SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Kurs franka –  kredyty frankowe – Bank BPH

Data ostatniej aktualizacji:

Kurs franka –  kredyty frankowe - Bank BPH

Mimo przejęcia części portfela banku, bank BPH wciąż istnieje. Bank BPH nadal publikuje tabele kursów walut, w tym franka szwajcarskiego. Kurs franka szwajcarskiego obecnie utrzymuje się na wysokim poziomie, dlatego też kredytobiorcy frankowi powinni rozważyć wystąpienie na drogę sądową przeciwko bankowi BPH.

Czy Bank BPH jeszcze istnieje?

Część z osób może zastanawiać się, czy bank BPH S.A. dalej istnieje. Bank BPH nie posiada bowiem placówek ani oddziałów, nie promuje też żadnych swoich produktów. Otóż bank BPH istnieje, jednak jego działalność jest ograniczona. Kontakt z bankiem ze względu na brak placówek możliwy jest jedynie drogą elektroniczną lub listownie.

Portfel banku BPH S.A. stanowią w znacznej mierze kredyty frankowe. W latach 2004-2008 poprzednik prawny banku BPH – dawny GE Money Bank oferował na szeroką skalę kredyty waloryzowane kursem franka szwajcarskiego. Wskazać należy także, że w 2016 roku nastąpiło prawne połączenie Alior Banku SA z wydzieloną częścią Banku BPH SA, obejmującą jego podstawową działalność, bez portfela kredytów hipotecznych i Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. 

Bank BPH kursy walut 2024

Bank BPH nadal publikuje tabele kursów walut, w tym franka szwajcarskiego. Na stronie banku BPH można sprawdzić aktualne kursy walut, w tym kurs kupna, kurs sprzedaży oraz spread. Co więcej, możliwe jest także sprawdzenie kursów archiwalnych z poprzednich miesięcy czy lat. Warto wskazać, że po obniżce stóp procentowych we wrześniu 2023 r. złoty spadł, zaś widoczny był wzrost innych walut jak frank, euro czy dolar.

Bank BPH (GE Money Bank) – kredyty frankowe

Obecnie znaczna część kredytobiorców, która zaciągnęła kredyty w GE Money Bank, nadal je spłaca. Mimo że bank GE Money Bank zakończył działalność, to nadal można go skutecznie pozwać za kredyt we frankach i dochodzić swoich praw. Obsługę tych kredytów prowadzi bank BPH S.A.

Co do umów frankowych tego banku wskazać należy, że różnią się one nieco od innych umów zawieranych w tym czasie w innych bankach. W paragrafie 17 umowy kredytowej mowa jest bowiem o tym, że kursy kupna i kursy sprzedaży ustala się na podstawie średnich kursów złotego do danej waluty ogłaszanych w Tabeli kursów średnich NBP, które skorygowane o marże kupna/sprzedaży GE Money Banku. W związku z powyższym, banki argumentują, że umowa taka może dalej obowiązywać, a należy jedynie usunąć część tego postanowienia odnoszącą się do marży banku. Umowa bowiem nie wskazywała żadnych reguł i kryteriów, na podstawie których marża ta miałaby być ustalana. Stąd też ustalając dowolnie wysokość marży, bank mógł regulować także wysokość zobowiązania kredytobiorców. O ile odesłanie do średnich kursów NBP stanowiło wskaźnik obiektywny, o tyle korygowanie tego kursu o marżę Banku narusza zasadę równorzędności stron umowy.

Aktualne orzecznictwo pokazuje jednak, że brak jest podstaw do przyjęcia, że nieuczciwym postanowieniem umownym jest wyłącznie wprowadzenie do umowy marży Banku korygującej średni kurs NBP i po usunięciu tego postanowienia możliwym jest pozostawienie umowy w mocy. W związku z czym, sądy ustalają nieważność umów kredytu zawartych w banku GE Money Bank.

