SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu – sprawy frankowe

Data ostatniej aktualizacji:

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu rozpoznaje m.in. apelacje od wyroków frankowych wydanych przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu, Sąd Okręgowy w Legnicy, Sąd Okręgowy w Świdnicy, Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze oraz Sąd Okręgowy w Opolu. Właściwym do rozpoznania apelacji od wyroku frankowego jest I Wydział Cywilny Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.

Sąd Apelacyjny Wrocław – apelacja w sprawie frankowej

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu rozpoznaje m.in. apelacje od wyroków sądów I instancji w przedmiocie unieważnienia umowy kredytu frankowego. Jest to najkorzystniejsze z punktu widzenia kredytobiorcy frankowego żądanie. Obecnie linia orzecznicza sądów jest przychylna kredytobiorcom występującym z tego rodzaju roszczeniem, w efekcie czego zapada coraz większa liczba wyroków stwierdzających nieważność umowy kredytu frankowego.

Od wyroku sądu I instancji stronie niezadowolonej z rozstrzygnięcia (a więc zarówno kredytobiorcy, jak i bankowi) przysługuje prawo do wniesienia apelacji. Termin na złożenie apelacji wynosi 14 dni od dnia doręczenia wyroku z uzasadnieniem. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu rozpoznaje apelacje od wyroków sądów okręgowych z terenu apelacji wrocławskiej.

Zarówno na etapie złożenia pozwu, jak i w postępowania apelacyjnego warto skorzystać z profesjonalnej pomocy kancelarii frankowej. Doświadczeni prawnicy pomogą wyliczyć wartość należnego roszczenia (w tym zakresie warto skorzystać również z prostego w obsłudze kalkulatora frankowicza) oraz będą reprezentować kredytobiorcę przed sądem, w tym w postępowaniu apelacyjnym.

Prowadzenie spraw frankowych Wrocław – statystyki

Wraz z nowelizacją KPC z wiosny 2023 r. zwiększyła się liczba spraw frankowych rozpatrywanych we wrocławskich sądach. Obecnie wszystkie sprawy, w których kredytobiorcy mają miejsce stałego zamieszkania we właściwości miejscowej wrocławskich sądów rozpoznawane są właśnie we Wrocławiu.

Dobrą wiadomością jest, że sądy wrocławskie uchodzą za szybko i sprawnie procedujące sprawy frankowe. Niejednokrotnie zdarza się, że od wniesienia pozwu do prawomocnego zakończenia postępowania mija około 2,5-3 lat. Jest to czas stosunkowo krótki jak dla sądów z dużej aglomeracji miejskiej.

Ile jest wygranych spraw frankowych we wrocławskim sądzie?

Statystyki wygranych spraw we wrocławskich sądach są podobne do tych w reszcie kraju. Zdecydowana większość spraw, tak w I, jak i II instancji kończy się wygraną frankowiczów. Procent wygranych spraw oscyluje w 2023 r. na poziomie około 96-97% wszystkich spraw.

Ile się czeka na apelację we Wrocławiu?

Bardzo trudno jest odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie ile czeka się na apelację we Wrocławiu. Około miesiąca, dwóch zajmuje zwykle sądowi I instancji przekazanie akt sprawy Sądowi Apelacyjnemu. Na termin wyznaczenia rozprawy apelacyjnej czeka się przeciętnie między 6 miesięcy a rok.

2024 rok to idealny czas na unieważnienie umowy kredytowej, skorzystaj z oferty unieważnienia kredytu i nie pozwól oszukać się bankowi po raz kolejny!

korzyści z unieważnienia kredytu frankowego

Ile spraw wygrali frankowicze?

Od kilku lat obserwujemy trend wzrostowy w ilości wydawanych wyroków w sprawach frankowych. Przykładowo w roku 2020 wydano ok. 950 wyroków, w 2021 r. 2780, o tyle w 2022 r. zapadło ponad 9 500 wyroków w sprawach frankowych (zgodnie z szacunkami Votum Robin Lawyers). Nie ma wątpliwości, że rok 2023 będzie pod tym względem rekordowy. Z dostępnych danych wynika, że jedynie w okresie styczeń-wrzesień 2023 r. wydano ponad 11 000 wyroków frankowych, a więc ok. 1500 więcej niż w roku poprzednim.

Zgodnie z publikowanymi szacunkami zdecydowana większość postępowań kończy się wygraną sprawy frankowej przez kredytobiorcę. Według dostępnych danych częściowym lub całkowitym uwzględnieniem powództwa kończy się obecnie ok. 96-97% spraw. Statystycznie w sprawach frankowych zdecydowana większość wyroków uwzględniających powództwo kredytobiorców dotyczyła unieważnienia umowy kredytowej.

Nie może więc dziwić, że frankowicze, którzy składają pozwy nie mogą się doczekać rozstrzygnięcia wniesionej przez siebie sprawy. Stąd też jednym z częściej zadawanych przez kredytobiorców pytań jest ile trwa sprawa frankowa?

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162

 


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Dlaczego banki w czasie procesu frankowego pozywają Frankowiczów?

Dlaczego banki w czasie procesu frankowego pozywają Frankowiczów?
Zdarza się, że mimo trwania procesu frankowego z powództwa kredytobiorcy bank składa swój pozew do sądu przeciwko frankowiczowi. Nie ma...

Banki są świadome, że nie mają mocnych argumentów w sprawach frankowych

Banki są świadome, że nie mają mocnych argumentów w sprawach frankowych
Frankowicze masowo wygrywają z bankami sprawy dotyczące zaciąganych przez laty kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty obcej. Banki z miesiąca...

Pozew Frankowiczów przeciwko Skarbowi Państwa

Pozew Frankowiczów przeciwko Skarbowi Państwa
Setki tysięcy ludzi przez kredyty frankowe poniosło różnego rodzaju krzywdy – byli narażeni na ogromny stres, niektórzy stracili zdrowie, inni...