SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Jakie argumenty są skuteczne w sprawach frankowych?

Data ostatniej aktualizacji:

skuteczne argumenty sprawy frankowe

Klauzule abuzywne w kredycie frankowym to postanowienia umowy zawieranej z konsumentem, które nie zostały z nim indywidualnie uzgodnione, a które kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Zapisy takie nie wiążą konsumenta od samego początku, czyli od momentu zawarcia umowy. Na jakie argumenty dodatkowo należy się powoływać w sprawie frankowej?

Argumentacja w sprawach o kredyty frankowe

W celu wygrania z bankiem frankowicz powinien przedstawić kluczowe argumenty w procesie frankowym. Jakie argumenty przemawiają w sprawach frankowych? W sprawach frankowych kredytobiorca powinien podnieść następujące argumenty:

  • posiadanie statusu konsumenta przez kredytobiorcę podczas zawierania umowy kredytowej,
  • brak możliwość negocjowania treści umowy przez kredytobiorcę,
  • zapisy umowy rażąco naruszyły interesy frankowicza,
  • bank nie informował frankowiczów o ryzyku walutowym. Na etapie podpisywania umów nikt nie wytłumaczył kredytobiorcom jak działać będą w praktyce mechanizmy, od których zależy wysokość raty kredytu.

Jakie są najczęściej skuteczne argumenty w sprawach o kredyty we frankach? Najczęściej skuteczne argumenty w sprawach o kredyt we frankach to posiadanie przez kredytobiorcę statusu konsumenta oraz występowanie w umowie kredytowej klauzul abuzywnych.

Na jakie aspekty umowy kredytowej powoływać się w sądzie? W sądzie należy powoływać się na okoliczność, że postanowienia umowy kredytowej zostały narzucone przez bank, a frankowicze nie mieli realnej możliwości negocjowania jej warunków. Umowy frankowe zawierane przez różnych klientów z konkretnym bankiem często różnią się jedynie kwotą kredytu, stałą marżą banku czy okresem kredytowania.

Orzecznictwo w sprawach frankowych

Jakie orzecznictwo jest korzystne dla kredytobiorców we frankach? Zarówno orzecznictwo sądów powszechnych w Polsce, Sądu Najwyższego oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest korzystne dla frankowiczów. Frankowicze wygrywają ponad 95% spraw.

Nierównowaga kontraktowa kredytu CHF

Klauzula indeksacyjna to klauzula przeliczeniowa, na podstawie której banki przeliczają saldo kredytu w dniu jego wypłaty na walutę franka szwajcarskiego – zgodnie z kursem kupna franka szwajcarskiego według tabeli kursów jednostronnie kształtowanej przez bank oraz każdą ratę kapitałowo-odsetkową spłacanego kredytu – zgodnie z kursem kupna franka szwajcarskiego według tabeli kursów jednostronnie kształtowanej przez bank. Klauzule indeksacyjne znajdują się zarówno w umowach kredytów denominowanych, jak i kredytów indeksowanych.

Klauzule indeksacyjne zawarte w umowach frankowych są uznawane za abuzywne, ponieważ przyznawały bankom prawo do jednostronnego ustalania wysokości rat kapitałowo-odsetkowych poprzez wyznaczanie w tabelach kursowych kursu kupna oraz sprzedaży franka szwajcarskiego.

Jak udowodnić nierównowagę stron w umowie kredytowej? W celu udowodnienia nierównowagi stron w umowie kredytowej należy wykazać, że kredytobiorcy przysługiwał status konsumenta. Konsumenta nie obowiązują zapisy umowy, które były mu narzucone i rażąco naruszają jego interesy. W sytuacji, kiedy bank zawarł w umowie nieusprawiedliwioną dysproporcję praw i obowiązków na niekorzyść kredytobiorcy oraz przeniósł na niego całe ryzyko walutowe, Sąd może wyeliminować postanowienia niedozwolone lub unieważnić umowę.

Prawna analiza umowy kredytowej we frankach

Jeżeli zastanawiasz się nad wystąpieniem przeciwko bankowi w sprawie kredytu frankowego, warto w pierwszym kroku wysłać dokumenty kredytowe kancelarii frankowej do bezpłatnej analizy. Wysłaną umowę kredytową prawnik z naszego zespołu bezpłatnie przeanalizuje, a następnie zaproponuje najkorzystniejsze rozwiązanie Twojego kredytowego problemu.

Dzięki stworzonemu przez naszych specjalistów narzędziu: kalkulator frankowy wprowadzając dane z umowy, możesz wyliczyć korzyści jakie zyskasz unieważniając umowę kredytu frankowego.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyt frankowy a wpływ na życie codzienne Polaków

Kredyt frankowy a wpływ na życie codzienne Polaków
Kredyty frankowe wpłynęły i nadal wpływają na życie wielu tysięcy Polaków. Spirala zadłużenia, w jaką zostali wciągnięci frankowicze, odciska piętno...

Kredyt frankowy a naruszenie praw konsumentów: co to oznacza?

Kredyt frankowy a naruszenie praw konsumentów: co to oznacza?
Jeżeli przedsiębiorca postępuje w sposób bezprawny lub niezgodny z dobrymi obyczajami, co ma wpływ na sytuację konsumenta, to możemy mówić...

Reklamacja do banku kredyt frankowy

Reklamacja do banku kredyt frankowy
Kredyty frankowe masowo unieważniane są przez sądy. Warto jednak wiedzieć, jakie działania podjąć, aby doprowadzić do sytuacji, jaką jest unieważnienie...