SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Rozliczenie z bankiem po sprawie frankowej – Ile masz na to czasu?

Data ostatniej aktualizacji:

W jaki czasie trzeba się rozliczyć z bankiem

Konsekwencją zakończenia postępowania sądowego w sprawie frankowej jest rozliczenie z bankiem wzajemnych świadczeń. Rozliczenie z bankiem najczęściej polega na potrąceniu kwot należnych kredytobiorcy (suma wpłaconych rat kapitałowo-odsetkowych, opłat, prowizji i ubezpieczeń związanych z kredytem) z kwotą kapitału udostępnionego przez bank.

Zobacz również: Unieważnienie kredytów we frankach szwajcarskich – najnowsze wiadomości

Sprawa frankowa – unieważnienie umowy kredytu

Unieważnienie umowy kredytu to bez wątpienia najkorzystniejsze rozwiązanie dla frankowicza. W celu uzyskania pomocy w skutecznym podważeniu umowy kredytu we frankach szwajcarskich warto skorzystać z doświadczonej kancelarii frankowej. Pomoc kancelarii frankowej rozpoczyna się od szczegółowej analizy umowy kredytowej oraz określeniu szans na wygranie sprawy z bankiem. Następnie kancelaria inicjuje próbę porozumienia się z bankiem celem załatwienia sprawy na etapie przedsądowym. Dodatkowo pomoc kancelarii frankowiczowi polega na:

  • złożeniu reklamacji do banku, która przerywa bieg przedawnienia oraz zawiera roszczenie dotyczące zwrotu nadpłaconych rat na etapie przedsądowym,
  • uzyskaniu wszystkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do sporządzenia pozwu,
  • sporządzeniu pozwu w oparciu o pozyskane dokumenty z banku,
  • prowadzeniu postępowanie sądowe.

Kancelaria frankowa pomaga również kredytobiorcom w dokonaniu rozliczenia po uprawomocnieniu się wyroku w sprawie frankowej. W celu oszacowania korzyści z wygranej sprawy sądowej frankowicz możne skorzystać z kalkulatora frankowicza.

Zwrot świadczenia nienależnego

Świadczenie nienależne to świadczenie spełnione przez podmiot, który nie był w ogóle zobowiązany lub nie był zobowiązany względem osoby, której świadczył, albo jeżeli podstawa świadczenia odpadła lub zamierzony cel świadczenia nie został osiągnięty, albo jeżeli czynność prawna zobowiązująca do świadczenia była nieważna i nie stała się ważna po spełnieniu świadczenia.

W przypadku unieważnienia umowy kredytu frankowego za świadczenie nienależne należy uznać zarówno wszystkie spłacone przez frankowicza raty kapitałowo-odsetkowe, jak i wypłaconą przez bank kwotę kredytu. Umowy frankowe zawierają bowiem niedozwolone postanowienia, które uprawniają banki do przeliczania kursów waluty według własnych tabel, które nie podlegały żadnej weryfikacji ze strony kredytobiorcy i które tworzone były w oparciu o niejasne, niezrozumiałe mechanizmy.

Zdecydowana większość kredytów frankowych jest unieważniana w oparciu o teorię dwóch kondykcji. Zasadność powyższego rozwiązania uznał Sąd Najwyższy, który potwierdził, że sprawy związane z abuzywnymi kredytami indeksowanymi do waluty obcej powinny być unieważniane przy zastosowaniu teorii dwóch kondykcji.  

Rozliczenie z bankiem po sprawie frankowej

Po wygranej sprawie frankowej pozostają jeszcze formalności w postaci rozliczenia z bankiem. Prawomocny wyrok w sprawie o ustalenie nieważności kredytu we frankach szwajcarskich skutkuje, że umowa jest traktowana tak, jakby nigdy nie została zawarta.

Na skutek ustalenia nieważności kredytu frankowego strony są zobowiązane zwrócić na swoją rzecz wszystko, co sobie wzajemnie świadczyły. Bank zobowiązany jest oddać sumę wpłaconych przez frankowicza rat, a także opłat, prowizji i ubezpieczeń, które były związane z kredytem frankowym. Z kolei kredytobiorca musi zwrócić kwotę udostępnionego kapitału.

Rozliczenie z bankiem może przebiegać w oparciu o teorię salda albo teorię dwóch kondykcji.

Prawomocny wyrok z klauzulą wykonalności stanowi podstawę do złożenia w wydziale wieczystoksięgowym właściwego sądu rejonowego wniosku o wykreślenie hipoteki banku.

Czas na rozliczenie z bankiem

Banki najczęściej dobrowolnie rozliczają się z frankowiczami proponując porozumienie kompensacyjne lub potrącenie wierzytelności. W przypadku potrącenia w pierwszej kolejności należy  złożyć wezwanie do zapłaty wszystkich należności z tytułu kredytu i wyznaczyć bankowi termin, a następnie złożyć oświadczenie o potrąceniu wierzytelności.

Na pytanie jaki jest standardowy czas na rozliczenie się z bankiem po wygranej sprawie frankowej oraz czy sądy określają konkretne terminy rozliczeń po wydaniu korzystnego wyroku w sprawach dotyczących umów frankowych należy odpowiedzieć, że nie ma jednego z góry określonego terminu na rozliczenie po wygranej sprawie frankowej. Stron mogą we wzajemnie uzgodnionym terminie dokonać rozliczenia. Sądy nie określają w wyrokach terminu na rozliczenie nieważnej umowy kredytowej.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyty frankowe Warszawa Praga – Bemowo

Kredyty frankowe Warszawa Praga – Bemowo
Wielu kredytobiorców posiadających kredyty frankowe Praga Bemowo szuka pomocy frankowiczom na forum. W celu uzyskania skutecznej i kompleksowej pomocy frankowicz...

Kancelaria frankowa Warszawa – którą kancelarię wybrać?

Kancelaria frankowa Warszawa – którą kancelarię wybrać?
Na rynku funkcjonuje całkiem sporo podmiotów, w tym niekoniecznie kancelarii, które zajmują się tematem kredytów frankowych. Jak wybrać dobrze? I...

Sądy Warszawa – wszystko, co musisz wiedzieć

Sądy Warszawa – wszystko, co musisz wiedzieć
Najwięcej spraw frankowych toczy się przed sądami w Warszawie. Dzisiaj przedstawię najważniejsze informacje o warszawskich sądach. Jakie są rodzaje sądów...