SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Jakie dokumenty są potrzebne do rozpoczęcia procesu sądowego?

Data ostatniej aktualizacji:

Jakie dokumenty są potrzebne do rozpoczęcia procesu sądowego?

Sprawy frankowe to obecnie sprawy, których w sądach jest naprawdę dużo. Frankowicze masowo wygrywają z bankami, dlatego też nawet wcześniej niezdecydowani kredytobiorcy, teraz decydują się na złożenie pozwu do sądu. Warto wiedzieć, jakie są niezbędne dokumenty do złożenia pozwu frankowego.

Przygotowanie dokumentów do procesu sądowego – jakie dokumenty są potrzebne w sprawie frankowej?

Niezwykle ważne jest właściwe przygotowanie dokumentów do procesu sądowego w sprawie frankowej. Brak któregoś z dokumentów może wydłużyć czas trwania sprawy, a także w niektórych przypadkach być przyczyną oddalenie powództwa. Warto jednak zaznaczyć, że na początek dokumentacja potrzebna prawnikowi do wstępnej analizy sprawy to sama umowa kredytu. Kancelaria Frejowski CHF oferuje bezpłatną analizę umowy kredytu, dzięki czemu kredytobiorca może dowiedzieć się, czy jego umowa jest wadliwa, jakie ma szanse w procesie z bankiem i co może zyskać.

Lista dokumentów do sądu w sprawie frankowej obejmuje przede wszystkim takie dokumenty jak:

  • Umowa kredytowa
  • Załączniki do umowy kredytu
  • Regulamin kredytowy, gdy stanowi on integralną część umowy (często stanowi on załącznik do umowy kredytu)
  • Wszystkie aneksy do umowy
  • Zaświadczenie z banku dotyczące wypłaty kredytu
  • Zaświadczenie z banku dotyczące spłaty kredytu (dokument ten powinien obejmować cały okres kredytowy, jak też uwzględniać m.in. zmiany oprocentowania)
  • Zaświadczenie z banku dotyczące kosztów okołokredytowych
  • Zaświadczenie z banku dotyczące salda zadłużenia

Oczywiście w zależności od okoliczności danej sprawy dokumentów tych może być więcej lub też mniej.

Doświadczona kancelaria frankowa wie, o jakie dokumenty zawnioskować do banku i jakie informacje powinny one zawierać. Dlatego też dobrze jest już na wstępnym etapie powierzyć swoją sprawę profesjonalistom, co może zaoszczędzić sporo czasów i nerwów.

Czego nie może zabraknąć w dokumentacji do sądu?

Umowa kredytu to dokument kluczowy, o którym nie można zapomnieć. Istotne są także załączniki do umowy kredytu, które także należy załączyć. Zgromadzenie dokumentacji obejmuje także zwrócenie się do banku o zaświadczenia do banku i historię spłaty naszego kredytu.

Mimo że obecnie dominuje stanowisko, że umowy kredytów frankowych są nieważne, to z ostrożności procesowej, warto skonstruować także roszczenie ewentualne dotyczące tzw. odfrankowanie umowy kredytowej (a więc usunięcia z niej postanowień niedozwolonych przy zachowaniu pozostałych warunków umowy bez zmian). W takim przypadku konieczne jest wyliczenie takiego roszczenia i przedstawienie w tym zakresie stosownych wyliczeń.

Jak przygotować dokumenty do pozwu sądowego?

Dokumenty, które składamy w sądzie, powinny być przygotowane w sposób czytelny, jasny i przejrzysty. Przygotowując dokumenty w sprawie frankowej, warto zwrócić uwagę, czy na pewno wszystkie dokumenty są czytelne (nierozmazane), a także czy prześledzić, czy są kompletne (zawierają wszystkie strony).

Warto wiedzieć, że składając pozew do sądu należy złożyć go w dwóch egzemplarzach – z odpisem dla strony przeciwnej, w tym też z wszystkimi załącznikami.

Co więcej, zgodnie z art. 129 §  2 kodeksu postępowania cywilnego zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub radcą Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Przygotowując pozew oprócz stosownych dokumentów, trzeba zwrócić uwagę na wymogi formalne pozwu sądowego (m.in. oznaczenie stron, wskazanie właściwego sądu, wartości przedmiotu sporu, daty wymagalności roszczenia itp.). Brak któregoś z elementów koniecznych może skutkować zwrotem pozwu, dlatego też warto zwrócić się o pomoc do kancelarii prawnej.

Jakie dokumenty są kluczowe w sprawach cywilnych?

To, jakie dokumenty powinny zostać załączone do pozwu, zależy od okoliczności danej sprawy. W sprawach frankowych są to wszelkie dokumenty związane z procesem udzielania kredytu, a także z późniejszą jego spłatą.

Warto wiedzieć, że dokumenty w sprawie to nie wszystko. Sąd analizując akta sprawy sądowej zwraca uwagę na wszelkie wnioski złożone przez strony i argumentację prawną. Niekiedy zachodzi konieczność złożenia także innych wniosków dowodowych niż sama dokumentacja, jak z opinii biegłego czy też z przesłuchania Stron lub świadków. Dlatego też warto swoją sprawę kredytu frankowego powierzyć doświadczonej kancelarii prawnej, która znając zawiłości prawa, zadba o nasze interesy.

Sprawdź ile możesz wygrać przy pozwaniu banku: kalkulator kredytu frankowego

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyt frankowy a wpływ na życie codzienne Polaków

Kredyt frankowy a wpływ na życie codzienne Polaków
Kredyty frankowe wpłynęły i nadal wpływają na życie wielu tysięcy Polaków. Spirala zadłużenia, w jaką zostali wciągnięci frankowicze, odciska piętno...

Kredyt frankowy a naruszenie praw konsumentów: co to oznacza?

Kredyt frankowy a naruszenie praw konsumentów: co to oznacza?
Jeżeli przedsiębiorca postępuje w sposób bezprawny lub niezgodny z dobrymi obyczajami, co ma wpływ na sytuację konsumenta, to możemy mówić...

Reklamacja do banku kredyt frankowy

Reklamacja do banku kredyt frankowy
Kredyty frankowe masowo unieważniane są przez sądy. Warto jednak wiedzieć, jakie działania podjąć, aby doprowadzić do sytuacji, jaką jest unieważnienie...