Kurs franka –  kredyty frankowe – Bank BPH

BEZPŁATNA ANALIZA / 100% WYGRANYCH SPRAW / NAJLEPSI SPECJALIŚCI NIOSĄCY POMOC FRANKOWICZOM
pozwy banków przeciwko frankowiczom

Spis treści:

Mimo przejęcia części portfela banku, bank BPH wciąż istnieje. Bank BPH nadal publikuje tabele kursów walut, w tym franka szwajcarskiego. Kurs franka szwajcarskiego obecnie utrzymuje się na wysokim poziomie, dlatego też kredytobiorcy frankowi powinni rozważyć wystąpienie na drogę sądową przeciwko bankowi BPH.

Sprawdź również: KALKULATOR FRANKOWY

Czy Bank BPH jeszcze istnieje?

Część z osób może zastanawiać się czy bank BPH S.A. dalej istnieje. Bank BPH nie posiada bowiem placówek ani oddziałów, nie promuje też żadnych swoich produktów. Otóż bank BPH istnieje jednak jego działalność jest ograniczona. Kontakt z bankiem ze względu na brak placówek możliwy jest jedynie drogą elektroniczną lub listownie. Portfel banku BPH S.A. stanowią w znacznej mierze kredyty frankowe. W latach 2004-2008 poprzednik prawny banku BPH – dawny GE Money Bank oferował na szeroką skalę kredyty waloryzowane kursem franka szwajcarskiego. Wskazać należy także, że w 2016 roku nastąpiło prawne połączenie Alior Banku SA z wydzieloną częścią Banku BPH SA, obejmującą jego podstawową działalność, bez portfela kredytów hipotecznych i Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. 

Bank BPH (GE Money Bank) – kredyty frankowe

Obecnie znaczna część kredytobiorców, która zaciągnęła kredyty w GE Money Bank, nadal je spłaca. Mimo że bank GE Money Bank zakończył działalność to nadal można go skutecznie pozwać za kredyt we frankach i dochodzić swoich praw. Obsługę tych kredytów prowadzi bank BPH S.A.

Co do umów frankowych tego banku wskazać należy, że różnią się one nieco od innych umów zawieranych w tym czasie w innych bankach. W paragrafie 17 umowy kredytowej mowa jest bowiem o tym, że kursy kupna i kursy sprzedaży ustala się na podstawie średnich kursów złotego do danej waluty ogłaszanych w Tabeli kursów średnich NBP, które skorygowane o marże kupna/sprzedaży GE Money Banku. W związku z powyższym, banki argumentują, że umowa taka może dalej obowiązywać a należy jedynie usunąć część tego postanowienia  odnoszącą się do marży banku. Umowa bowiem nie wskazywała żadnych reguł i kryteriów, na podstawie których marża ta miałaby być ustalana. Stąd też ustalając dowolnie wysokość marży bank mógł regulować także wysokość zobowiązania kredytobiorców. O ile odesłanie do średnich kursów NBP stanowiło wskaźnik obiektywny, o tyle korygowanie tego kursu o marżę Banku naruszało zasadę równorzędności stron umowy.

Aktualne orzecznictwo pokazuje jednak, że brak jest podstaw do przyjęcia, że nieuczciwym postanowieniem umownym jest wyłącznie wprowadzenie do umowy marży Banku korygującej średni kurs NBP i po usunięciu tego postanowienia możliwym jest pozostawienie umowy w mocy. W związku z czym sądy ustalają nieważność umów kredytu zawartych w banku GE Money Bank.

Czy Bank BPH zawiera ugody z frankowiczami?

Ostatnio banki coraz częściej proponują osobom posiadającym kredyty frankowe ugody. Przed podpisaniem jednak takiej ugody należy wnikliwie przeanalizować jej treść, bowiem podpisanie jej może pozbawić nas prawa do późniejszego domagania się od banku roszczeń. Ugody zawierane przez banki z frankowiczami są mniej korzystne w porównaniu do korzyści wiążących się z sądowym ustaleniem nieważności umowy kredytu. Korzystniejszym rozwiązaniem dla kredytobiorcy wydaje się pozwanie banku ze względu na to, że w wielu przypadkach powoduje brak konieczności spłacania rat kredytu i pozbycie się go. Zawierając ugodę z bankiem w znacznej większości przypadków raty kredytowe dalej trzeba będzie spłacać.

Wskazać należy, że również i kredytobiorca posiadający kredyt w banku BPH S.A. może zapoczątkować rozmowy ugodowe. Bank BPH S.A. wówczas ustosunkuje się do naszej propozycji i ewentualnie przedstawi własne warunki ugody. Zarówno w czasie negocjacji z bankiem BPH, jak też na etapie postępowania sądowego ważna jest pomoc doświadczonego prawnika.

Oceń ten artykuł

0/5

Średnia ocen użytkowników: 5.0
na podstawie 198 opinii

BEZPŁATNA ANALIZA / 100% WYGRANYCH SPRAW / NAJLEPSI SPECJALIŚCI NIOSĄCY POMOC FRANKOWICZOM
Data publikacji: 25 lutego 2023
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2023

KONTAKT

BEZPŁATNA ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ CHF