SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Spłata kredytu hipotecznego przed terminem – czy warto?

Data ostatniej aktualizacji:

Spłata kredytu hipotecznego przed terminem

Franowicze zmagający się od lat ze spłatą wysokich rat kredytu frankowego zastanawiają się nad sposobami uwolnienia się z niekorzystnej sytuacji. Uwolnić się od kredytu frankowego można poprzez wcześniejszą spłatę kredytu. Czy takie rozwiązanie jest korzystne dla kredytobiorcy frankowego?

Spłata kredytu hipotecznego przed terminem

Wcześniejszej spłaty kredytu można dokonać jednorazową wpłatą pokrywającą całość zadłużenia lub cyklicznymi nadpłatami dokonywanymi przez kredytobiorcę. Nadpłata kredytu polega na wpłaceniu do banku większej kwoty niż wynikałoby to z aktualnego harmonogramu spłaty.

Spłata kredytu przed terminem wiąże się z co najmniej z trzema korzyściami:

  •  nie musisz płacić odsetek w kolejnych latach,
  • możesz odzyskać część prowizji za udzielenie kredytu, jednak zaznaczyć należy, że osobom, które wzięły kredyt zabezpieczony hipoteką przed dniem 22 lipca 2017 r. nie przysługuje prawo zwrotu prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu,
  • nie ryzykujesz wzrostu kosztów kredytu z powodu podwyższenia oprocentowania oraz kursu walutowego.

Konsekwencją nadpłaty kredytu jest zmniejszenie raty.

Wcześniejsza spłata kredytu jest korzystnym rozwiązaniem dla posiadacza kredytu złotówkowego. Z kolei czy opłaca się nadpłacać kredyt we frankach szwajcarskich?

Wcześniejsza spłata kredytu we frankach byłaby opłacalna, gdyby możliwa była spłata kredytu we frankach po kursie z dnia podpisania umowy. Aktualnie jest to niemożliwe. Obecny kurs franka szwajcarskiego jest znacznie wyższy niż jego wartość w dacie, w której większość kredytobiorców podpisywała umowy kredytowe.

Nadpłata kredytu frankowego nie jest obecnie opłacalnym rozwiązaniem, ponieważ nadpłata kredytu przy obecnym kursie franka szwajcarskiego powiększyłaby zysk banku, a nie kredytobiorcy.

Spłata kredytu hipotecznego we frankach przed terminem – korzyści

Największą korzyścią spłaty kredytu frankowego przed terminem jest komfort psychiczny, jaki odzyskuje kredytobiorca. Kredytobiorca pozbywa się bowiem nieuczciwego kredytu. Spłacając w całości kredyt zwiększa się również szansa na zaciągnięcie kolejnych zobowiązań kredytowych. 

Spłata kredytu hipotecznego we frankach – zastrzeżenie zwrotu

Jeżeli kredytobiorca zdecyduje się na wcześniejszą spłatę kredytu frankowego, warto zastrzec jej zwrot. Zastrzeżenie zwrotu jest oświadczeniem woli i może być wyrażone w dowolny sposób, jednak zdecydowanie najlepiej uczynić to w formie pisemnej. Zastrzeżenie to musi być dokonane najpóźniej w momencie spełnienia nienależnego świadczenia.

W praktyce kredytobiorca najpóźniej w chwili wysyłania przelewu, stanowiącego spłatę kredytu powinien zastrzec jej zwrot. 

Jak pozbyć się kredytu we frankach?

W związku z tym, że spłata kredytu frankowego przed terminem nie jest obecnie opłacalnym rozwiązaniem, skutecznym sposobem na pozbycie się kredytu we frankach szwajcarskich jest skierowanie sprawy przeciwko bankowi do sądu. Uwzględnienie powództwa o stwierdzenie nieważności umowy z bankiem, prowadzi do wygaśnięcia obowiązku zapłaty rat i w tym zakresie w praktyce wywołuje skutek analogiczny z wcześniejszą spłatą kredytu we frankach np. z powodu jego nadpłaty. Korzyści jakie Frankowicz może zyskać w związku z unieważnieniem umowy można orientacyjnie wylicz dzięki kalkulatorowi Frankowicza.

Warto wiedzieć więcej także na temat tego jak wyglądają kolejne etapy sprawy, w tym rozprawa frankowa i przesłuchanie kredytobiorcy na rozprawie frankowej, jakie padają pytania i odpowiedzi na rozprawie frankowej oraz ile trwa sprawa frankowa. Szczegółowym wyliczenie kwot, których można się domagać, a także przygotowanie odpowiednich dokumentów, pozwu do sądu oraz profesjonalnym poprowadzeniem sprawy zajmują się doświadczeni prawnicy kancelarii frankowej.

 autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyt frankowy a wpływ na życie codzienne Polaków

Kredyt frankowy a wpływ na życie codzienne Polaków
Kredyty frankowe wpłynęły i nadal wpływają na życie wielu tysięcy Polaków. Spirala zadłużenia, w jaką zostali wciągnięci frankowicze, odciska piętno...

Kredyt frankowy a naruszenie praw konsumentów: co to oznacza?

Kredyt frankowy a naruszenie praw konsumentów: co to oznacza?
Jeżeli przedsiębiorca postępuje w sposób bezprawny lub niezgodny z dobrymi obyczajami, co ma wpływ na sytuację konsumenta, to możemy mówić...

Reklamacja do banku kredyt frankowy

Reklamacja do banku kredyt frankowy
Kredyty frankowe masowo unieważniane są przez sądy. Warto jednak wiedzieć, jakie działania podjąć, aby doprowadzić do sytuacji, jaką jest unieważnienie...