SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Wygaśnięcie wierzytelności – co oznacza?

Data ostatniej aktualizacji:

Wygaśnięcie wierzytelności – co oznacza?

Pojęcie wygaśnięcia wierzytelności kojarzone jest najczęściej z hipoteką. W momencie wygaśnięcia wierzytelności wygasa bowiem hipoteka ustanowiona na danej nieruchomości. Jeżeli zatem przykładowo spłacimy kredyt to dochodzi do wygaśnięcia wierzytelności – bank nie ma już wobec nasz roszczeń. Jeżeli kredyt ten był zabezpieczony hipoteką również i hipoteka wygasa.

Wygaśnięcie wierzytelności a hipoteka

Po spłacie kredytu hipotecznego powinniśmy zainteresować się kwestią wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości. Spłata kredytu powoduje bowiem wygaśnięcie wierzytelności banku, a tym samym brak podstaw do istnienia hipoteki na danej nieruchomości. Wykreślenie hipoteki nie następuje jednak z urzędu, a sami powinniśmy zadbać o jej wykreślenie. W tym też celu konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku do sądu wieczystoksięgowego oraz opłacenie go. O ile w przy spłacie całości zobowiązania nie powinno być problemu z wykreśleniem hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości o tyle w przypadku wyroku sądu, który ustala nieważność umowy kredytu, na podstawie której wpisano hipotekę sprawa nie jest aż tak oczywista. Wskazać należy, że obecnie przed sądami w całej Polsce toczy się wiele spraw frankowiczów. W większości wyroków w sprawach frankowych umowy kredytowe są uznawane za nieważne, dlatego frankowicze tak chętnie idą do sądów. Warto wskazać, że mimo iż czas trwania sprawy frankowej to zazwyczaj kilka lat to korzyści są spore. Frankowicz pozbywa się toksycznego kredytu, jak też może wykreślić hipotekę.

Wniosek o wykreślenie hipoteki

Chcąc wykreślić hipotekę musimy złożyć do sądu wieczystoksięgowego, który prowadzi księgę wieczystą dla naszej nieruchomości, wniosek o jej wykreślenie. Do wniosku należy dołączyć w przypadku spłaty kredytu tak zwany list mazalny. Jest to dokument, który wystawia nam bank i w którym oświadcza, że zabezpieczony hipoteką dług został spłacony i hipotekę można wykreślić. Wniosek o wykreślenie hipoteki trzeba także opłacić. Opłata ta wynosi 100 zł i należy ją uiścić na konto sądu. Do wniosku natomiast należy załączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty. Sam wniosek można złożyć bezpośrednio w siedzibie sądu lub też wysłać go pocztą.

Wykreślenie hipoteki na podstawie wyroku unieważniającego umowę o kredyt we frankach

Sądy masowo wydają wyroki unieważniające umowy kredytów powiązanych z frankiem szwajcarskim. Z pewnością jest to dobry czas dla frankowiczów, bowiem orzecznictwo im sprzyja. Ci, którzy mają już za sobą batalię sądową z bankiem powinni zająć się sprawą wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej. Ci zaś, którzy jeszcze rozważają pozwanie banku, mogą skorzystać z kalkulatora frankowicza, aby przekonać się co mogą zyskać.

Zarówno po spłacie kredytu jak i po ustaleniu przez sąd, że dana umowa kredytu jest nieważna należy wystąpić do banku z wnioskiem o wydanie listu mazalnego. W większości przypadków banki wydają pisemne oświadczenie o zgodzie na wykreślenie hipoteki. Co jednak gdy złożymy wniosek o wykreślenie hipoteki bez zgody banku, a jedynie powołując się na prawomocny wyrok ustalający nieważność umowy kredytowej? Co do zasady sam wyrok sądu powinien być wystarczający. Sąd wieczystoksięgowy jest związany prawomocnym wyrokiem innego sądu. Jednak czasami zdarza się, że sąd wymaga jeszcze dodatkowo stosownego dokumentu z banku. Z ostrożności zatem lepiej jest wystąpić do banku z wnioskiem o wydanie listu mazalnego.

Jeżeli zastanawiasz się nad pozwaniem banku lub jeśli twoja sprawa sądowa już się toczy warto zapoznać się z tematem pytań i odpowiedzi na rozprawie frankowej.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Millennium Bank walczy z frankowiczami

Millennium Bank walczy z frankowiczami
W roku 2024 w dalszym ciągu należy spodziewać się, że w sądzie prowadzonych będzie wiele spraw frankowych. Duża ilość kredytobiorców...

Pierwszy zyskowny rok dla Banku Millennium – prognozy na przyszłość

Pierwszy zyskowny rok dla Banku Millennium – prognozy na przyszłość
Bank Millennium należy do podmiotów z największą liczbą kredytów frankowych w Polsce. Przekłada się to więc również na statystyki postępowań...

Czy jeden kredytobiorca może pozwać bank w sprawie frankowej?

Czy jeden kredytobiorca może pozwać bank w sprawie frankowej?
Często umowy kredytów frankowych były zawierane przez kilku kredytobiorców, zazwyczaj małżonków. Często zdarza się tak, że mimo rozwodu, małżonkowie nadal...