SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Czy ugody frankowiczów z bankami mają jeszcze sens?

Data ostatniej aktualizacji:

ugody z bankami tracą sens

Od kilku już lat obserwujemy kolejne sukcesy kredytobiorców frankowych w sporach z bankami. Coraz więcej spraw kończy się wygraną frankowiczów (obecnie nawet ponad 95%), z czego większość rozstrzygnięć dotyczy stwierdzenia nieważności umowy kredytu.

Banki również zdają sobie sprawę ze swojej trudnej sytuacji procesowej. Chcąc uniknąć najbardziej niekorzystnego orzeczenia w przedmiocie unieważnienia umowy, coraz częściej banki proponują frankowiczom zawarcie ugody. Wielu kredytobiorców zadaje sobie pytanie jaka jest sensowność ugód frankowych? Czy ugody frankowiczów z bankami mają jeszcze sens?

Jakie zmiany w przepisach mogą wpłynąć na sensowność ugód frankowiczów z bankami w 2024 roku?

Obecnie nie ma planów wprowadzenia przepisów, które mogłyby istotnie poprawić sytuację banków w sporach z kredytobiorcami. Oznacza to, że w 2024 r. dla frankowiczów wciąż najkorzystniejszym rozwiązaniem będzie dalsze prowadzenie postępowań sądowych. Sensowność ugód frankowych jest aktualnie podważana przez większość środowisk prawniczych niezwiązanych z bankami.

Czy banki wprowadziły nową politykę dotyczącą ugód z frankowiczami na 2024 rok?

Wobec utrwalonej linii orzeczniczej i ostatnich wyroków TSUE nie ma większych wątpliwości – ugody z bankami tracą sens. Obecnie jest jeszcze zbyt wcześnie żeby wyrokować, czy banki wprowadzą nową politykę dotyczącą ugód frankowych na rok 2024. Z pewnością jednak, ugody frankowiczów na dotychczasowych zasadach nie będą już opłacać się kredytobiorcom. Trudno wyobrazić sobie jakiej treści ugody musiałyby zacząć proponować banki w 2024, żeby uznać je za konkurencyjne w stosunku do unieważnienia kredytu.

Jakie są główne zmiany w sytuacji frankowiczów i banków po grudniowych wyrokach TSUE?

W dniu 14 grudnia 2023 r. TSUE wydał korzystne dla frankowiczów orzeczenie w sprawie C-140/22. W orzeczeniu tym TSUE orzekł o istotnych z punktu widzenia spraw frankowych kwestiach dotyczących przedawnienia roszczeń banków, czy możliwość skorzystania przez banki z tzw. prawa zatrzymania.

TSUE orzekł, że nie można akceptować sytuacji, w której termin przedawnienia roszczeń banku rozpoczynałby się później niż termin przedawnienia roszczeń kredytobiorcy. Tym samym TSUE stanął na stanowisku, że początkiem biegu przedawnienia roszczeń banków jest data, w której kredytobiorca wezwał bank do zapłaty albo złożył reklamację w związku z klauzulami abuzywnymi znajdującymi się w umowie.

W kwestii zarzutu zatrzymania TSUE wypowiedział się, że ewentualne stosowanie przez banki zarzutu zatrzymania nie będzie mogło pociągać za sobą negatywnych dla kredytobiorcy konsekwencji w postaci utraty prawa do żądania odsetek za dochodzone od banku świadczenia, co również jest bardzo korzystne z punktu widzenia kredytobiorców.

Innym korzystnym orzeczeniem TSUE w ostatnim czasie był wyrok z dnia 11 grudnia 2023 r. sygn. C-7565/22, w którym TSUE wskazał, że w razie unieważnienia umowy, bankom należy się zwrot wyłącznie kwoty wypłaconego kapitału.

Jakie są argumenty, które mogą przekonać frankowiczów do prowadzenia sporu sądowego zamiast akceptowania ugód bankowych?

Obecnie więc ugody z bankami tracą sens, przynajmniej w zdecydowanej większości przypadków. Przede wszystkim kredytobiorcy mogą odzyskać zdecydowanie więcej środków finansowych w wyniku stwierdzenia nieważności umowy, niż miałoby to miejsce na skutek zawarcia ugody z bankiem. Wstępną kwotę możliwego do uzyskania roszczenia, każdy kredytobiorca może wyliczyć samodzielnie, korzystając z prostego w obsłudze kalkulatora frankowego.

Kolejnym argumentem, wskazującym na to, że ugody frankowiczów nie są korzystne dla kredytobiorców jest fakt, że w wypadku wygrania sprawy frankowej, w zdecydowanej większości wypadków, dochodzi do sytuacji, w której sąd unieważnia umowę kredytu. W takim wypadku kredytobiorcy nie łączy już stosunek zobowiązaniowy z bankiem, nie musi on więc dalej spłacać rat. Jeżeli natomiast kredytobiorca zdecydowałby się na podpisanie ugody frankowej, w dalszym ciągu byłby związany umową.

W przypadku sporu sądowego warto skorzystać z usług profesjonalnej kancelarii frankowej, która w kompleksowy sposób przeprowadzi kredytobiorców przez wszystkie etapy procesu frankowego. Wsparcie profesjonalistów zwiększa istotnie szanse na końcowy sukces.

Czytaj również: Prognozy dla frankowiczów na 2024 rok

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyty frankowe Warszawa Praga – Bemowo

Kredyty frankowe Warszawa Praga – Bemowo
Wielu kredytobiorców posiadających kredyty frankowe Praga Bemowo szuka pomocy frankowiczom na forum. W celu uzyskania skutecznej i kompleksowej pomocy frankowicz...

Kancelaria frankowa Warszawa – którą kancelarię wybrać?

Kancelaria frankowa Warszawa – którą kancelarię wybrać?
Na rynku funkcjonuje całkiem sporo podmiotów, w tym niekoniecznie kancelarii, które zajmują się tematem kredytów frankowych. Jak wybrać dobrze? I...

Sądy Warszawa – wszystko, co musisz wiedzieć

Sądy Warszawa – wszystko, co musisz wiedzieć
Najwięcej spraw frankowych toczy się przed sądami w Warszawie. Dzisiaj przedstawię najważniejsze informacje o warszawskich sądach. Jakie są rodzaje sądów...