sporządzony rzetelnie

Na kanwie perypetii frankowiczów z bankami, która w zdecydowanej większości swój finał miała na wokandach sądowych, można z pełnym przekonaniem stwierdzić, że pozwy frankowiczów udowadniają, że są jedynym skutecznym i dobrze opracowanym rozwiązaniem problemów kredytów frankowych. Jednakże samo złożenie pozwu do sądu nie daje żadnej gwarancji powodzenia i szansy na wygraną z bankiem. Sąd najwyższy o frankach i sprawach frankowiczów wypowiedział się kilka dni temu. W swoim orzeczeniu zasugerował, iż pozew frankowy winien precyzyjnie formułować żądania, bowiem w przeciwnym wypadku – grozi mu powtórzenie procesu

Kredyt frankowy a pozew 

Jak powszechnie wiadomo, pozew frankowy to skuteczny sposób unieważnienie umowy frankowej, a także na uszczuplenie zasobów finansowych banków, a także zmniejszenia ich portfela kredytowego. Za sprawą umieszczonych w umowach CHF klauzul niedozwolonych, mamy do czynienia z zapisami, które stoją w sprzeczności z dobrymi obyczajami, które rażąco naruszają interesy frankowiczów. Frankowi kredytobiorcy mogą zatem dochodzić na drodze sądowej stwierdzenia nieważności umowy bądź wybrać rozwiązanie, jakim jest odfrankowienie kredytu. Za sprawą odfrankowienia, umowa frankowa wciąż będzie obowiązywać, jednak z jej treści znikną wszelkie abuzywne klauzule, co skutkować będzie znaczącym obniżeniem rat oraz pozbyciem się ryzyka kursowego. 

Sąd najwyższy o frankach — pozew frankowy musi być precyzyjny

Na początku czerwca 2022 roku na Sądzie Najwyższym spoczęła odpowiedzialność za sprawę frankowiczów, którzy posiadali dwie umowy o kredyt frankowy. Sprawa ta została oddalona za sąd I instancji oraz ku zaskoczeniu wszystkich – także przez sąd II instancji. Argumentacją sądu, która przemawia za oddaleniem powództwa, była świadomość istnienia zapisów niedozwolonych oraz zaakceptowanie ich, a także stwierdzenie, że usunięcie tychże klauzul abuzywnych mogłoby spowodować niewykonalność i niezrozumiałość umowy. Co Sąd Najwyższy o frankach stwierdził w tej sytuacji? Otóż okazało się, że złożony przez frankowiczów pozew nie był precyzyjny, ponieważ nie wniesiono o unieważnienie umów kredytowych w całości, a tylko o usunięcie niektórych zapisów z treści dokumentu, a więc w takiej sytuacji sąd nie byłby w stanie zasądzić nic więcej, niż było wskazane w powództwie. Dodatkowo w pozwie nie było wskazanego dokładnego określenia co do ułożenia stosunku prawnego między bankiem a kredytobiorcą po usunięciu z umowy niedozwolonych zapisów. Takie niedopatrzenia oraz sporządzenie niejasnego pozwu sprawiło, że sprawa trafiła do ponownego rozpatrzenia, choć w przypadku poprawnie sporządzonego pozwu w tym czasie, można byłoby oczekiwać uzyskania unieważnienia w całości. 

Która kancelaria frankowa sporządzi dobry pozew? 

Z ostatniej wypowiedzi Sądu Najwyższego o frankach wiadome jest to, że pozew winien być sporządzony w sposób precyzyjny i jasno formułować żądania. Która kancelaria potrafi sporządzić zgodny z tymi wytycznymi pozew? Przede wszystkim należy szukać kancelarii, której specjalizacją są jedynie sprawy frankowe i które doskonale znają zawiłości kredytów we frankach. Każdy prawnik, który na co dzień obcuje z kredytami CHF, wie, jak ważną rolę w sprawach frankowych odgrywa rzetelny oraz merytoryczny pozew. Dobra kancelaria frankowa bez najmniejszego problemu w swoim pozwie szczegółowo opisze łamanie prawa przez bank, a także wskaże odpowiednie argumenty, które potwierdzą zasadność powództwa. 
Przed wybraniem kancelarii oraz rozpoczęciem walki z bankiem rekomendujemy frankowiczom przekazanie swojej umowy frankowej do szczegółowej analizy, którą można również wykonać samodzielnie za pomocą naszego narzędzia, jakim jest kalkulator frankowy. Jeśli okaże się, że umowa kwalifikuje się do dochodzenia roszczeń – warto zdecydować się na nawiązanie współpracy z odpowiednią kancelarią frankową. W tym miejscu serdecznie zachęcamy naszych czytelników do kontaktu z naszymi specjalistami, których najcięższą artylerią w walce z bankami, są właśnie rzetelnie sporządzone pozwy frankowe.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kancelaria frankowa Gorzów Wielkopolski

Kancelaria frankowa Gorzów Wielkopolski
Posiadasz kredyt frankowy? Mieszkasz lub zawarłeś kredyt w Gorzowie Wielkopolskim i interesuje Cię profesjonalna pomoc dla frankowiczów ? Jeśli tak,...

Pomoc frankowiczom Puławy

Pomoc frankowiczom Puławy
Pomoc na jaką mogą liczyć frankowicze zamieszkujący Puławy oraz okolice może polegać na odfrankowieniu kredytu lub też jego unieważnieniu. Odfrankowienie,...

Kancelarie frankowe opinie

Kancelarie frankowe opinie
Na rynku usług prawnych istnieje już wiele wyspecjalizowanych kancelarii, które oferują usługi z zakresu prowadzenia procesów związanych z umowami kredytu...