SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

TSUE Frankowicze wrzesień 2022. Banki przegrają z Frankowiczami?

Data ostatniej aktualizacji:

TSUE Frankowicze wrzesień 2022. Banki przegrają z Frankowiczami?

Nikt nie powinien czerpać korzyści z własnej niegodziwości oraz popełnionego osobiście bezprawia – taki wniosek można wyciągnąć po rozprawie przed TSUE za bezumowne korzystanie z kapitału.

Na tym można byłoby poprzestać i stwierdzić, iż wyrok po rozprawie 12 października, który ogłoszony zostanie 16 lutego 2023r. jest czystą formalnością. Jednakże rozprawa o pozwy za bezumowne korzystanie z kapitału miała dość niespodziewany przebieg, w szczególności jeśli weźmiemy pod uwagę fakt wystąpienia i pojawienia się w ogóle przedstawiciela KNF, który stoi w opozycji do wszystkich Frankowiczów, będąc po stronie sektora bankowego.

Jedno jest pewne, Komisja Europejska broni praworządności oraz praw konsumenta, dlatego Frankowicze powinni w końcu porzucić swój strach przed walką z bankowym kolosem.

  • Banki twierdzą, że pozew za bezumowne korzystanie z kapitału jest zasadny i należy im się opłata za to, że konsument skorzystał z udostępnionego kapitału, twierdząc jednocześnie, że konsumenci korzystali z ,,usługi banku”.
  • Banki stoją także na stanowisku, że bezumowne korzystanie z kapitału i brak zapłaty z tego tytułu, to podstawa do nieuzasadnionego wzbogacenia się konsumenta.
  • Przedstawiciel Komisji Nadzoru Finansowego stoi w opozycji do Frankowiczów i uważa, że pozew o bezumowne korzystanie z kapitału jest zasadny, tym samym zaciekle broniąc interesów banków, a nie obywateli i poszkodowanych konsumentów.
  • Sposób obliczania przez banki ewentualnych roszczeń nie jest oparty o żaden algorytm, bowiem w prawie nie istnieje żadne uzasadnienie roszczenia o bezumowne korzystanie z kapitału.
  • KNF walczy o zasadność wynagrodzenia za korzystanie TSUE, z uwagi na fakt, iż cały Związek Banków Polskich zaznacza, iż ,,brak zapłaty za kredyt” mogą doprowadzić do destabilizacji sektora bankowego w Polsce. Pierwsze doniesienia z rozprawy zaś pokazują, iż Trybunał Unii Europejskiej nie widzi zasadności w pobieraniu takiego roszczenia od konsumentów, bowiem nie ma żadnej podstawy prawnej, na którą można się powołać, a próba oparcia swojej argumentacji na ,,nieuczciwe wzbogacenie się” zostały uznane za absurdalne w ujęciu prawa krajowego oraz europejskiego.
  • Stanowisko polskich organów, tj. Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Finansowego, UOKIK, Ministerstwa Sprawiedliwości jasno wskazuje, że banki nie mają prawa do roszczenia, jakim jest wynagrodzenie za korzystanie z kapitału TSUE także podejmie zapewne taką decyzję.

TSUE Frankowicze wrzesień 2022 – RPO, Rzecznik Finansowy oraz rząd po stronie Frankowiczów

Zarówno w naszej opinii, którą przedstawiamy od początku naszej działalności frankowej, a także wielu instytucji rządowych, sądów krajowych, Sądu Najwyższego, czy też TSUE, umowy frankowe są nieuczciwymi instrumentami finansowymi oraz prawnymi, które winny zostać unieważnione.

Frankowicze wynagrodzenie za korzystanie z kapitału i pozwy z tym związane zaczęli otrzymywać nagle i należy przyznać, że wywołały one niemałe poruszenie, bowiem podstaw prawnych do takiego rodzaju roszczenia, czy wynagrodzenia nie ma, a banki zaciekle próbują dochodzić ich przed sądami.

. Już w 2021 roku Rzecznik Praw Obywatelskich stał na stanowisku, iż pozew za bezumowne korzystanie z kapitału jest niezasadny i wynagrodzenie z tego tytułu, gdy umowa została unieważniona, zaprzecza całości dotychczasowego dorobku orzeczniczego TSUE. Zapłata za nieuczciwą umowę ze strony konsumenta wyeliminowałoby efekt odstraszający w stosunku do banków, które postępują w sposób nieuczciwy. To byłoby pewnego rodzaju zachętą dla sektora bankowego, aby w dalszym ciągu dopuszczać się kolejnych naruszeń.

