SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Kredyt frankowy a działalność gospodarcza

Data ostatniej aktualizacji:

Kredyt frankowy a działalność gospodarcza

Kredyt frankowy a działalność gospodarcza — czy frankowicze przedsiębiorcy również mogą unieważnić swoją umowę?

Frankowiczom, którzy jednocześnie są konsumentami, mogą liczyć na znacznie większą ochronę niż frankowicze przedsiębiorcy. Frankowi konsumenci, którzy zaciągnęli kredyt, który nie miał żadnego związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodząc swoich roszczeń, mogą powołać się na klauzule abuzywne, które według unijnej dyrektywy 93/13 i art. 385 (1) k.c., nie są dla nich zobowiązujące. Mimo że frankowicze przedsiębiorcy nie mogą powołać się na ten argument, wciąż mogą oni dochodzić unieważnienia swojej umowy kredytowej. Niejeden kredyt frankowy przedsiębiorcy został już unieważniony, zaś ostatnia uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie o sygn. III CZP 40/22 szerzej otwiera drzwi frankowym przedsiębiorcom. Zgodnie ze wspomnianą ustawą umowa kredytu frankowego zawarta przez frankowicza przedsiębiorcę stoi w sprzeczności z przepisami ustawy (art. 58 § 1 k.c. w zw. z art. 353 k.c.) i jest nieważna

Kredyt frankowy a działalność gospodarcza — na jakie argumenty mogą powoływać się frankowicze przedsiębiorcy?

Aby unieważnić kredyt frankowy przedsiębiorcy, można powoływać się na kilka podstaw prawnych:

  • W świetle prawa frankowicze przedsiębiorcy traktowani są jako profesjonaliści, jednakże Banki odznaczają się ogromną przewagą nad przedsiębiorcami, którzy nie są związani z branżą z zakresu bankowości i finansów. Warto również wskazać, iż instytucje bankowe w umowie frankowej przyznały sobie znacząco więcej praw oraz przerzuciły całość ryzyka walutowego na kredytobiorcę;
  • Zważywszy na jednostronność ustalania przez instytucje bankowe kursu przeliczeniowego, który stosowany jest do obliczania rat oraz wysokości zadłużenia, frankowicze przedsiębiorcy mogą powoływać się na naruszenie granicy swobody umów, czyli przekroczenie regulacji, które określone są w art. 353 (1) k.c;
  • Posiadający kredyt frankowy przedsiębiorcy mogą przytaczać fakt, iż umowa frankowa stoi w sprzeczności z art. 69 ustawy Prawo bankowe, bowiem umowa nie określa dokładnie kwoty kredytu, a dodatkowo jej konstrukcja jest pozbawiona utartych cech kredytu; 

Kredyt frankowy a działalność gospodarcza — jak wyglądają opłaty sądowe i przebieg postępowania?

Frankowi przedsiębiorcy muszą liczyć się ze znacznie wyższymi opłatami od wniesienia pozwu, niż ma to miejsce w przypadku frankowiczów będących konsumentami. Przedsiębiorca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty od pozwu w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu, tj. WPS. W uzasadnionych przypadkach takich jak nieposiadanie dostatecznych środków na pokrycie kosztów posiadający kredyt frankowy przedsiębiorcy mogą ubiegać się o zwolnienie z kosztów sądowych. 

Proces sądowy z powództwa frankowiczów-przedsiębiorców może być również bardziej złożony aniżeli w przypadku frankowych konsumentów, bowiem Sąd nie ma możliwości powołania się na obszernym orzecznictwie, które dotyczy spraw konsumentów. W sprawach przedsiębiorców Sąd nie może również używać jako prejudykat wyroków SOKiK, które dotyczą uznania zapisów zawartych w umowach jako niedozwolone.

Sprawdź również: konstrukcje reklamowe

Należy zauważyć, iż przekroczenie zasady swobody umów w przypadku przedsiębiorców może wymagać dopuszczenia dowodu w postaci opinii biegłego, co może wpłynąć na koszt prowadzenia postępowania sądowego. Jednak poniesiona inwestycja w postaci opłat za sprawę frankową może przynieść ogromne korzyści w przyszłości, dlatego też warto podjąć się sprawy i unieważnić swoją umowę kredytową.

Kredyt frankowy przedsiębiorcy — kiedy rozpoczyna się bieg przedawnienia roszczenia? 

Roszczenia frankowiczów będących przedsiębiorcami przedawniają się po okresie 3 lat. Dlatego też przedsiębiorcy mogą dochodzić zwrotu wpłaconych rat za ostatnie 3 lata, zaś bank nie może dochodzić już żadnych roszczeń z tytułu użyczonego kapitału. Warto zaznaczyć, iż bardzo możliwe jest, że orzecznictwo sądowe w sprawie terminu przedawnienie w przypadku przedsiębiorców ulegnie zmianie.

Unieważniony kredyt frankowy a działalność gospodarcza mogą iść w parze. Skontaktuj się z naszą kancelarią za pomocą formularza kontaktowego i sprawdź oferowaną przez nas pomoc frankowiczom. Podpowiemy Ci na każde pytanie oraz bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową. Stań do walki z bankiem już dziś!


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Jakie są najczęstsze błędy popełniane przez frankowiczów?

Jakie są najczęstsze błędy popełniane przez frankowiczów?
Orzecznictwo niewątpliwie stoi po stronie frankowiczów, jednak nie zawsze frankowicz wygrywa sprawę w sądzie. Specyfika spraw frankowych oraz specyficzny przeciwnik...

Czy Frankowicze mogą liczyć na wsparcie rządu?

Czy Frankowicze mogą liczyć na wsparcie rządu?
Frankowicze nie mają co liczyć na ustawę frankową. Na nią jest już za późno. Frankowicze powinni sami podjąć kroki, aby...

Czy unieważnienie kredytu frankowego wpływa na zdolność kredytową?

Czy unieważnienie kredytu frankowego wpływa na zdolność kredytową?
Pozwy w przedmiocie unieważnienia umowy kredytu frankowego nieustannie zyskują na popularności. Nie może to dziwić gdyż w efekcie uzyskania wyroku...