Na czym polega afera Frankowiczów

Kurs franka szwajcarskiego BPH

Po zaskakującej decyzji Rady Polityki Pieniężnej z września 2023 r. kurs franka ulegał wahaniom, momentami dochodząc do 4,90 zł. Kurs franka szwajcarskiego obecnie utrzymuje się na poziomie około 4,40 zł. Przewiduje się jednak, że przekroczenie granicy 5 zł wcale nie jest wykluczone. Wszystko zależy od sytuacji gospodarczej kraju, inflacji, w tym dalszych decyzji odnośnie wysokości stóp procentowych. Jeżeli stopy procentowe znowu spadną, to należy przewidywać także wzrost franka szwajcarskiego. Każdy kredytobiorca może sprawdzać ile wynosi danego dnia kurs franka, na stronie banku, w którym ma zaciągnięty kredyt. Bank BPH również na swojej stronie internetowej publikuje tabele kursowe.

Wysoki kurs franka szwajcarskiego powinien zachęcać kredytobiorców, w tym kredytobiorców z banku BPH, do rozpoczęcia działań w kierunku pozbycia się toksycznego kredytu frankowego. Obecnie kredytobiorcy wygrywają z bankami około 98% spraw sądowych. Jeżeli szukasz pomocy w skierowaniu pozwu frankowego skontaktuj się z naszą kancelarią frankową, która świadczy pomoc frankowiczom na terenie całej Polski podejmując się prowadzenia spraw kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt frankowy w czasach kiedy frank szwajcarski był na niskim, stałym poziomie. Wysokość korzyści jakie możesz uzyskać wygrywając proces z bankiem wyliczysz dzięki kalkulatorowi frankowemu.

Czy Bank BPH zawiera ugody z frankowiczami?

Ostatnio banki coraz częściej proponują osobom posiadającym kredyty frankowe ugody. Przed podpisaniem jednak takiej ugody należy wnikliwie przeanalizować jej treść, bowiem podpisanie jej może pozbawić nas prawa do późniejszego domagania się od banku roszczeń. Ugody zawierane przez banki z frankowiczami są mniej korzystne w porównaniu do korzyści wiążących się z sądowym ustaleniem nieważności umowy kredytu. Korzystniejszym rozwiązaniem dla kredytobiorcy wydaje się pozwanie banku ze względu na to, że w wielu przypadkach powoduje brak konieczności spłacania rat kredytu i pozbycie się go. Zawierając ugodę z bankiem w znacznej większości przypadków raty kredytowe dalej trzeba będzie spłacać.

Wskazać należy, że również i kredytobiorca posiadający kredyt w banku BPH S.A. może zapoczątkować rozmowy ugodowe. Bank BPH S.A. wówczas ustosunkuje się do naszej propozycji i ewentualnie przedstawi własne warunki ugody. Zarówno w czasie negocjacji z bankiem BPH, jak też na etapie postępowania sądowego ważna jest pomoc doświadczonego prawnika.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Wynagrodzenie za korzystanie z kapitału – co z pozwami banków?

Wynagrodzenie za korzystanie z kapitału – co z pozwami banków?
Obecnie przed sądami toczy się wiele spraw nie tylko z powództwa kredytobiorców, ale także banków. Banki jeszcze nie tak dawno...

Sądy nadal odnotowują duży napływ spraw frankowych

Sądy nadal odnotowują duży napływ spraw frankowych
Frankowicze nadal chętnie składają pozwy do sądów. Nic w tym dziwnego, bowiem masowo wygrywają oni z bankami. Co więcej, najnowszy...

​​​Uchwała frankowa – co oznacza dla frankowiczów?

​​​Uchwała frankowa – co oznacza dla frankowiczów?
W dniu 25 kwietnia 2024 roku Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której rozstrzygnął zagadnienia prawne dotyczące kredytów frankowych. Zapadłe orzeczenie...