Pozew za bezumowne korzystanie z kapitału – KNF w opozycji do przedstawicieli rządu

Przedstawiciel Komisji Nadzoru Finansowego winien stać na straży praw konsumentów, a w tym przypadku stanowisko obejmowane przed TSUE podczas rozprawy przed TSUE o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, było jasne i wskazywało na to, że służy jedynie sektorowi bankowemu. Niezależnie od wydawanych masowo wyroków unieważniających nieuczciwe umowy kredytowe, stanowisk rzeczników, czy też rządu w ogóle, KNF nie dba o interes konsumentów, którzy nie byli przecież świadomi, że zostają potraktowani przez banki w sposób nieuczciwy, które naruszyły zasady współżycia społecznego względem konsumentów.

Frankowicze zapewne w większej ilości zdecydowałyby się na pozew w stosunku do swojego banku, jednak pozew za bezumowne korzystanie z kapitału jest jednym z tych elementów, który sprawiał wrażenie odstraszające, bowiem niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto chciałby otrzymać od banku pozew na wysoką kwotę z wymagalnością bezwzględna.

Zauważyć należy, że niezależnie od stanowiska szefa KNF, wynagrodzenie za korzystanie z kapitału TSUE rozstrzygnie na korzyść Frankowiczów, ponieważ już same doniesienia z Luksembruga wskazują na to, że TSUE zdecydowanie obiera stronę poszkodowanych konsumentów i można wysunąć daleko idący wniosek, zauważając jednocześnie wbrew temu, co twierdzi cały sektor bankowy w Polsce, że nie można wzbogacić się w sposób nieuczciwy na podstawie nieuczciwej umowy kredytowej, ponieważ konsument nie miał ani świadomości, ani wiedzy, że zostaje wprowadzony w błąd.

TSUE Frankowicze wrzesień 2022 – kiedy wyrok?

Choć rozprawa odbyła się 12.10.2022r., to wyrok w sprawie o bezumowne korzystanie z kapitału zapadnie dopiero w pierwszym kwartale 2023r., najprawdopodobniej 16 lutego. Wyrok w sprawie TSUE Frankowicze wrzesień 2022 będzie miał ogromne znaczenie dla wielu kredytobiorców, bowiem jak dotychczas wiadomo, że nie ma żadnej wykładni prawa, która pozwalałby na pobieranie takiego roszczenia, ale nie można było powołać się na konkretne orzeczenie.

Wszelkie doniesienia z Luksemburga wskazują na to, iż pierwszy kwartał roku 2023 będzie opiewał w kolejną masową ilość pozwów przeciwko bankom, jeśli zniknie widmo straszaka w postaci pozew o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału.

W naszej opinii wynagrodzenie za korzystanie z kapitału od samego początku było wymysłem oraz fantazją sektora bankowego na temat swojej nieuczciwości i wzbogaceniu się na konsumenckiej szkodzie, Trybunał Sprawiedliwości raz na zawsze rozstrzygnie, po czyjej stronie leży racja i sprawiedliwość.

Zachęcamy do kontaktu wszystkich z Państwa, którzy noszą się z zamiarem unieważnienia swojej umowy, bowiem już niebawem zapewne będzie brakowało miejsca w sądach na wszystkie sprawy w walce o życie bez toksycznego kredytu! Skorzystaj z narzędzia, jakim jest kalkulator frankowy i dowiedz się, ile bank powinien Ci zwrócić!


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Dlaczego banki w czasie procesu frankowego pozywają Frankowiczów?

Dlaczego banki w czasie procesu frankowego pozywają Frankowiczów?
Zdarza się, że mimo trwania procesu frankowego z powództwa kredytobiorcy bank składa swój pozew do sądu przeciwko frankowiczowi. Nie ma...

Banki są świadome, że nie mają mocnych argumentów w sprawach frankowych

Banki są świadome, że nie mają mocnych argumentów w sprawach frankowych
Frankowicze masowo wygrywają z bankami sprawy dotyczące zaciąganych przez laty kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty obcej. Banki z miesiąca...

Pozew Frankowiczów przeciwko Skarbowi Państwa

Pozew Frankowiczów przeciwko Skarbowi Państwa
Setki tysięcy ludzi przez kredyty frankowe poniosło różnego rodzaju krzywdy – byli narażeni na ogromny stres, niektórzy stracili zdrowie, inni...