SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Kredyt frankowy a wynajem mieszkania

Data ostatniej aktualizacji:

Kredyt frankowy a wynajem mieszkania

Sprawy frankowe, które były związane z wynajmem, są w sposób szczególny badane przez sąd rozstrzygający. Wynajem mieszkania lub domu, na który zaciągnięty był kredyt frankowy, nie jest to oczywiście jednoznaczne z pozbawieniem frankowicza statusu konsumenta i ochrony mu przysługującej. Ogromne znaczenie ma tu skala prowadzonej działalności związanej z najmem, okresu, w którym nieruchomość była wynajmowana, a także tego, czy podpisana umowa frankowa była związana z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Wynajem a status konsumenta – Czym jest status konsumenta i kto go posiada?

Uznanie postanowień umownych za abuzywne dokonuje się na podstawie art. 385 Kodeksu cywilnego, który został wprowadzony do polskiego systemu prawnego zgodnie z art. 3 unijnej Dyrektywy 93/13. W świetle tych przepisów konsument powinien być chroniony przed bezprawnymi warunkami w umowach. Jeżeli zapisy w umowie nie były indywidualnie negocjowane z konsumentem, w sposób rażący narażają jego prawa, stoją w sprzeczności z dobrymi obyczajami i również nie dotyczą głównych świadczeń stron, nie powinny być uważane dla niego za wiążące. 

Chcąc doprowadzić do unieważnienia umowy kredytowej bądź dokonać jej odfrankowienia należy udowodnić, iż umowa zawiera klauzule abuzywne, ale też dowieść, że frankowicz posiada status konsumenta. Zgodnie z art. 22 Kodeksu cywilnego, konsumentem jest osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej „niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową”.

Wynajem a status konsumenta – Czy wynajem mieszkania po kilku latach od zaciągnięcia kredytu uniemożliwia pozwanie banku?

Najczęściej spotykaną sytuacją, w jakiej znajdują się frankowicze, jest kupno niewielkiego mieszkania w celach mieszkaniowych, a następnie kupno większego mieszkania lub domu z powodu powiększenia się rodziny. W takich sytuacjach frankowicz mógłby sprzedać stare mieszkanie, na którym ciążyła hipoteka, jednak ze względu na wzrost kursu franka takie działanie byłoby zdecydowanie nieopłacalne. Mogłaby bowiem powstać sytuacja, w której kwota uzyskana ze sprzedaży mieszkania nie pokryłaby wymaganej do spłaty kredytu kwoty. Rozwiązaniem okazywał się wynajem mieszkania. 

Wyżej przytoczona sytuacja w nie przeszkadza w wytoczeniu sprawy frankowej przeciwko bankowi. Większość sądów uważa, że oddanie mieszkania na wynajem po latach od jego zakupu, nie wpływa na ocenę ważności umowy frankowej. Oznacza to, że frankowicze, którzy pierwotnie mieszkali w nieruchomości, na którą zaciągnęli kredyt, a dopiero po czasie zdecydowali się na jego oddanie w najem, nie mają żadnych powodów do obaw jeśli chodzi o kwestię sprawy frankowej.  

Wynajem a status konsumenta – Czy można pozwać bank w związku z kredytem na drugie mieszkanie, które zostało od razu oddane pod wynajem?

Życie pisze różne scenariusze, więc nie można zapomnieć o frankowiczach, którzy posiadali już jedną nieruchomość, ale zdecydowali się na zakup kolejnej nieruchomości, która od samego początku miała zostać oddana pod wynajem. W większości to działanie miało na celu przeznaczenie kwoty z wynajmu na regularną spłatę kredytu, aby po latach móc oddać dziecku mieszkanie z częściowo bądź całościowo spłaconym kredytem. 

Ta sytuacja jest bardziej skomplikowana, ponieważ w trakcie procesu należy udowodnić, że wynajem nieruchomości nie stanowił działalności gospodarczej. Jest to oczywiście możliwe, bowiem według interpretacji podatkowych oraz zgodnie z literą prawa wynajem jednej nieruchomości nie jest formą prowadzenia działalności gospodarczej. Powinno się wtedy wykazać, że zaciągnięty kredyt nie miał celu inwestycyjnego, a jedynie miał służyć zabezpieczeniu przyszłości dziecka kredytobiorców. Z pomocą odpowiedniego pełnomocnika, który w klarowny sposób przedstawi okoliczności faktyczne, frankowicze mogą liczyć na unieważnienie swojej umowy frankowej. 

Kredyt na własne cele mieszkaniowe a wynajem i pozew – jak pozbyć się kredytu we frankach?

Ze względu na stale rosnący kurs franka szwajcarskiego dalsza spłata kredytu może sukcesywnie stawać się niemożliwa, dla kolejnych frankowiczów. Takie prognozy powodują, że frankowicze coraz częściej poszukują rozwiązań, które pomogą im pozbyć się toksycznego kredytu frankowego. Jakie możliwości mają frankowicze, którzy nie posiadają wystarczających środków na wcześniejszą spłatę kredytu we frankach, a którzy pragną żyć bez kredytu? Biorąc pod uwagę aktualne orzecznictwo w sprawach frankowych, zdecydowanie najkorzystniejszym rozwiązaniem jest pozwanie banku. Wygrany proces frankowy może rozwiązać się na dwa sposoby:

