Sąd Najwyższy Frankowicze – nadchodzi bardzo ważna decyzja w sprawach Frankowiczów!

BEZPŁATNA ANALIZA / 100% WYGRANYCH SPRAW / NAJLEPSI SPECJALIŚCI NIOSĄCY POMOC FRANKOWICZOM
Sąd Najwyższy Frankowicze - nadchodzi bardzo ważna decyzja w sprawach Frankowiczów!

Spis treści:

Wielkimi krokami nadchodzi bardzo istotny głos Sądu Najwyższego w sprawach Frankowiczów, a odpowiedź na wołanie potrzeby przyjdzie już dzisiaj – 28 kwietnia. Przed rokiem warszawski sąd apelacyjny skierował do Sądu Najwyższego pytanie dotyczące nieważności umowy kredytowej we franku szwajcarskim, z uwagi na określenie waluty przez bank poprzez oparcie się na subiektywnych kryteriach. Rozważana będzie kwestia uznania umowy jako nieważnej w odniesieniu do przepisu ogólnego K.C., które traktują o zasadzie swobody umów. Zatem, czy granica swobody umowy frankowej w tym przypadku została przekroczona? Przed nami odpowiedź, która może dużo zmienić w sprawach frankowych!

Frankowicze dotychczas wygrywają w sądach

Jak wiemy, ilość spraw frankowych przyczyniła się do częściowego spowolnienia wydolności sądów powszechnych, a co za tym idzie sprawności postępowań sądowych. Przy założeniu tak dużej ilości spraw – rodzi się pewnego rodzaju zagrożenie, ponieważ Frankowicze nie zwalniają tempa, spraw z miesiąca na miesiąc przybywa, a pierwsze efekty złożenia pozwu widoczne są już po kilku miesiącach! Zdaniem specjalistów Kancelarii Frejowski CHF – za sprawą szeregu pozytywnych orzeczeń na korzyść Frankowiczów. Jednak przesilenie ilością frankowych pozwów nie jest jedyną kwestią budzącą wątpliwości, czy też prowadzącą do zmartwień. Rozbieżność w praktyce orzeczniczej wymaga jeszcze większego ujednolicenia niż dotychczas, aby sprawy frankowe miały szanse być rozpatrywane sprawniej i z większym powodzeniem. W tej kwestii pomóc może decyzja Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, do której trafiło pytanie sądu apelacyjnego dotyczące nieważności umów.

Sąd apelacyjny zwraca się z pytaniem do Sądu Najwyższego

Sprawa, wokół której narosły pytania i długi czas oczekiwania dotyczy wyroku Sądu Okręgowego, który stwierdził nieważność umowy, uznając indeksację kredytu, jako dopuszczalną, ale niezgodne z prawem działanie polegające na określeniu zobowiązania tylko przed jedną ze stron umowy kredytowej. Dokumenty w przedmiotowej sprawie nie wskazywały na to, aby bank miał zasadność w takim postępowaniu. W ślad za wyrokiem sądu okręgowego, wniesiono apelację wraz ze wskazaniem naruszenia przepisu K.C. odnośnie uznania umowy za nieważną. Sąd apelacyjny po rozpoznaniu sprawy natknąwszy się na zagadnienia wspomnianej sprawy uznał, iż wyrok nie zapadnie bez kluczowej decyzji Sądu Najwyższego. Jeśli umowa okaże się niezgodna z ogólnym postanowieniem K.C., czy też występowanie klauzul niedozwolonych będzie uniemożliwiało jej dalsze trwanie – może zostać ona unieważniona, ale w odwrotnym przypadku, tj. umowa nadal będzie obowiązywać, to już w kształcie bez występowania klauzul abuzywnych.

Co może zmienić decyzja Sądu Najwyższego dla Frankowiczów?

Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego będzie bardzo istotnym głosem w podobnych sprawach. Kierunek wyznaczy także umowom, które związane były z działalnością gospodarczą, czy oceną przedawnienia roszczeń wzajemnych banku. W naszej ocenie, wynik posiedzenia Sądu Najwyższego rzuci jasne światło na rozwiązanie pewnych wątpliwości i kontrowersji, które narosły wokół orzekania w sprawach frankowych. Zyskają na tym nie tylko toczące się już procesy sądowe, ale również część Frankowiczów, którzy dotychczas wstrzymywali się ze skierowaniem swoich roszczeń przeciwko bankom. Frankowicze obawiający się długości postępowań sądowych mogą otrzymać odpowiedź na swoje obawy, ponieważ decyzja Sądu Najwyższego może mieć również znaczący wpływ na tempo rozpatrywania spraw – sądy zyskają kolejną wiedzę w zakresie orzekania.

Rodzi się pytanie, czy warto zwlekać ze złożeniem pozwu, ale orzecznictwo przychodzi z odpowiedzią, bowiem pozwala ono stwierdzić, iż jedyną prawdziwie wygraną stroną w tej batalii są Frankowicze. Zachęcamy do kontaktu nami, posiadamy duże doświadczenie w prowadzeniu spraw frankowych, a także oferujemy Klientom bezpieczeństwo w postaci umowy współpracy skoncentrowanej wokół korzyści Klienta.

Oceń ten artykuł

0/5

Średnia ocen użytkowników: 5.0
na podstawie 198 opinii

BEZPŁATNA ANALIZA / 100% WYGRANYCH SPRAW / NAJLEPSI SPECJALIŚCI NIOSĄCY POMOC FRANKOWICZOM
Data publikacji: 28 kwietnia 2022
Ostatnia aktualizacja: 6 maja 2023

KONTAKT

BEZPŁATNA ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ CHF