SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Kancelarie frankowe opinie

Data ostatniej aktualizacji:

sprawy frankowe

Na rynku usług prawnych istnieje już wiele wyspecjalizowanych kancelarii, które oferują usługi z zakresu prowadzenia procesów związanych z umowami kredytu we frankach szwajcarskich. Frankowicze mają zatem w czym wybierać. Ile biorą kancelarię za sprawy frankowe? Która kancelarię frankową wybrać?

Ile biorą kancelarię za sprawy Frankowe?

Wynagrodzenie kancelarii za prowadzenia sprawy frankowej jest dość złożone i zależne od kilku czynników, przede wszystkim praktyki danej kancelarii frankowej. Wynagrodzenie za sprawę frankową zawsze ustalane jest indywidualnie z klientem.

Najczęściej kancelarie frankowe uzyskują kilku składnikowe wynagrodzenie za prowadzenie sprawy frankowej, na które składają się:

  • ryczałtowe wynagrodzenie za przyjęcie i prowadzenie sprawy frankowej,
  • uzgodniona z klientem kwota za stawiennictwo na rozprawie.
  • koszty zastępstwa procesowego, a więc koszty, które opłaca bank w przypadku przegrania sprawy,
  • wynagrodzenie tzw. success fee – wynagrodzenie success fee w sprawie frankowej to tzw. premia od sukcesu stanowiąca określony w umowie obsługi prawnej procent od uzyskanej dla klienta frankowego kwoty.

Powyżej opisane składniki wynagrodzenia w sprawie frankowej stanowią najczęściej stosowany na rynku kancelarii frankowych model wynagrodzenia. Każdorazowo jednak kwestie wynagrodzenia za prowadzenie sprawy frankowej stanowią przedmiot negocjacji kancelarii frankowej i klienta, stąd też warunki te mogą się różnić w zależności od ustaleń dla konkretnej sprawy.

Podkreślić należy, że koszt prawnika w sprawie frankowej powinien być z góry znany klientowi. Jeszcze przed podpisaniem umowy adwokat lub radca prawny powinien szczegółowo przedstawić wszystkie koszty związane z obsługą prawną. Kredytobiorca musi znać zasady rozliczenia, powinny one mu zostać przedstawione przez kancelarię w sposób jasny i klarowny. Koszty powinny być znane zarówno w przypadku wygrania sprawy, jak również w przypadku jej niepowodzenia.

Która kancelarię Frankową wybrać?

Posiadając umowę kredytu we frankach szwajcarskich i decydując się na podjęcie kroków prawnych względem banku warto skorzystać z pomoc kancelarii prawnej.

Wybierając kancelarię przede wszystkim należy zwrócić uwagę na jej doświadczenie. Kancelarie, które już od dłuższego czasu zajmują się kredytami frankowymi, wiedzą jak takie sprawy wyglądają na różnych ich stadiach. Ponadto wąska specjalizacja umożliwia im skoncentrowanie się na jednym temacie i dokładną jego analizę. Warto zwrócić także uwagę na opinie klientów kancelarii na różnych portalach. Nie należy jednak kierować się opiniami anonimowymi, gdyż są one mało wiarygodne.

Wybierając kancelarię należy także sprawdzić czy zatrudnia ona profesjonalnych pełnomocników – adwokatów czy radców prawnych. W sądzie może reprezentować klienta tylko profesjonalny pełnomocnik (adwokat lub radca prawny). Dodatkowo adwokaci i radcowie prawni, posiadają obowiązkowe ubezpieczenie OC, a także mogą odpowiadać przed sądem dyscyplinarnym. W razie zaniedbań ponoszą więc pełną odpowiedzialność, w odróżnieniu od podmiotów prowadzących działalność w formie spółek kapitałowych (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne), które również świadczą pomoc Frankowiczom, jednak ich odpowiedzialność jest znacznie ograniczona.

Pełnomocnik, który zajmuje się nasza sprawą powinien przedstawić nam plan działania, szczegółowo wyjaśnić poszczególne etapy sprawy, a także konsekwencje wiążące się z danymi rozwiązaniami.  

 Autor: radca prawny Karolina Marczak, nr wpisu LB-2649


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Millennium Bank walczy z frankowiczami

Millennium Bank walczy z frankowiczami
W roku 2024 w dalszym ciągu należy spodziewać się, że w sądzie prowadzonych będzie wiele spraw frankowych. Duża ilość kredytobiorców...

Pierwszy zyskowny rok dla Banku Millennium – prognozy na przyszłość

Pierwszy zyskowny rok dla Banku Millennium – prognozy na przyszłość
Bank Millennium należy do podmiotów z największą liczbą kredytów frankowych w Polsce. Przekłada się to więc również na statystyki postępowań...

Czy jeden kredytobiorca może pozwać bank w sprawie frankowej?

Czy jeden kredytobiorca może pozwać bank w sprawie frankowej?
Często umowy kredytów frankowych były zawierane przez kilku kredytobiorców, zazwyczaj małżonków. Często zdarza się tak, że mimo rozwodu, małżonkowie nadal...