SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Wygrane sprawy frankowiczów PKO BP

Wygrane sprawy frankowiczów PKO BP

Od niemal czterech lat sukcesywnie przybywa w sądach spraw frankowych. Dostępne źródła mówią, że w tym czasie mogło zostać wytoczonych nawet niemal milion powództw z kredytów frankowych.

Obecnie ukształtowana linia orzecznicza dowodzi, że roszczenia kredytobiorców frankowych mają bardzo duże szanse na uwzględnienie. Ze statystyk wynika, że frankowicze wygrywają około 95% spraw sądowych, przy czym większość tych spraw dotyczy unieważnienia umowy kredytowej.

Dostępne dane wskazują, że jednym z najchętniej pozywanych banków jest PKO BP. Nie może więc dziwić, że wygrane sprawy frankowiczów przeciwko PKO BP liczone są obecnie w tysiącach.

Niezależnie jednak od znacznych szans na uwzględnienie powództwa bankowego, kredytobiorcy muszą pamiętać, że wygranie sporu sądowego związane jest z koniecznością przeprowadzenia długiego postępowania. Warto więc zawczasu zorientować się ile trwa proces frankowy.

Jak przygotować się do rozprawy frankowej?

W praktyce nie zdarza się żeby w toku postępowania w sprawie kredytu frankowego sąd nie wyznaczył chociaż jednego terminu rozprawy. Oczywiście w sprawach frankowych istotne znaczenie mają dowody z dokumentów, ale nie mniej ważnym jest wysłuchanie kredytobiorców i przesłuchanie świadków mogących wnieść do sprawy nowe informacje.

Zeznawanie przed sądem, zwłaszcza gdy dana osoba po raz pierwszy bierze udział w postępowaniu wiąże się ze sporym stresem wynikającym m.in. z braku wiedzy o tym o co może zapytać sąd na sprawie frankowej. W rzeczywistości jednak pytania kierowane do kredytobiorców są stosunkowo powtarzalne ze względu na podobny charakter spraw frankowych.

Sąd z pewnością zapyta kredytobiorcą o cel zawarcia umowy kredytowej – czy miała ona związek z działalnością zarobkową, czy też kredyt został wzięty celem zaspokojenia prywatnych potrzeb kredytobiorcy np. mieszkaniowych. Na rozprawie frankowej będą również poruszane kwestie związane z przebiegiem rozmów o umowie kredytowej przeprowadzonych z pracownikami banku oraz o samej procedurze jej podpisania.

Może się również zdarzyć, że sąd będzie pytał kredytobiorcę w jaki sposób zmieniała się wysokość raty kredytu na przestrzeni lat. Warto odświeżyć sobie więc taką informację. W tym celu pomocnym będzie skorzystanie z jednego z powszechnie dostępnych kalkulatorów kredytu frankowego. Takie urządzenie w prosty i przejrzysty sposób wyliczy zmiany wysokości rat kredytu w okresie obowiązywania umowy frankowej.

Co po zakończeniu sprawy frankowej?

Dalsze losy kredytu po zakończeniu sprawy frankowej zależą tak naprawdę od rodzaju jej rozstrzygnięcia. W wypadku wydania wyroku usuwającego postanowienia o frankach umowa kredytowa dalej będzie obowiązywać, ale w praktyce zostanie denominowana do kredytu złotówkowego.

Dużo korzystniejszym rozstrzygnięciem jest orzeczenie o nieważności kredytu frankowego. Taki wyrok prowadzi do tego, że sąd uznaje, iż po wyeliminowaniu z umowy postanowień dotyczących franka szwajcarskiego umowa nie może dalej istnieć gdyż byłaby bez tych uregulowań nieważna. W konsekwencji strony muszą zwrócić sobie wszystko to co wzajemnie świadczyły na swoją rzecz. Bank powinien więc wypłacić kredytobiorcy wszystkie zapłacone przez niego środki, w tym raty kredytu (wraz z częścią odsetkową), prowizje, opłaty manipulacyjne itp.

Kredytobiorca zwraca natomiast do banku kwotę czystego kapitału, który został wypłacony na jego rzecz. W wyroku unieważniającym umowę kredytu frankowego sąd nie zobowiązuje kredytobiorcy do rozliczenie umowy z bankiem po jej unieważnieniu. Oznacza to, że bank sam musi wyjść z inicjatywą żądania rozliczenia umowy kredytu frankowego. Może zrobić to poprzez przedsądowe wezwanie do zapłaty lub też kierując sprawę do sądu.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kancelaria frankowa Gorzów Wielkopolski

Kancelaria frankowa Gorzów Wielkopolski
Posiadasz kredyt frankowy? Mieszkasz lub zawarłeś kredyt w Gorzowie Wielkopolskim i interesuje Cię profesjonalna pomoc dla frankowiczów ? Jeśli tak,...

Pomoc frankowiczom Puławy

Pomoc frankowiczom Puławy
Pomoc na jaką mogą liczyć frankowicze zamieszkujący Puławy oraz okolice może polegać na odfrankowieniu kredytu lub też jego unieważnieniu. Odfrankowienie,...

Kancelarie frankowe opinie

Kancelarie frankowe opinie
Na rynku usług prawnych istnieje już wiele wyspecjalizowanych kancelarii, które oferują usługi z zakresu prowadzenia procesów związanych z umowami kredytu...