SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

KNF z projektem ustawy dotyczącej kredytów frankowych?

Data ostatniej aktualizacji:

KNF z projektem ustawy dotyczącej kredytów frankowych

W wywiadzie przeprowadzonym w dniu 15 grudnia 2023 r. przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego wskazał, że KNF ma gotowy projekt ustawy w sprawie kredytów frankowych. Przewodniczący KNF stwierdził, że ma nadzieję przedstawić projekt ustawy w sprawie kredytów frankowych na spotkaniu z Prezesem Rady Ministrów oraz Ministrem Finansów. Na razie nie wiadomo jak wygląda projekt KNF, można się jednak domyślać, że będzie zbliżony w założeniach do programu ugód dla frankowiczów opracowanych przez KNF.

Zobacz również: Przedawnienie roszczeń a najnowszy wyrok TSUE w sprawie frankowiczów

Ugody proponowane przez KNF – na czym polegają?

Propozycje ugód KNF  w założeniu mają doprowadzić do sytuacji, w której kredytobiorca i bank zawrą porozumienie polegające na przewalutowaniu kredytu we frankach. Przewalutowanie kredytu sprowadza się do doprowadzenia do sytuacji, w której kredyt frankowy miałby od początku zostać uznany za kredyt wyrażony w złotym polskim. Taka ugoda zawarta przed KNF prowadziłaby do sytuacji, w której kredyt zostałby oprocentowany według stawki WIBOR (WIRON) powiększonej o marżę banku.

Kredyty frankowe, czy warto zawrzeć ugodę?

W dobie korzystnego orzecznictwa sądów krajowych i TSUE (przywołać można chociażby wyroki z grudnia 2023 r. 140/22 oraz 28/22) wydaje się, że obecnie zawieranie ugód frankowych z bankami jest mało opłacalne. Z ekonomicznego punktu widzenia dużo bardziej kalkuluje się złożenie pozwu frankowego. Warto jedynie pamiętać, że sprawy frankowe wymagają szerokiej wiedzy z zakresu prawa bankowego, tak więc w procesie sądowym nieocenioną może być pomoc kancelarii frankowej.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Pozew frankowy przedsiębiorcy – co i jak?

Pozew frankowy przedsiębiorcy – co i jak?
Umowy kredytów we frankach szwajcarskich zawierali nie tylko konsumenci, ale również przedsiębiorcy. W przypadku przedsiębiorców banki również wykorzystywały swoją dominującą...

Jaka kancelaria dla Frankowiczów z Mazowsza?

Jaka kancelaria dla Frankowiczów z Mazowsza?
Na skutek trudnej sytuacji wielu kredytobiorców z kredytami frankowymi, wiele kancelarii prawnych specjalizuje się w obsłudze spraw związanych z kredytami...

Bank PKO BP ugody z frankowiczami kalkulator

Bank PKO BP ugody z frankowiczami kalkulator
W roku 2024 w dalszym ciągu toczyć będą się przed sądami liczne sprawy frankowe. Jednoznacznie korzystne dla kredytobiorców orzecznictwo sądów...