  • Odfrankowienie kredytu we frankach – jest to nic innego, jak stwierdzenie częściowego uznania nieważności umowy kredytu w taki sposób, żeby umowa mogła w dalszym ciągu obowiązywać. Wówczas z umowy kredytowej zostają usunięte wszystkie wadliwe zapisy, a bank zostanie zmuszony do zwrócenia frankowiczowi wszystkich nadpłaconych przez niego rat. Należy również zaznaczyć, że oprocentowanie i raty kredytu ulegają znaczącemu obniżeniu, zaś frankowicz może zapomnieć o ryzyku kursowym. 
  • Unieważnienie umowy kredytu frankowego – w wyniku uzyskania sądowego anulowania umowy frankowej, przestaje ona obowiązywać i jest traktowana tak, jakby nigdy nie została naprawdę zawarta. Następuje wtedy wzajemne rozliczenie się między instytucją bankową a frankowiczem. Podczas wspomnianego rozliczenia bank zwraca frankowiczowi wszystkie opłacone raty, odsetki, a także kwoty poniesione z tytułu ubezpieczeń, zaś kredytobiorca zwraca do banku faktyczną kwotę, jaką od niego uzyskał w wyniku udzielonego kredytu.

Kredyt na własne cele mieszkaniowe a wynajem i pozew – jak wybrać odpowiednią kancelarię frankową? 

Decydując się na walkę z bankiem, warto zaufać specjalistom, którzy codziennie obcują ze sprawami frankowymi i którzy na sali sądowej podczas rozprawy czują się jak „ryba w wodzie”. Sprawy frankowe cechują się niemałą zawiłością, dlatego powinno wybrać się kancelarię, która zna wszelkie taktyki poszczególnych banków, cechuje się ogromną znajomością poszczególnych sędziów, a także kancelarię, która potrafi w należyty sposób przesłuchać świadków i przygotować do rozprawy swojego klienta

Ogromne znaczenie ma również to, czy dana kancelaria zajmuje się tylko sprawami frankowymi. Jak powszechnie wiadomo ktoś, kto jest dobry we wszystkim, nie jest tak naprawdę dobry w czymkolwiek. Prawnicy, którzy całą swoją uwagę i doświadczenie skupiają na kredytach frankowych, nie są rozpraszani przez działania dotyczące innych dziedzin, a tym samym zwiększają prawdopodobieństwo wygranej. 

Na jakie kancelarie powinno się uważać? Zdecydowanie na te, którym zależy na jak największej ilości klientów. Takie kancelarie nie mają nic wspólnego z indywidualnym podejściem do klienta i jakościową obsługą. Ogromna ilość spraw prowadzonych w tym samym czasie wpływa również na umiejętność dochowania wszelkich terminów sądowych, co może przyczynić się do przegranej. 

Kredyt na własne cele mieszkaniowe a wynajem i pozew – ile kosztuje odfrankowienie lub unieważnienie umowy frankowej przez kancelarię frankową? 

Jak już zostało ustalone w niniejszym artykule, kredyt na własne cele mieszkaniowe a wynajem nie uniemożliwia złożenia pozwu. Ile jednak kosztuje prowadzenie sprawy frankowej? Zdecydowana większość kancelarii stosuje model finansowy, który obejmuje opłatę wstępną i premię success fee. Honorarium wstępne jest początkową opłatą, które nie jest zależna od wyniku procesu, zaś premia od sukcesu jest pobierana tylko w sytuacji, w której frankowicz zwycięży walkę z bankiem. Szacuje się, że w zależności od kancelarii stawki success fee wahają się od 5 do 30 procent. 

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że kancelarie proklienckie takie jak Kancelaria Frejowski CHF, zdają sobie sprawę z problemów finansowych, z jakimi borykają się frankowi kredytobiorcy i oferują frankowiczom rozłożenie opłaty wstępnej na nieoprocentowane raty. Takie działanie ma umożliwić pomoc frankowiczom, którzy nie mogą sobie pozwolić na zbyt mocne nadszarpnięcie budżetu domowego. 

Kredyt na własne cele mieszkaniowe, który został przekazany na wynajem, nie zamyka szansy na pozytywne zakończenie pozwu frankowego przeciwko bankowi. Jeśli chcesz sprawdzić, czy Twoja umowa kredytowa kwalifikuje się do przeprowadzenia sprawy frankowej, skontaktuj się z nami. Zespół naszych specjalistów bezpłatnie sporządzi analizę Twojej dokumentacji kredytowej, a także oszacuje kwoty, których możesz dochodzić w sporze z bankiem. Nie czekaj i już dziś zawalcz o życie bez toksycznego kredytu!


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Wynagrodzenie za korzystanie z kapitału – co z pozwami banków?

Wynagrodzenie za korzystanie z kapitału – co z pozwami banków?
Obecnie przed sądami toczy się wiele spraw nie tylko z powództwa kredytobiorców, ale także banków. Banki jeszcze nie tak dawno...

Sądy nadal odnotowują duży napływ spraw frankowych

Sądy nadal odnotowują duży napływ spraw frankowych
Frankowicze nadal chętnie składają pozwy do sądów. Nic w tym dziwnego, bowiem masowo wygrywają oni z bankami. Co więcej, najnowszy...

​​​Uchwała frankowa – co oznacza dla frankowiczów?

​​​Uchwała frankowa – co oznacza dla frankowiczów?
W dniu 25 kwietnia 2024 roku Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której rozstrzygnął zagadnienia prawne dotyczące kredytów frankowych. Zapadłe orzeczenie...